Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Obrady Rady Miasta Krosna
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Treści archiwalne

Informacja

MENU PODMIOTOWE

I. Informacje o jednostce

 • Nazwa placówki: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie
 • Adres : ul. Piastowska 58, 38-400 Krosno
 • Dyrektor : Jolanta Matys
 • Nr telefonu : 13 43 204 59
 • Fax : 13 43 204 59
 • E-mail : poczta@moprkrosno.pl
 • Adres strony www : www.moprkrosno.pl


II. Przedmiot działalności i kompetencje
 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnie realizuje zadania określone ustawą o pomocy społecznej i innymi ustawami mającymi na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin po zapewnieniu odpowiednich środków. Są to zadania własne i zlecone gminie, a także od 1 stycznia 1999r. zadania powiatowego centrum pomocy rodzinie.

Głównym celem realizowanym przez Ośrodek jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać przy wykorzystaniu własnych środków, możliwości i uprawnień.

Cel główny realizujemy poprzez:

- zabezpieczenie podstawowych warunków do zaspokojenia potrzeb bytowych i zdrowotnych dla grup i osób, które nie mogą zaspokoić swoich potrzeb we własnym zakresie;

- zmniejszenie skutków niedostatku wynikającego ze stanu zdrowia, wieku, sytuacji rodzinnej, bezrobocia itd., poprzez przyznawanie i wypłacanie świadczeń, przewidzianych ustawą o pomocy społecznej;

- stworzenie warunków i możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb osób i rodzin – przede wszystkim samotnych matek, bezdomnych i bezrobotnych – pozbawionych bezpieczeństwa socjalnego na skutek zdarzenia losowego lub sytuacji rodzinnej;

- aktywizację korzystających z pomocy społecznej i dążenie do ich usamodzielnienia, przede wszystkim poprzez pracę socjalną rozumianą jako działalność zawodową, mającą na celu udzielanie pomocy osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie;

- zapobieganie negatywnym zjawiskom społecznym wśród dzieci i młodzieży, szczególnie ze środowisk zagrożonych patologiami życia społecznego;III. Struktura organizacyjna

Wykonana zgodnie z regulaminem wewnętrznym jednostki (PLIK)

IV. Podstawa prawna działalności

 • Ustawa o pomocy społecznej – (PLIK)
 • Ustawa o świadczeniach rodzinnych – (PLIK)
 • Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – (PLIK)
 • Ustawa o dodatkach mieszkaniowych – (PLIK)
 • Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – (PLIK)
 • Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – (PLIK)
 • Ustawa o samorządzie gminnym – (PLIK)
 • Ustawa o samorządzie powiatowym – (PLIK)
 • Ustawa finansach publicznych – (PLIK)
 • Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego – (PLIK)
 • Ustawa o ochronie danych osobowych – (PLIK)
 • Ustawa o informatyzacji – (PLIK)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie Domów Pomocy Społecznej – (PLIK)

 

 • Akt założycielski (uchwała o powołaniu i o przekształceniu – stan aktualny organizacyjny) – (PLIK)
 • Uchwała zmieniająca nazwę jednostki z MOPS na MOPR – (PLIK)
 • Statut – (PLIK)
 • Klauzula Informacyjna – (PLIK),


MENU PRZEDMIOTOWE

I. Załatwianie spraw
 

 • Dyrektor przyjmuje strony w poniedziałek, środę, piątek   od  godz. 12.00 do 14.00.  

w szczególnych przypadkach w zależności od wynikającej sytuacji lub potrzeby strony przyjmowane są w godzinach pracy ośrodka od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

 • Sekretariat czynny :od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

 

 • Dział Pomocy środowiskowej i instytucjonalnej 

wnioski przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

w sprawach indywidualnych kontakt  z pracownikiem danego rejonu opiekuńczego

od poniedziałku do piątku w godzinach od 11.30 do 15.30 

 • Pozostałe Dzaiły Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie pracują w godzinach od - 7:30 - 15:30.

II. Finanse, majątek jednostki

 • Plan finansowy – (PLIK)
 • Środki trwałe –  1385925 zł
 • w tym Budynki  1226808 zł
 • Bilans (ostatni) – (PLIK)

III. Rejestry i ewidencje (należy wpisać nazwy prowadzonych rejestrów/ewidencji – nie udostępniać jeśli nie ma wymogu)

IV. Dostęp do informacji publicznych

 

Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).

 • Ustawa o dostępie do informacji publicznej  (PLIK)
 • Regulamin udzielania zamówień publicznych do wartości szacunkowej 30.000 euro przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie (PLIK)

 

Dostęp do informacji nieogłoszonych w BIP

Aby uzyskać informacje nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej można skorzystać z formularza wniosku dostępnego poniżej. Wniosek można dostarczyć osobiście, pocztą tradycyjną, mailem lub wysłać faksem. Dane teleadresowe są dostępne na stronie startowej BIP.

Wniosek do pobrania  (PLIK)

 

 

Kontrola Zarządcza

1) Oświadczenie (PLIK)

Podmiot publikującyMiejska Jednostka Organizacyjna
WytworzyłJolanta Matys2013-03-21
Publikujący Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 2013-03-21 09:41
Modyfikacja Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 2018-12-17 14:20
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 20 stycznia 2019r. 06:48:45
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.