Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Szukaj ogłoszenia
Data rozpoczęcia ogłoszenia: od: do:
Rozstrzygnięte ogłoszenia Nierozstrzygniete ogłoszenia Archiwalne


Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
44212321-5 Wiaty autobusowe
45213315-4 Roboty budowlane w zakresie wiat na przystankach autobusowych
45223800-4 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingów
48813100-1 Elektroniczne tablice informacyjne
48813200-2 System informacji pasażerskiej czasu rzeczywistego
48813000-0 System informacji ruchu pasażerskiego
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
 
Data składania ofert:
2018-07-24 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-07-24 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłŁącka Adriana 2018-06-14 11:27:00
PublikującyAdriana Łącka 2018-06-16 09:27:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie 265.57 KbPlik pdf
2. SIWZ, Załączniki nr 1a-1g, 3a-3b, 4 600.00 KbPlik doc
3. Załącznik Nr 2a - JEDZ 107.26 KbPlik doc
4. Załącznik Nr 2b - JEDZ - Instrukcja wypełniania 1.19 MBPlik pdf
5. Załącznik Nr 5a - cz. I - Wzór umowy 206.50 KbPlik doc
6. Załącznik Nr 5b - cz. II - Wzór umowy 178.50 KbPlik doc
7. Załącznik Nr 5c - cz. III - Wzór umowy 69.38 KbPlik doc
8. Załącznik Nr 5d - cz. IV - Wzór umowy 172.00 KbPlik doc
9. Załącznik Nr 5e - cz. V - Wzór umowy 177.00 KbPlik doc
10. Załącznik Nr 5f - cz. VI - Wzór umowy 203.50 KbPlik doc
11. Załącznik Nr 5g - cz. VII - Wzór umowy 205.00 KbPlik doc
12. załącznik nr 6a_dokumentacja techniczna cz. I 17.81 MBPlik zip
13. załącznik nr 6b_dokumentacja techniczna cz. II 14.96 MBPlik zip
14. załącznik nr 6c_dokumentacja techniczna cz. III 1.64 MBPlik rar
15. załącznik nr 6d_dokumentacja techniczna cz. IV 573.67 KbPlik rar
16. załącznik nr 6e_dokumentacja techniczna cz. V 16.08 MBPlik zip
17. załącznik nr 6f_dokumentacja techniczna cz. VI 20.23 MBPlik zip
18. załącznik nr 6g_dokumentacja techniczna cz. VII 34.89 MBPlik zip

Rejestr zmian
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
Data składania ofert:
2018-07-10 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłŁącka Adriana 2018-06-22 13:51:00
PublikującyAdriana Łącka 2018-06-22 13:51:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie 92.37 KbPlik txt
2. SIWZ z Załącznikami 277.00 KbPlik doc
3. Załącznik Nr 2 - Przedmiar robót 283.84 KbPlik pdf
4. Załącznik Nr 3 - Wykaz cen czynników produkcji 35.00 KbPlik doc
5. Załącznik Nr 4 - STWiORB 157.78 KbPlik doc
6. Załącznik Nr 5 - Wzór umowy 177.50 KbPlik doc
7. Załącznik Nr 7 - Rysunek orientacyjny 3.44 MBPlik pdf

Rejestr zmian
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
44512000-2 Różne narzędzia ręczne
31720000-9 Urządzenia elektromechaniczne
30237000-9 Części, akcesoria i wyroby do komputerów
48931000-3 Pakiety oprogramowania szkoleniowego

 
Data składania ofert:
2018-07-03 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłŁącka Adriana 2018-06-22 14:17:00
PublikującyAdriana Łącka 2018-06-22 14:17:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie 75.77 KbPlik txt
2. SIWZ z Załącznikami 819.00 KbPlik doc
3. Wzór umowy 2.00 MBPlik doc

Rejestr zmian
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45000000-7 Roboty budowlane
45221119–9 Roboty budowlane w zakresie renowacji mostów
45221111–3 Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych
 
Data składania ofert:
2018-07-02 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-07-02 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłŁącka Adriana 2018-06-15 13:58:00
PublikującyAdriana Łącka 2018-06-15 13:58:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie 99.36 KbPlik txt
2. SIWZ z Załącznikami 278.00 KbPlik doc
3. Opis techniczny 18.86 KbPlik doc
4. STWiORB 1.12 MBPlik doc
5. Wykaz cen czynników produkcji 35.00 KbPlik doc
6. Wykaz obiektów mostowych 15.95 KbPlik doc
7. Wzór umowy 187.00 KbPlik doc
8. Załącznik do TER 27.28 KbPlik doc
9. Załącznik TER 29.50 KbPlik pdf

Rejestr zmian
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
1. PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWLANY:
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego
2. GRUNTOWE POMPY CIEPŁA
42511110-5 Pompy grzewcze
45262220-9 Wiercenie studni wodnych
3. SYSTEM MONITORINGU WYTWARZANEJ ENERGII
51210000-7 Usługi instalowania urządzeń pomiarowych
Data składania ofert:
2018-07-02 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-07-02 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłŁącka Adriana 2018-05-25 09:29:00
PublikującyAdriana Łącka 2018-05-25 09:29:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie 132.26 KbPlik pdf
2. SIWZ, Załącznik nr 1 401.00 KbPlik doc
3. Załącznik Nr 2a - JEDZ 89.91 KbPlik doc
4. Załącznik Nr 2b - JEDZ - Instrukcja wypełniania 1.19 MBPlik pdf
5. Załącznik Nr 3a - Zobowiązanie podmiotu trzeciego 55.16 KbPlik doc
6. Załącznik Nr 3b - Zobowiązanie podmiotu trzeciego 54.76 KbPlik doc
7. Załącznik Nr 4 - Grupa kapitałowa 59.47 KbPlik doc
8. Załącznik Nr 5 - OPZ PC 338.50 KbPlik doc
9. Załącznik Nr 6 - Wzór umowy 350.00 KbPlik doc
10. Załącznik Nr 7 - Schematy instalacji 271.14 KbPlik rar
11. Załącznik Nr 8 - PFU_ Kroscienko Wyzne 2.15 MBPlik pdf
12. Załącznik Nr 8 - PFU_ Krosno 2.16 MBPlik pdf

Rejestr zmian
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
18110000-3 - Odzież branżowa
18140000-2 - Dodatki do odzieży roboczej
Data składania ofert:
2018-06-29 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłŁącka Adriana 2018-06-21 14:15:00
PublikującyAdriana Łącka 2018-06-21 14:15:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie 74.08 KbPlik txt
2. SIWZ z Załącznikami 286.00 KbPlik doc
3. Wzór umowy 2.00 MBPlik doc

Rejestr zmian
*Informacja dodatkowa: postępowanie prowadzone jest w trybie przetargowym, gdyż jest ono częścią Projektu „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju”. Zamawiający w ramach dostaw dokona wydatkowania środków pieniężnych w wysokości znacznie przekraczającej 30 000 euro, jednak z przyczyn organizacyjnych dostawy w ramach projektu zostały podzielone na kilkanaście odrębnych postępowań. Jednym z nich jest niniejsze postępowanie, którego wartość szacunkowa nie przekracza 30 000 euro.

Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
30237000-9 – części, akcesoria i wyroby do komputerów
8931000-3 – pakiety oprogramowania szkoleniowego
Data składania ofert:
2018-06-27 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłŁącka Adriana 2018-06-15 10:09:00
PublikującyAdriana Łącka 2018-06-15 10:09:00
Modyfikował(a) Adriana Łącka 2018-06-22 11:25:22
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie 82.86 KbPlik txt
2. SIWZ z Załącznikami 245.50 KbPlik doc
3. Wzór umowy 2.00 MBPlik doc
4. ZADANIE I - formularz oferty 315.50 KbPlik doc
5. ZADANIE II - formularz oferty 222.00 KbPlik doc
6. ZADANIE III - formularz oferty 84.69 KbPlik doc
7. Pytania i odpowiedzi - 22.06.2018 565.50 KbPlik doc

Rejestr zmian
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71240000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
Data składania ofert:
2018-06-25 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-06-25 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłŁącka Adriana 2018-06-13 11:56:00
PublikującyAdriana Łącka 2018-06-13 11:56:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie 140.11 KbPlik txt
2. SIWZ z Załącznikami 323.50 KbPlik doc
3. Wzór umowy nadzór autorski 87.00 KbPlik doc
4. Wzór umowy 72.18 KbPlik doc
5. Załacznik graficzny 1.56 MBPlik pdf
6. Załącznik - przykładowa lokalizacja miejsc postojowych 6.32 MBPlik pdf
7. Załącznik - dane osobowe 21.42 KbPlik doc
8. Załącznik - nowa lokalizacja pomnika 1.80 MBPlik pdf
9. Załącznik - Plan transportowy 5.34 MBPlik pdf

Rejestr zmian
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 23 czerwca 2018r. 12:10:06
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.