Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Od: Fraza:
Do: Treści archiwalne
1 2 ... 7 

Ogłoszenie - Biuro Rzeczy Znalezionych

OGŁOSZENIE
 
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. 2015 poz. 397) art. 15 pkt. 3- Prezydent Miasta Krosna informuje, że dnia 13-10-2017 r. do Biura Rzeczy Znalezionych przekazano znalezioną kwotę pieniężną.
Osobę uprawnioną do odbioru wzywa się do kontaktu z Biurem Rzeczy Znalezionych Urzędu Miasta Krosna ul. Staszica 2 pok. nr 5 (Straż Miejska), tel 0-13 47 43 607 w terminie do  13-10-2019 r.
Biuro jest czynne od poniedziałku do poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14:00.
 
Pouczenie
Na podstawie Kodeksu cywilnego art. 187. § 1. Rzecz znaleziona, która nie zostanie przez osobę uprawnioną odebrana w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania– w ciągu dwóch lat od dnia jej znalezienia, staje się własnością znalazcy, jeżeli uczynił on zadość swoim obowiązkom. Jeżeli jednak rzecz została oddana staroście, znalazca staje się jej właścicielem, jeżeli rzecz odebrał w wyznaczonym przez starostę terminie.
§ 2. Rzecz znaleziona będąca zabytkiem lub materiałem archiwalnym po upływie terminu do jej odebrania przez osobę uprawnioną staje się własnością Skarbu Państwa. Inne rzeczy znalezione stają się własnością powiatu po upływie terminu do ich odbioru przez znalazcę.
§ 3. Z chwilą nabycia własności rzeczy przez znalazcę, powiat albo Skarb Państwa wygasają obciążające ją ograniczone prawa rzeczowe.”
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłDaniel Skotnicki2017-10-19
Publikujący Daniel Skotnicki 2017-10-19 12:14
Prezydent Miasta Krosna Zarządzeniem nr 1036/17 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 11 października  2017 r. powołał nową kadencję Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2017-2020.
 
Skład Rady:
1)    przedstawiciele Rady Miasta Krosna:
a)    Pani Daria Balon – Przewodnicząca Komisji Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych,
b)    Pan Stanisław Czaja - Przewodniczący Komisji Urbanistyki, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami;
c)    Pan Piotr Grudysz - Przewodniczący Komisji Edukacji,

2)    przedstawiciele organu wykonawczego Gminy Miasto Krosno:
a)    Pani Julita Jaśkiewicz – Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia;
b)    Pani Justyna Słabik – pracownik Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia;
c)    Pani Małgorzata Błaż – pracownik Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki;

3)    przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta Krosna:
a)    Pan Maciej Pelczar – Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział
    Krosno;
b)    Pan Marian Duda – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w
    Krośnie;
c)    Pani Maria Penar – Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło
    Krośnieńskie;
d)    Pan Stanisław Roman - Krośnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku;
e)    Pani Kinga Rysz – Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt
    Animals Ispektorat w Krośnie;
f)    Pan Bogdan Sadowski – Polski Związek Niewidomych Koło w Krośnie.


 

Załączniki:

Zarządzenie Plik pdf 373.64 KB
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKrystyna Osika2017-10-13
Publikujący Elżbieta Mola - Elżbieta Mola 2017-10-13 14:34
Modyfikacja Elżbieta Mola - Elżbieta Mola 2017-10-13 14:35
Prezydent Miasta Krosna ogłasza otwarty konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pt. "Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Krośnie"
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKrystyna Osika2017-10-13
Publikujący Elżbieta Mola - Elżbieta Mola 2017-10-13 12:11
Modyfikacja Elżbieta Mola - Elżbieta Mola 2017-10-13 12:14

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Prezydent Miasta Krosna informuje, że w dniu 12 października 2017 r. Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Świętej w Krośnie złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Załączniki:

Oferta Plik pdf 651.27 KB
Ogłoszenie Plik pdf 209.52 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaria Habrat2017-10-13
Publikujący Maria Habrat - Habrat Maria 2017-10-13 09:39
Modyfikacja Maria Habrat - Habrat Maria 2017-10-13 09:40

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Prezydent Miasta Krosna informuje, że w dniu 6 października 2017 r. Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyjnych - Galicja, złożyło wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu organizacji zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, pn. „Warsztaty modelarskie dla dzieci i młodzieży oraz konkurs dla modelarzy Juniorów do lat 17 i Młodzików do lat 12”.
 
 

Załączniki:

ogłosenie Plik pdf 706.08 KB
wniosek Plik pdf 2.75 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKatarzyna Bienia2017-10-13
Publikujący Katarzyna Bienia 2017-10-13 11:08
Modyfikacja Katarzyna Bienia 2017-10-13 11:10
14 września 2017 r. upłynął termin zgłaszania kandydatów do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
Łącznie przez krośnieńskie organizacje pozarządowe zgłoszono 28 kandydatów (w tym 4 kandydatów zgłoszono po terminie).
Prezydent Miasta Krosna wskaże w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia listy kantydatów, 6 przedstawicieli organizacji, którzy wejdą w skład Rady.
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłJustyna Słabik2017-10-06
Publikujący Justyna Słabik 2017-10-06 09:04
Modyfikacja Justyna Słabik 2017-10-06 09:05
Prezydent Miasta Krosna zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu: „Rocznego programu współpracy Gminy Miasto Krosno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”.
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKrystyna Osika2017-09-28
Publikujący Elżbieta Mola - Elżbieta Mola 2017-09-28 14:28
Modyfikacja Elżbieta Mola - Elżbieta Mola 2017-09-28 14:45

Konkurs

Regulamin konkursu "Zasłużony dla Wolontariatu 2017"
 
Szczegóły w załącznikach:

 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJulita Jaśkiewicz2017-09-27
Publikujący Elżbieta Mola - Elżbieta Mola 2017-09-27 14:11
Modyfikacja Elżbieta Mola - Elżbieta Mola 2017-09-27 14:29

Ogłoszenie o dostępności częstotliwości z zakresu 3600 - 3800 MHz

OK.033.1.35.2017.C                                                                                  
Krosno, dnia 25.09.2017r.
 
 
 
Ogłoszenie o dostępności częstotliwości z zakresu 3600 - 3800 MHz
Gmina Miasto Krosno ogłasza dostępność częstotliwości z zakresu 3600 - 3800 MHz, obejmującą cztery dupleksowe kanały radiowe, o  numerach: 17,18,19,20 każdy o szerokości 3,5 MHz z zakresu 3,6-3,8 GHz w obszarze przetargowym 09.3 obejmującym obszar:
  • gmin:  Baligród , Cisna, Lesko, Olszanica, Solina (s. Polańczyk), w powiecie leskim;
  • gminy: Nozdrzec, w powiecie brzozowskim;
  • gmin: Czarna, Lutowiska, Ustrzyki Dolne, w powiecie bieszczadzkim;
  • gmin: Bircza, Dubiecko, Fredropol, Krasiczyn, Medyka, Przemyśl, Stubno, Żurawica, w powiecie przemyskim;
  • gmin: Bukowsko, Komańcza, Sanok, Tyrawa Wołoska, Zarszyn, miasta Sanok, w powiecie sanockim.
Podmioty zainteresowane dzierżawą przedmiotowych częstotliwości powinny do dnia 13.10.2017r. zgłosić, elektronicznie na adres: zola.marian@um.krosno.pl lub na piśmie na adres: Urząd Miasta Krosna ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno, zainteresowanie dzierżawą tej częstotliwości na wskazanym obszarze. Zgłoszenie zainteresowania nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o dzierżawę częstotliwości i służy wyłącznie określeniu zainteresowania zasobami częstotliwości na wskazanym obszarze.
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMarian Zoła2017-09-26
Publikujący Marian Zoła - Marian Zoła 2017-09-26 14:43

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Prezydent Miasta Krosna informuje, że w dniu 19 września 2017 r. Fundacja Wyrwani z Niewoli z siedzibą w Białymstoku złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 2.80 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaria Habrat2017-09-25
Publikujący Maria Habrat - Habrat Maria 2017-09-25 15:47
Modyfikacja Maria Habrat - Habrat Maria 2017-09-25 15:48

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

OGŁOSZENIE
 
o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 
            Prezydent Miasta Krosna informuje, że w dniu 15 września 2017 r. Fundacja Ultra, złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu organizacji imprez sportowych na terenie miasta Krosna,
 pn. „Międzynarodowy Zawody Łemkowyna Ultra Trail®”.

Załączniki:

ogłoszenie Plik pdf 661.47 KB
wniosek Plik pdf 4.42 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKatarzyna Bienia2017-09-21
Publikujący Katarzyna Bienia 2017-09-21 14:49
Modyfikacja Katarzyna Bienia 2017-09-21 14:50

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

OGŁOSZENIE
 
o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 
            Prezydent Miasta Krosna informuje, że w dniu 19 września 2017 r. Klub Sportowy Swim2win Krosno, złożył wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu organizacji zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, pn. „Udział zawodników Swim2win Krosno w zawodach pływackich”.

Załączniki:

ogłoszenie Plik pdf 676.12 KB
wniosek Plik pdf 1.78 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKatarzyna Bienia2017-09-21
Publikujący Katarzyna Bienia 2017-09-21 14:52
Modyfikacja Katarzyna Bienia 2017-09-21 14:53

Ogłoszenie o dostępności częstotliwości z zakresu 3600 - 3800 MHz

OK.033.1.35.2017.C                                                                                  
Krosno, dnia 05.09.2017r.
 
 
 
Ogłoszenie o dostępności częstotliwości z zakresu 3600 - 3800 MHz
Gmina Miasto Krosno ogłasza dostępność częstotliwości z zakresu 3600 - 3800 MHz, obejmującą cztery dupleksowe kanały radiowe, o  numerach: 17,18,19,20 każdy o szerokości 3,5 MHz z zakresu 3,6-3,8 GHz w obszarze przetargowym 09.3 obejmującym obszar:
  • gmin:  Baligród , Cisna, Lesko, Olszanica, Solina (s. Polańczyk), w powiecie leskim;
  • gminy: Nozdrzec, w powiecie brzozowskim;
  • gmin: Czarna, Lutowiska, Ustrzyki Dolne, w powiecie bieszczadzkim;
  • gmin: Bircza, Dubiecko, Fredropol, Krasiczyn, Medyka, Przemyśl, Stubno, Żurawica, w powiecie przemyskim;
  • gmin: Bukowsko, Komańcza, Sanok, Tyrawa Wołoska, Zarszyn, miasta Sanok, w powiecie sanockim.
Podmioty zainteresowane dzierżawą przedmiotowych częstotliwości powinny do dnia 22.09.2017r. zgłosić, elektronicznie na adres: zola.marian@um.krosno.pl lub na piśmie na adres: Urząd Miasta Krosna ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno, zainteresowanie dzierżawą tej częstotliwości na wskazanym obszarze. Zgłoszenie zainteresowania nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o dzierżawę częstotliwości i służy wyłącznie określeniu zainteresowania zasobami częstotliwości na wskazanym obszarze.
 
 
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMarian Zoła2017-09-05
Publikujący Marian Zoła - Marian Zoła 2017-09-05 13:46

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Prezydent Miasta Krosna informuje, że w dniu 21 sierpnia 2017 r. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Mechanik" w Krośnie złożył wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Załączniki:

Oferta Plik pdf 1.01 MB
Ogłoszenie Plik pdf 209.76 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaria Habrat2017-08-24
Publikujący Maria Habrat - Habrat Maria 2017-08-24 12:02
Modyfikacja Maria Habrat - Habrat Maria 2017-08-24 12:03

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Prezydent Miasta Krosna informuje, że w dniu 23 sierpnia 2017 r. Stowarzyszenie Teatr S.TR.A.C.H w Krośnie złożyło wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Załączniki:

Oferta Plik pdf 1.05 MB
Ogłoszenie Plik pdf 204.45 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaria Habrat2017-08-24
Publikujący Maria Habrat - Habrat Maria 2017-08-24 14:29
Modyfikacja Maria Habrat - Habrat Maria 2017-08-24 14:30

OGŁOSZENIE O złożeniu wniosku na dofinansowanie projektu z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w trybie pozakonkursowym.

OGŁOSZENIE
 
O złożeniu wniosku na dofinansowanie projektu z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w trybie pozakonkursowym.
 
 
Prezydent Miasta Krosna informuje, że w dniu 16 sierpnia 2017 r. na Kancelarię Ogólną  Urzędu Miasta Krosna wpłynął wniosek Uczniowskiego Klubu Sportowego „Piętnastka” o przyznanie dotacji na dofinansowanie projektu z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu pod nazwą:
Udział w Międzynarodowym Turnieju Judo w Arad (Rumunia)

Załączniki:

ogłoszenie Plik pdf 848.38 KB
wniosek Plik pdf 7.94 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKatarzyna Bienia2017-08-18
Publikujący Katarzyna Bienia 2017-08-18 13:56
Modyfikacja Katarzyna Bienia 2017-08-18 13:57

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na rzecz mieszkańców miasta Krosna na 2017 r.

 

Prezydent Miasta Krosna ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na rzecz mieszkańców miasta Krosna na 2017 rok pn. Organizacja Finału Drużynowych Mistrzostw Europy Juniorów.

Załączniki:

opis faktury Plik doc 38.50 KB
sprawozdanie z wykonana zadania Plik doc 47.91 KB
Zarządzenie Plik pdf 764.23 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKatarzyna Bienia2017-08-10
Publikujący Katarzyna Bienia 2017-08-10 12:18
Modyfikacja Katarzyna Bienia 2017-08-10 12:22

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Prezydent Miasta Krosna informuje, że w dniu 28 lipca 2017 r. Unia Przedsiębiorczych w Krośnie, złożyło wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu organizacji imprez kulturalnych na terenie Miasta Krosna pn. „Zakątek Rozmaitości Galicyjskich”.

Załączniki:

oferta Plik pdf 2.34 MB
ogłoszenie Plik pdf 609.12 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMałgorzata Błaż2017-08-03
Publikujący Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2017-08-03 12:37
Modyfikacja Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2017-08-03 12:38

Zasady udostępniania zasilania energią elektryczną zdarzeń plenerowych na terenie Gminy Miasto Krosno

Zarządzenie Nr 932/17 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie udostępniania zasilania energią elektryczną zdarzeń plenerowych na terenie Gminy Miasto Krosno
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKrzysztof Smerecki2017-06-30
Publikujący Dorota Nitka - Nitka Dorota 2017-06-30 09:39
Modyfikacja Dorota Nitka - Nitka Dorota 2017-07-11 09:43

OGŁOSZENIE - Biuro Rzeczy Znalezionych

OGŁOSZENIE

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. 2015 poz. 397) art. 15 pkt. 3- Prezydent Miasta Krosna informuje, że dnia 28-06-2017 r. do Biura Rzeczy Znalezionych przekazano znaleziony
                     portfel z kwotę pieniężną.
Osobę uprawnioną do odbioru wzywa się do kontaktu z Biurem Rzeczy Znalezionych przy Urzędzie Miasta Krosna ul. Staszica 2 pok. nr 5, tel 0-13 47 43 607 w terminie do  28-06-2019 r.
Biuro jest czynne od poniedziałku do poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14:00.

Pouczenie
Na podstawie Kodeksu cywilnego art. 187. § 1. Rzecz znaleziona, która nie zostanie przez osobę uprawnioną odebrana w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania– w ciągu dwóch lat od dnia jej znalezienia, staje się własnością znalazcy, jeżeli uczynił on zadość swoim obowiązkom. Jeżeli jednak rzecz została oddana staroście, znalazca staje się jej właścicielem, jeżeli rzecz odebrał w wyznaczonym przez starostę terminie.
§ 2. Rzecz znaleziona będąca zabytkiem lub materiałem archiwalnym po upływie terminu do jej odebrania przez osobę uprawnioną staje się własnością Skarbu Państwa. Inne rzeczy znalezione stają się własnością powiatu po upływie terminu do ich odbioru przez znalazcę.
§ 3. Z chwilą nabycia własności rzeczy przez znalazcę, powiat albo Skarb Państwa wygasają obciążające ją ograniczone prawa rzeczowe.”


 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłTomasz Wajdowicz2017-06-30
Publikujący Tomasz Wajdowicz - Wajdowicz Tomasz 2017-06-30 09:31

Konsultacje dotyczące propozycji nowych kart do głosowania stosowanych w wyborach samorządowych

Komunikat
W dniu 21 czerwca 2017 r. w godzinach od 9.00 do 15.00, w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1, pokój 308 (budynek Starostwa Powiatowego) odbędą się konsultacje dotyczące propozycji nowych kart do głosowania stosowanych w wyborach samorządowych.
 
Dyrektor Delegatury
Krajowego Biura Wyborczego
w Krośnie

(-) Leszek Bąk
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMarian Zoła2017-06-20
Publikujący Marian Zoła - Marian Zoła 2017-06-20 07:55

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Prezydent Miasta Krosna informuje, że w dniu 12 czerwca 2017 r. Tenis Klub RETURN Krosno złożył wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Załączniki:

OFERTA Plik pdf 584.22 KB
Ogłoszenie Plik pdf 162.49 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaria Habrat2017-06-19
Publikujący Maria Habrat - Habrat Maria 2017-06-19 11:03
Modyfikacja Maria Habrat - Habrat Maria 2017-06-19 11:04

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Prezydent Miasta Krosna informuje, że w dniu 16 maja 2017 r. Prafia Rzymskokatolicka pw. Św. Wojciecha i Matki Boskiej Częstochowskiej w Krośnie złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Załączniki:

OFERTA Plik pdf 767.56 KB
Ogłoszenie Plik pdf 180.67 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaria Habrat2017-05-19
Publikujący Maria Habrat - Habrat Maria 2017-05-19 10:48
Modyfikacja Maria Habrat - Habrat Maria 2017-05-19 10:48

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Prezydent Miasta Krosna informuje, że w dniu 12 maja 2017 r. Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Krośnie złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Załączniki:

OFERTA Plik pdf 1.05 MB
Ogłoszenie Plik pdf 188.99 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaria Habrat2017-05-19
Publikujący Maria Habrat - Habrat Maria 2017-05-19 10:52
Modyfikacja Maria Habrat - Habrat Maria 2017-05-19 10:53
Prezydent Miasta Krosna ogłasza wyniki konkursu na "Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów zieleni w Krośnie".
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKrzysztof Smerecki2017-05-12
Publikujący Anna Danecka 2017-05-12 14:15
Modyfikacja Anna Danecka 2017-05-16 12:29

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na rzecz mieszkańców miasta Krosna na 2017 r.

Prezydent Miasta Krosna ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na organizację kursu mistrzowskiego i festiwalu przentującego instrumentalną muzykę klasyczną z udziałem znanych artystów polskich i zagranicznych.

Załączniki:

Zarządzenie nr 867/17 Plik pdf 648.24 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMałgorzata Błaż2017-05-05
Publikujący Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2017-05-05 13:47
Modyfikacja Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2017-05-05 13:53

Ogłoszenie wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Krosna na rok 2017

Prezydent Miasta Krosna ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Krosna na rok 2017

Załączniki:

Zarządzenie Nr 852/17 Plik pdf 516.28 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaria Habrat2017-04-24
Publikujący Maria Habrat - Habrat Maria 2017-04-24 12:23
Modyfikacja Maria Habrat - Habrat Maria 2017-04-24 12:24

ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Prezydent Miasta Krosna informuje, że w dniu 19 kwietnia 2017 r. Krośnieńskie Towarzystwo Cykistów KTC Krosno, złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu organizacji zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży pn. "Działność na rzecz dzieci i młodzieży szkolnej Miasta Krosna".

Załączniki:

oferta Plik pdf 2.20 MB
ogłoszenie Plik pdf 704.53 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMałgorzata Błaż2017-04-21
Publikujący Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2017-04-21 08:05
Modyfikacja Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2017-04-21 08:07

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców miasta Krosna na rok 2017

Prezydent  Miasta  Krosna
Na podstawie art. 5 ust. 4 pkt 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2015 poz. 1339 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XVII/309/15 w sprawie  Rocznego programu współpracy Gminy Miasto Krosno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 r.
OGŁASZA
 
 OTWARTY   KONKURS  OFERT  
i zaprasza do składania ofert
na realizację zadań publicznych z zakresu kultury na rzecz mieszkańców miasta Krosna w 2017 roku.
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMałgorzata Błaż2017-04-04
Publikujący Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2017-04-04 12:19
Modyfikacja Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2017-04-04 12:23
Prezydent Miasta Krosna ogłasza wyniki owartego konkursu ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego do zadania pn. "Likwidacja barier architektonicznych dla  osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie miasta Krosna", realizowanego w 2017 r.

 
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłAgnieszka Mucha2017-03-28
Publikujący Elżbieta Mola - Elżbieta Mola 2017-03-28 08:57
Modyfikacja Elżbieta Mola - Elżbieta Mola 2017-03-28 09:05
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
SKMBT_C28010100108400.pdf Plik pdf 2.35 MB
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 23 października 2017r. 17:17:16
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.