Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Platforma zakupowa Gminy Miasto Krosno

Obrady Rady Miasta Krosna
Jesteś tutaj:
data od
KROSNO, 20.01.2022 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.2.4.2022.A
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia
robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
3/2022
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlane

Informacja o dokonaniu  zgłoszenia budowy, o której mowa  w art. 29 ust. 1 pkt 1-3, przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a, oraz instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.)

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o.  
ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ulicy Prochownia.
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 1068/6, 1068/7, 1068/8
 
Obręb 0006 Krościenko Niżne
Ulica Prochownia
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 19.01.2022 r.
 
 
 
 
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłAgata Ziarkowska2022-01-20
Publikujący Agata Ziarkowska 2022-01-20 12:29
KROSNO, 20.01.2022 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.2.5.2022.A
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia
robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
4/2022
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o dokonaniu  zgłoszenia budowy, o której mowa  w art. 29 ust. 1 pkt 1-3, przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a, oraz instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.)

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o.  
ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazu do budynków mieszkalnych przy ulicy Grunwaldzkiej.
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 640
 
Obręb 0007 Suchodół
Ulica Grunwaldzka
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 19.01.2022 r.
 
 
 
 
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłAgata Ziarkowska2022-01-20
Publikujący Agata Ziarkowska 2022-01-20 09:46
KROSNO, dnia 19.01.2022 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.207.2021.F
104/2021
(numer rejestru organu
właściwego do przyjęcia
zgłoszenia robót nie wymagających
pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

 
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu
do zgłoszenia budowy, o której mowa
w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. b,
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
(Dz.U z 2021 poz. 2351 z późn. zm.)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o.
ul. A. Fredry 12, 38-400 Krosno
 
 
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z kanalizacją teletechniczną.
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 2885/8, 2885/35
 
Obręb Śródmieście
 
Ulica ul. Wieniawskiego
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 29.12.2021 r.
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 19.01.2022 r.
 
 
 
 

 
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKinga Garbacik2022-01-19
Publikujący Kinga Garbacik 2022-01-19 11:06
KROSNO, dnia 18.01.2022 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.2.2022.F
Nr rej. 2/2022
(numer rejestru organu właściwego
do przyjęcia zgłoszenia robót
nie wymagających pozwolenia na budowę)
 
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)
 
Informacja o dokonaniu  zgłoszenia
             budowy, o której mowa  w art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. e
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  - Prawo budowlane
(Dz.U. z 2021 poz. 2351   z późn. zm.)

 

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.  
ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
 
 
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynku mieszkalnego, jednorodzinnego.
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 1664/2, 213/1
 
Obręb Śródmieście, Suchodół
 
Ulica ul. Romualda Traugutta
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 14.01.2022 r.
 
 
 
 

 
 
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKinga Garbacik2022-01-18
Publikujący Kinga Garbacik 2022-01-18 08:38
KROSNO, 11.01.2022 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.1.2022.F
Nr rej. 1/2022
(numer rejestru organu właściwego
do przyjęcia zgłoszenia robót
nie wymagających pozwolenia na budowę)
 
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o dokonaniu  zgłoszenia             
budowy, o której mowa  w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. b
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  - Prawo budowlane
(Dz.U. z 2021 poz. 2351   z późn. zm.)

 

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: DINO POLSKA S.A.
ul. Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn
 
 
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Przebudowa sieci oświetlenia ulicznego (usunięcie kolizji)  
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 1935/40
 
Obręb Śródmieście
 
Ulica ul. Bursaki
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 05.01.2022 r.
 
 
 
 

 
 
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKinga Garbacik2022-01-11
Publikujący Kinga Garbacik 2022-01-11 09:04

KROSNO, 05.01.2022 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.203.2021.F
100/2021
(numer rejestru organu
właściwego do przyjęcia
zgłoszenia robót nie wymagających
pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

 
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu
do zgłoszenia budowy, o której mowa
w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d,
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
(Dz.U z 2021 poz. 2351 z późn. zm.)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: P. Mariola Pelczarska
 
 
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 62 budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 23
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 2670/38
 
Obręb Śródmieście
 
Ulica ul. Bohaterów Westerplatte
 
Nr 23
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 13.12.2021 r.
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 04.01.2022 r.
 
 
 
 

 
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKinga Garbacik2022-01-05
Publikujący Kinga Garbacik 2022-01-05 10:00
                                                                                                                                                 KROSNO, 04.01.2022 r.
                                                                                                                                                 (miejscowość i data)
PB.6743.1.204.2021.K
101/2021
(numer rejestru organu właściwego
do przyjęcia zgłoszenia robót
nie wymagających pozwolenia na budowę)
                                                                                 Prezydent Miasta Krosna
                                                                                 ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
                                                                                 …………………………………………….
                                                                                 (oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)


Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy,
o której mowa  w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 t.j.)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: P. Dominika Burek
 
 
 dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 69 budynku wielomieszkalnego  
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 2670/40
 
Obręb Śródmieście
 
Ulica Mickiewicza  
 
Nr 28
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 14.12.2021 r.
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 04.01.2022 r.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaria Hućko-Karp2022-01-04
Publikujący Maria Hućko-Karp 2022-01-04 13:51
                                                                                                                                                 KROSNO, 04.01.2022 r.
                                                                                                                                                 (miejscowość i data)
PB.6743.1.204.2021.K
101/2021
(numer rejestru organu właściwego
do przyjęcia zgłoszenia robót
nie wymagających pozwolenia na budowę)
                                                                                 Prezydent Miasta Krosna
                                                                                 ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
                                                                                 …………………………………………….
                                                                                 (oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)


Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy,
o której mowa  w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 t.j.)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: P. Dominika Burek
 
 
 dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 69 budynku wielomieszkalnego  
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 2670/40
 
Obręb Śródmieście
 
Ulica Mickiewicza  
 
Nr 28
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 14.12.2021 r.
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 04.01.2022 r.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaria Hućko-Karp2022-01-04
Publikujący Maria Hućko-Karp 2022-01-04 13:51
                                                                                                                                         KROSNO, 28.12.2021 r.
                                                                                                                                         (miejscowość i data)
PB.6743.1.205.2021.K
102/2021
(numer rejestru organu właściwego
do przyjęcia zgłoszenia robót
nie wymagających pozwolenia na budowę)
                                                                                       Prezydent Miasta Krosna
                                                                                       ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
                                                                                       …………………………………………….
                                                                                       (oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy,
o której mowa  w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
(Dz.U. z 2020r. poz. 1333 z późn. zm.)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: P. Wiktoria Krupczyńska
 
 
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 35 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 1  
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 519
 
Obręb Śródmieście
 
Ulica Mirandoli Pika
 
Nr 1
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 16.12.2021 r.
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 28.12.2021 r.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaria Hućko-Karp2021-12-28
Publikujący Maria Hućko-Karp 2021-12-28 08:46
Krosno, dn. 20.12.2021 r.
(miejscowość i data)
PB.6743.2.151.2021.R
99/2021
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia
zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy,
o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. c
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: P. Aneta Nowak
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 2266/7, 2266/6, 2265/2, 2265/1, 2346/1
 
Obręb Suchodół
 
Ulica Polna
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 09.12.2021 r.
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 20.12.2021 r.
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKarolina Baran2021-12-20
Publikujący Karolina Baran - Karolina Baran 2021-12-20 11:46
KROSNO, 16.12.2021 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.2.148.2021.A
95/2021
 (numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia
robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy, o której mowa  w art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. e, art. 30 pkt. 1b oraz art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Magdalena Czajka i Rafał Czajka
 
 dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym wraz
z zewnętrznym odcinkiem instalacji prowadzonym w gruncie przy ulicy gen. Józefa Bema 13A w Krośnie.
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 925/2
 
Obręb 0001 Turaszówka
 
Ulica gen. Józefa Bema
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 29.11.2021 r.
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 16.12.2021 r.
 
 
 
 

 
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłAgata Ziarkowska2021-12-16
Publikujący Agata Ziarkowska 2021-12-16 09:00
KROSNO, 14.12.2021 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.2.146.2021.A
91/2021
 (numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia
robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy, o której mowa  w art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. e, art. 30 pkt. 1b oraz art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o.  
ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
 
 dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ulicy ks. F. Kojdera w Krośnie.
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 1612/1, 1612/2
 
Obręb 0002 Polanka
 
Ulica ks. F. Kojdera
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 24.11.2021 r.
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 14.12.2021 r.
 
 
 
 

 
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłAgata Ziarkowska2021-12-14
Publikujący Agata Ziarkowska 2021-12-14 09:08
                                                                                                                                                    KROSNO, 08.12.2021 r                                                                                                                                                                    (miejscowość i data)
PB.6743.1.202.2021.K
Nr rej. 98/2021
(numer rejestru organu właściwego                          
do przyjęcia zgłoszenia robót
nie wymagających pozwolenia na budowę)
                                                                                           Prezydent Miasta Krosna
                                                                                           ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
                                                                                           …………………………………………….
                                                                                           (oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o dokonaniu  zgłoszenia  budowy,
o której mowa  w art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. c
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  – Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 poz. 1333   z późn. zm.)

 

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
– Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o.   
ul. Fredry 12, 38-400 Krosno
 
  
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Krakowskiej i ul. Hutniczej w Krośnie  
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 383, 514/2, 515, 516, 517/2, 517/4, 521/14, 518/1, 517/3, 521/13, 521/12, 520
 
Obręb Białobrzegi
 
Ulica Krakowska,
Hutnicza
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 06.12.2021 r.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaria Hućko-Karp2021-12-08
Publikujący Maria Hućko-Karp 2021-12-08 15:01
KROSNO, 08.12.2021 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.2.140.2021.A
88/2021
 (numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia
robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy,
o której mowa  w art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. b i c, art. 30 pkt. 1b oraz art. 30a
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Waldemar Kustroń prowadzący działalność gospodarczą „WALBUD” Firma Remontowo-Budowlana Handel-Usługi Waldemar Kustroń
 
 dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa odcinka sieci wodociągowej i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków mieszkalnych jednorodzinnych przy ulicy Grunwaldzkiej w Krośnie.
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 640, 645, 648
 
Obręb 0007 Suchodół
 
Ulica Grunwaldzka
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 18.11.2021 r.
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 08.12.2021 r.
 
 
 
 

 
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłAgata Ziarkowska2021-12-08
Publikujący Agata Ziarkowska 2021-12-08 08:22
KROSNO, 02.12.2021 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.2.148.2021.A
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia
robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
95/2021
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o dokonaniu  zgłoszenia budowy, o której mowa  w art. 29 ust. 1 pkt 1-3, przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a, oraz instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2020.1333 z późn. zm.)

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Magdalena Czajka i Rafał Czajka
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym wraz
z zewnętrznym odcinkiem instalacji prowadzonym w gruncie przy ulicy gen. Józefa Bema
w Krośnie.
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 925/2
 
Obręb 0001 Turaszówka
Ulica gen. Józefa Bema
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 29.11.2021 r.
 
 
 
 
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłAgata Ziarkowska2021-12-02
Publikujący Agata Ziarkowska 2021-12-02 14:44
KROSNO, 24.11.2020 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.145.2020.K
36/2020
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy,
o której mowa  w art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. e, art. 30 pkt. 1b i 4b oraz art. 30a
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16
33-100 Tarnów
 
 
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączami gazu do lokali handlowych przy       ulicy Legionów w Krośnie
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 2091/2, 2092/16, 2093, 2095/2, 2095/4, 2095/5, 2097, 3189
 
Obręb 0005 Śródmieście
 
Ulica Legionów
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 30.10.2020 r.
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 23.11.2020 r.
 
 
 
 

 
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaria Hućko-Karp2020-11-24
Publikujący Maria Hućko-Karp 2020-11-24 15:01
Krosno, 09.11.2020 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.139.2020.L
Nr rej. 34/2020
 (numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia
robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno

 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2020.1333)

 

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z  o. o. w Tarnowie
 
 
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego o ciśnieniu roboczym nie większym niż 0,5 MPa
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 1196, 2936/2
 
Obręb Białobrzegi
 
Ulica Wierzbowa
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość Krosno
 
Data doręczenia zgłoszenia: 16.10.2020r.
 
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 09.11.2020r.
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2020-11-09
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2020-11-17 10:42
Modyfikacja Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2020-11-17 11:38
Krosno, 19.10.2020 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.139.2020.L
Nr rej. 34/2020
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28a,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o dokonaniu  zgłoszenia budowy, o której mowa  w art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333)

 

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z  o. o. w Tarnowie
 
 
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączami gazu do dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych o ciśnieniu roboczym nie większym niż 0,5 MPa
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne)                                                                                                       1196, 2936/2
 
Obręb                                                                                                                                     Białobrzegi
 
Ulica                                                                                                                           Wierzbowa
 
Nr  
 
Kod pocztowy                                                                                                                                   38-400
 
Miejscowość                                                                                                                                  Krosno
 
Data doręczenia zgłoszenia:                                                                                                      16.10.2020 r.
 
 
 
 

 
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaria Hućko-Karp2020-11-06
Publikujący Maria Hućko-Karp 2020-10-23 11:49
KROSNO, 03.06.2020 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.56.2020.S
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia
robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do  zgłoszenia budowy, o której mowa  w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o.  
ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
 
 dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa odcinków sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączami gazu do budynków mieszkalnych jednorodzinnych
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 3206/3, 3206/4, 3206/1, 1390
 
Obręb ŚRÓDMIEŚCIE
 
Ulica S. BATOREGO
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 28.05.2020 r.

Data wydania zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia: 03.06.2020 r.
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2020-06-03
Publikujący Katarzyna Skotnicka 2020-06-03 08:30
KROSNO, 29.05.2020 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.56.2020.S
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia
robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o dokonaniu  zgłoszenia budowy, o której mowa  w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o.  
ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
 
 dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa odcinków sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączami gazu do budynków mieszkalnych jednorodzinnychego
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 3206/3, 3206/4, 3206/1, 1390
 
Obręb ŚRÓDMIEŚCIE
 
Ulica S. BATOREGO
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 28.05.2020 r.Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2020-05-29
Publikujący Katarzyna Skotnicka 2020-05-29 13:55
KROSNO, 19.05.2020 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.46.2020.S
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia
robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy, o której mowa  w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o.  
ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
 
 dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 278, 294
 
Obręb BIAŁOBRZEGI
 
Ulica M. DRZYMAŁY
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 07.05.2020 r.

Data wydania zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia: 19.05.2020 r.


Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKatarzyna Skotnicka2020-05-19
Publikujący Katarzyna Skotnicka 2020-05-19 11:37
KROSNO, 13.05.2020 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.46.2020.S
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia
robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o dokonaniu  zgłoszenia budowy, o której mowa  w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o.  
ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
 
 dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 278, 294
 
Obręb BIAŁOBRZEGI
 
Ulica M. DRZYMAŁY
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 07.05.2020 r.

Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2020-05-13
Publikujący Katarzyna Skotnicka 2020-05-13 13:58
KROSNO, 24.04.2020 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.35.2020.S
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia
robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy, o której mowa  w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o.  
ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
 
 dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 321/4, 327/1, 327/2
 
Obręb BIAŁOBRZEGI
 
Ulica KRAKOWSKA
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 09.04.2020 r.

Data wydania zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia: 24.04.2020 r.
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2020-04-24
Publikujący Katarzyna Skotnicka 2020-04-24 09:28
KROSNO, 23.04.2020 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.32.2020.S
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia
robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy, o której mowa  w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o.  
ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
 
 dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączami gazu dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 1376/17, 1376/18
 
Obręb 0005 ŚRÓDMIEŚCIE
 
Ulica S. BATOREGO
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 31.03.2020 r.

Data wydania zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia: 23.04.2020 r.
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2020-04-23
Publikujący Katarzyna Skotnicka 2020-04-23 09:52
KROSNO, 17.04.2020 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.35.2020.S
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia
robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o dokonaniu  zgłoszenia budowy, o której mowa  w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o.  
ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
 
 dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 321/4, 327/1, 327/2
 
Obręb BIAŁOBRZEGI
 
Ulica KRAKOWSKA
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 09.04.2020 r.
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2020-04-17
Publikujący Katarzyna Skotnicka 2020-04-17 10:08
Krosno, 10.04.2020 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.28.2020.L
Nr rej. 9/2020
 (numer rejestru organu właściwego do przyjęcia
zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno

 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186)

 

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: STAV BORN Sp. z o. o.  Krosno S. K.
 
 
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz  przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami do 21 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 3210, 3219, 1474/3, 1474/4, 1478/2,1594/1, 1595/1, 1596/4
 
Obręb Śródmieście
 
Ulica Romualda Traugutta
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość Krosno
 
Data doręczenia zgłoszenia: 19.03.2020r.
 
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 10.04.2020r.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłAnna Dąbrowska-Laskoś2020-04-10
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2020-10-01 07:57
KROSNO, 03.04.2020 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.32.2020.S
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia
robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o dokonaniu  zgłoszenia budowy, o której mowa  w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o.  
ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
 
 dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączami gazu dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 1376/17, 1376/18
 
Obręb 0005 ŚRÓDMIEŚCIE
 
Ulica S. BATOREGO
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 31.03.2020 r.
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2020-04-03
Publikujący Katarzyna Skotnicka 2020-04-03 09:00
KROSNO, 24.03.2020 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.19.2020.S
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia
robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy, o której mowa  w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o.  
ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
 
 dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 196/1, 197, 199
 
Obręb 0005 ŚRÓDMIEŚCIE
 
Ulica JELENIÓWKA
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 02.03.2020 r.

Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 24.03.2020 r.
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2020-03-24
Publikujący Katarzyna Skotnicka 2020-03-24 13:05
Krosno, 24.03.2020 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.28.2020.L
Nr rej. 9/2020
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia
zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28a,38-400 Krosno

 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o dokonaniu  zgłoszenia budowy, o której mowa  w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186)

 

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: STAV BORN Sp. z o. o.  Krosno S. K.
 
 
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami do 21 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 3210, 3219, 1474/3, 1474/4, 1478/2,1594/1, 1595/1, 1596/4
 
Obręb Śródmieście
 
Ulica Romualda Traugutta
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość Krosno
 
Data doręczenia zgłoszenia: 19.03.2020 r.
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłAnna Dąbrowska-Laskoś2020-03-24
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2020-03-24 13:56
Modyfikacja Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2020-03-24 13:59
Krosno, 11.03.2020 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.17.2020.L
Nr rej. 5/2020

 (numer rejestru organu właściwego do przyjęcia
zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186)

 

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z  o. o. w Tarnowie
 
 
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa odcinka sieci gazowej niskiego wraz z przyłączami gazu do budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej o ciśnieniu roboczym nie większym niż 0,5 MPa
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 3210, 1596/4, 1474/3, 1474/4, 3208/4, 3208/3
 
Obręb Śródmieście
 
Ulica Romualda Traugutta
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość Krosno
 
Data doręczenia zgłoszenia: 26.02.2020r.
 
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 11.03.2020r.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłAnna Dąbrowska-Laskoś2020-03-11
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2020-03-11 15:08
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 22 stycznia 2022r. 04:27:54
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.