Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Platforma zakupowa Gminy Miasto Krosno

Obrady Rady Miasta Krosna
Jesteś tutaj:
data od
KROSNO, 22.09.2023 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.49.2023.A
49/2023
 (numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia
robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy, o której mowa  w art. 29 ust. 1 pkt 1-3, przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a, oraz instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2023 r. poz. 682 z późn. zm.)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. 
ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
 
 dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa odcinka sieci gazowej średniego niskiego ciśnienia wraz  
z przyłączami gazu do budynków mieszkalnych jednorodzinnych
w zabudowie szeregowej.
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 1530/2, 1530/3, 1530/4, 1530/5, 1530/8, 1533/7, 1533/8, 1537/2, 1541/1, 1541/2, 1542, 1543/1, 1543/2
 
Obręb 0006 KROŚCIENKO NIŻNE
 
Ulica ul. WISZE
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 15.09.2023 r.
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 22.09.2023 r.
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłAgata Ziarkowska2023-09-22
Publikujący Agata Ziarkowska 2023-09-22 09:58
Modyfikacja Agata Ziarkowska 2023-09-22 10:04
Krosno, dn. 22.09.2023 r.
(miejscowość i data)
PB.6743.1.50.2023.R
50/2023
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia
zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)
 
Informacja o dokonaniu zgłoszenia wykonywania robót budowlanych,
o których mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.)

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Patryk Wójcik
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym wraz z zewnętrznym jej odcinkiem.
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 2341/6, 2342/6, 2341/5, 2341/4, 2341/3
 
Obręb Suchodół
 
Ulica Polna
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 21.09.2023 r.
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKarolina Baran2023-09-22
Publikujący Karolina Baran - Karolina Baran 2023-09-22 11:58
                                                                                                                                     KROSNO, 19.09.2023 r.
                                                                                                                                    (miejscowość i data)
PB.6743.1.47.2023.K
47/2023
(numer rejestru organu właściwego
do przyjęcia zgłoszenia robót
nie wymagających pozwolenia na budowę)
 
 
                                                                               Prezydent Miasta Krosna
                                                                               ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
                                                                               …………………………………………….
                                                                               (oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

 
Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy,
o której mowa  w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit d
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
(Dz.U. z 2023r. poz.682 z późn. zm.)
 

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: P. Paweł Łącki
 
 dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 1820/1, 1820/2, 1821
 
Obręb Śródmieście
 
Ulica Szarych Szeregów     
 
Nr 51
 
Kod pocztowy  38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 13.09.2023 r.
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 19.09.2023 r.
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaria Hućko-Karp2023-09-19
Publikujący Maria Hućko-Karp 2023-09-19 12:11
KROSNO, 18.09.2023 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.49.2023.A
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia
robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
49/2023
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o dokonaniu  zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-3, przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a, oraz instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2023 r. poz. 682 z późn. zm.)

        Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o.  
ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa odcinka sieci gazowej średniego niskiego ciśnienia wraz
z przyłączami gazu do budynków mieszkalnych jednorodzinnych
w zabudowie szeregowej.
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 1530/2, 1530/3, 1530/4, 1530/5, 1530/8, 1533/7, 1533/8, 1537/2, 1541/1, 1541/2, 1542, 1543/1, 1543/2
 
Obręb 0006 KROŚCIENKO NIŻNE
Ulica ul. WISZE
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 15.09.2023 r.
 
 
 
 
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłAgata Ziarkowska2023-09-18
Publikujący Agata Ziarkowska 2023-09-18 14:39
KROSNO, 18.09.2023 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.48.2023.U
48/2023
(numer rejestru organu właściwego                  
do przyjęcia zgłoszenia robót                        
nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

 
Informacja o braku sprzeciwu do  zgłoszenia budowy,
o której mowa w  art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d,
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r., poz. 682 z późn. zm.)
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Marta i Dariusz Kędra
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy
ul. Leśnej 2 w Krośnie, na działce nr 62/7 - obręb ewid. Turaszówka.
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 62/7
 
Obręb 0001 / Turaszówka
 
Ulica Leśna
 
Nr 2
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 13.09.2023 r.
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 18.09.2023 r.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłRenata Uliasz2023-09-18
Publikujący Renata Uliasz - Podinspektor 2023-09-18 11:33
Krosno, dn. 15.09.2023 r.
(miejscowość i data)
PB.6743.1.46.2023.R
46/2023
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia
zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia wykonywania robót budowlanych,
o których mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Józef Fic
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym.
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 2278/11
 
Obręb Suchodół
 
Ulica Polna
 
Nr 19
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 08.09.2023 r.
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 15.09.2023 r.
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKarolina Baran2023-09-15
Publikujący Karolina Baran - Karolina Baran 2023-09-15 09:27
KROSNO, 15.09.2023 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.48.2023.U
48/2023
(numer rejestru organu właściwego                  
do przyjęcia zgłoszenia robót                       
 nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno

 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

 
Informacja o dokonaniu  zgłoszenia budowy, o której mowa w  art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d,
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r., poz. 682 z późn. zm.)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Marta i Dariusz Kędra
 
 
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Leśnej 2 w Krośnie, na działce nr 62/7 - obręb ewid. Turaszówka.
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 62/7
 
Obręb 0001 / Turaszówka
 
Ulica Leśna
 
Nr 2
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 13.09.2023 r.
 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłRenata Uliasz2023-09-15
Publikujący Renata Uliasz - Podinspektor 2023-09-15 11:35
                                                                                                                                            KROSNO, 15.09.2023 r.             
                                                                                                                                            (miejscowość i data)
PB.6743.1.47.2023.K
Nr rej. 47/2023
(numer rejestru organu właściwego                          
do przyjęcia zgłoszenia robót
nie wymagających pozwolenia na budowę)

                                                                                Prezydent Miasta Krosna
                                                                                ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
                                                                               …………………………………………….
                                                                               (oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o dokonaniu  zgłoszenia budowy, o której mowa  w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  - Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 poz. 682 z późn. zm.)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: P. Paweł Łącki  
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 1820/1, 1820/2, 1821
 
Obręb Śródmieście
 
Ulica Szarych Szeregów
 
Nr 51
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 13.09.2023 r.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaria Hućko-Karp2023-09-15
Publikujący Maria Hućko-Karp 2023-09-15 12:13
Krosno, dn. 11.09.2023 r.
(miejscowość i data)
PB.6743.1.46.2023.R
46/2023
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia
zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)
 
Informacja o dokonaniu zgłoszenia wykonywania robót budowlanych,
o których mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.)

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Józef Fic
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym.
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 2278/11
 
Obręb Suchodół
 
Ulica Polna
 
Nr 19
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 08.09.2023 r.
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKarolina Baran2023-09-11
Publikujący Karolina Baran - Karolina Baran 2023-09-11 09:22
KROSNO, 04.09.2023 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.45.2023.A
45/2023
 (numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia
robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy, o której mowa  w art. 29 ust. 1 pkt 1-3, przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a, oraz instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2023 r. poz. 682 z późn. zm.)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: ANNA i MARCIN MĄCZYŃSCY  
 
 
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z częściową rozbiórką oraz budową przydomowego ogrodu zimowego.
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 1582
 
Obręb 0006 KROŚCIENKO NIŻNE
 
Ulica ul. WISZE 69B
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 18.08.2023 r.
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 04.09.2023 r.
 
 
 
 

 
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłAgata Ziarkowska2023-09-04
Publikujący Agata Ziarkowska 2023-09-04 10:43
                                                                                                                                                   KROSNO, 28.08.2023 r.                     
                                                                                                                                                   (miejscowość i data)
PB.6743.1.43.2023.K
Nr rej. 43/2023
(numer rejestru organu właściwego                          
do przyjęcia zgłoszenia robót
nie wymagających pozwolenia na budowę)

                                                                                 Prezydent Miasta Krosna
                                                                                 ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
                                                                                 …………………………………………….
                                                                                 (oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o braku sprzeciwu dokonaniu  do zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. c
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  - Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 poz. 682 z późn. zm.)

 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością,
ul. Fredry 12, 38-400 Krosno   
 
 dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych jednorodzinnych przy ul. Decowskiego w Krośnie
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 1585, 1584, 1578, 1576, 1574, 1575/1, 1575/2, 1552/1, 1999
 
Obręb Polanka
 
Ulica Decowskiego  
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO

Data doręczenia zgłoszenia: 16.08.2023 r.
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 28.08.2023 r.
 
 
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaria Hućko-Karp2023-08-28
Publikujący Maria Hućko-Karp 2023-08-28 08:02
KROSNO, 21.08.2023 r.
 (miejscowość i data)
 PB.6743.1.45.2023.A
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia
robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
45/2023
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o dokonaniu  zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-3, przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a, oraz instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2023 r. poz. 682 z późn. zm.)

        Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: ANNA i MARCIN MĄCZYŃSCY  
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 1582
 
Obręb 0006 KROŚCIENKO NIŻNE
Ulica ul. WISZE
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 18.08.2023 r.
 
 
 
 
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłIwona Skomiał - Naczelnik 2023-08-21
Publikujący Agata Ziarkowska 2023-08-21 14:40
Krosno, dn. 21.08.2023 r.
(miejscowość i data)
PB.6743.1.44.2023.R
44/2023
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia
zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia wykonywania robót budowlanych,
o których mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Parafia Rzymskokatolicka pw. Miłosierdzia Bożego
ul. S. Moniuszki 72, 38-400 Krosno
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku sakralnym.
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 1913/1, 1913/2, 1914/1, 1914/2, 1964, 1965
 
Obręb Białobrzegi
 
Ulica S. Moniuszki
 
Nr 72
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 17.08.2023 r.
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 21.08.2023 r.
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKarolina Baran2023-08-21
Publikujący Karolina Baran - Karolina Baran 2023-08-21 09:09
KROSNO, 17.08.2023 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.42.2023.S
42/2023
(numer rejestru organu właściwego                  
do przyjęcia zgłoszenia robót                        
nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

 
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy, o której mowa w  art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d,
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r., poz. 682 z późn. zm.)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Anna Opyd
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 2301
 
Obręb 0006 / Krościenko Niżne
 
Ulica Lunaria
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 9.08.2023 r.

Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 17.08.2023 r.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKatarzyna Grochmal2023-08-17
Publikujący Katarzyna Grochmal 2023-08-17 09:48
KROSNO, 16.08.2023 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.40.2023.S
40/2023
(numer rejestru organu właściwego                  
do przyjęcia zgłoszenia robót                        
nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

 
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy, o której mowa w  art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d,
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r., poz. 682 z późn. zm.)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Dariusz Paradysz - prowadzący działalność gospodarczą pn. POMPON-TEX Dariusz Paradysz
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku produkcyjno-usługowym
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 67/121, 67/122, 410/2
 
Obręb 0003 / Przemysłowa
 
Ulica K. Pużaka
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 31.07.2023 r.

Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 16.08.2023 r.


Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKatarzyna Grochmal2023-08-16
Publikujący Katarzyna Grochmal 2023-08-16 12:05
KROSNO, 10.08.2023 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.42.2023.S
42/2023
(numer rejestru organu właściwego                  
do przyjęcia zgłoszenia robót                        
nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

 
Informacja o dokonaniu  zgłoszenia budowy, o której mowa w  art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d,
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r., poz. 682 z późn. zm.)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Anna Opyd
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 2301
 
Obręb 0006 / Krościenko Niżne
 
Ulica Lunaria
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 9.08.2023 r.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKatarzyna Grochmal2023-08-10
Publikujący Katarzyna Grochmal 2023-08-10 13:07
KROSNO, 07.08.2023 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.41.2023.A
41/2023
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia
robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy,  o której mowa  w art. 29 ust. 1 pkt 1-3, przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a, oraz instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2023 r. poz. 682)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: MAGDALENA WŁODYKA 
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Wewnętrzna instalacja gazowa w budynku mieszkalnym jednorodzinnym.
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 1352/1
 
Obręb 0004 Białobrzegi
 
Ulica ul. M. Kopernika 100B
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 02.08.2023 r.
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 07.08.2023 r.
 
 
 
 

 
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłAgata Ziarkowska2023-08-07
Publikujący Agata Ziarkowska 2023-08-07 11:17
KROSNO, 04.08.2023 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.38.2023.A
38/2023
 (numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia
robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy, o której mowa  w art. 29 ust. 1 pkt 1-3, przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a, oraz instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2023 r. poz. 682 z późn. zm.)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. 
ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia, o ciśnieniu roboczym nie większym niż 0,5 MPa, wraz z przyłączami gazu do budynków mieszkalnych wielorodzinnych
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 608/6, 608/7, 609/3, 3430, 3431, 3432
 
Obręb 0006 KROŚCIENKO NIŻNE
 
Ulica ul. ZIELONA
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 28.07.2023 r.
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 04.08.2023 r.
 
 
 
 
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłIwona Skomiał - Naczelnik 2023-08-04
Publikujący Agata Ziarkowska 2023-08-04 08:23
KROSNO, 03.08.2023 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.41.2023.A
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia
robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
41/2023
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o dokonaniu  zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-3, przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a, oraz instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2023 r. poz. 682 z późn. zm.)

        Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: MAGDALENA WŁODYKA  
ul. Mikołaja Kopernika 100B, 38-400 Krosno
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Wewnętrzna instalacja gazowa w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 1352/1
 
Obręb 0004 BIAŁOBRZEGI
Ulica ul. M. KOPERNIKA 100B
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 02.08.2023 r.
 
 
 
 
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłIwona Skomiał - Naczelnik 2023-08-03
Publikujący Agata Ziarkowska 2023-08-03 11:16
KROSNO, 2.08.2023 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.40.2023.S
40/2023
(numer rejestru organu właściwego                  
do przyjęcia zgłoszenia robót                        
nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

 
Informacja o dokonaniu  zgłoszenia budowy, o której mowa w  art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d,
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r., poz. 682 z późn. zm.)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Dariusz Paradysz - prowadzący działalność gospodarczą pn. POMPON-TEX Dariusz Paradysz
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku produkcyjno-usługowym
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 67/121, 67/122, 410/2
 
Obręb 0003 / Przemysłowa
 
Ulica K. Pużaka
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 31.07.2023 r.


Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKatarzyna Grochmal2023-08-02
Publikujący Katarzyna Grochmal 2023-08-02 13:03
KROSNO, 01.08.2023 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.38.2023.A
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia
robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
38/2023
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o dokonaniu  zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-3, przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a, oraz instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2023 r. poz. 682 z późn. zm.)

        Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o.  
ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia, o ciśnieniu roboczym nie większym niż 0,5 MPa, wraz z przyłączami gazu do budynków mieszkalnych wielorodzinnych
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 608/6, 608/7, 609/3, 3430, 3431, 3432
 
Obręb 0006 KROŚCIENKO NIŻNE
Ulica ul. ZIELONA
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 28.07.2023 r.
 
 
 
 
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłAgata Ziarkowska2023-08-01
Publikujący Agata Ziarkowska 2023-08-01 09:06

KROSNO, 19.06.2023 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.29.2023.U
29/2023
(numer rejestru organu właściwego                 
 do przyjęcia zgłoszenia robót                        
nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno

 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)
 
 Informacja o dokonaniu  zgłoszenia budowy,
o której mowa w  art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
(Dz.U. z 2023 r., poz. 682 z późn. zm.)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe w Krośnie
Sp. z o. o.,  ul. Wyzwolenia 4, 38-400 Krosno
  
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 11
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Naftowej 15 w Krośnie, na działce nr 228 - obręb ewid. Przemysłowa.
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 228
 
Obręb 0003 / Przemysłowa
 
Ulica Naftowa
 
Nr 15/11
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 16.06.2023 r.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłRenata Uliasz2023-06-19
Publikujący Renata Uliasz - Podinspektor 2023-06-19 15:44
Modyfikacja Renata Uliasz - Podinspektor 2023-06-19 15:46
KROSNO, 31.05.2022 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.63.2022.U
37/2022
(numer rejestru organu właściwego                  
do przyjęcia zgłoszenia robót                        
nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

 Informacja o braku sprzeciwu do  zgłoszenia budowy, o której mowa w  art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d,
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2021.2351 z późn. zm.)
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o., 
ul. A. Fredry 12, 38-400 Krosno
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa i przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej z kanałowej na preizolowaną do budynków przy ul. Mickiewicza 16 i ul. Mickiewicza 22 w Krośnie na działkach nr 2670/7, 2670/29, 2670/33, 2670/63, 2686/3, 2686/4, 2686/6 – obręb ewis. Śródmieście
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 2670/7, 2670/29, 2670/33, 2670/63, 2686/3, 2686/4, 2686/6
 
Obręb 0005 / Śródmieście
 
Ulica Mickiewicza
 
Nr 16 i 22
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 17.05.2022 r.
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 31.05.2022 r.
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłRenata Uliasz2022-05-31
Publikujący Renata Uliasz - Podinspektor 2022-05-31 12:42
KROSNO, 24.11.2020 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.145.2020.K
36/2020
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy,
o której mowa  w art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. e, art. 30 pkt. 1b i 4b oraz art. 30a
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16
33-100 Tarnów
 
 
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączami gazu do lokali handlowych przy       ulicy Legionów w Krośnie
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 2091/2, 2092/16, 2093, 2095/2, 2095/4, 2095/5, 2097, 3189
 
Obręb 0005 Śródmieście
 
Ulica Legionów
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 30.10.2020 r.
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 23.11.2020 r.
 
 
 
 

 
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaria Hućko-Karp2020-11-24
Publikujący Maria Hućko-Karp 2020-11-24 15:01
Krosno, 09.11.2020 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.139.2020.L
Nr rej. 34/2020
 (numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia
robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno

 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2020.1333)

 

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z  o. o. w Tarnowie
 
 
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego o ciśnieniu roboczym nie większym niż 0,5 MPa
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 1196, 2936/2
 
Obręb Białobrzegi
 
Ulica Wierzbowa
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość Krosno
 
Data doręczenia zgłoszenia: 16.10.2020r.
 
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 09.11.2020r.
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2020-11-09
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2020-11-17 10:42
Modyfikacja Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2020-11-17 11:38
Krosno, 19.10.2020 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.139.2020.L
Nr rej. 34/2020
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28a,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o dokonaniu  zgłoszenia budowy, o której mowa  w art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333)

 

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z  o. o. w Tarnowie
 
 
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączami gazu do dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych o ciśnieniu roboczym nie większym niż 0,5 MPa
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne)                                                                                                       1196, 2936/2
 
Obręb                                                                                                                                     Białobrzegi
 
Ulica                                                                                                                           Wierzbowa
 
Nr  
 
Kod pocztowy                                                                                                                                   38-400
 
Miejscowość                                                                                                                                  Krosno
 
Data doręczenia zgłoszenia:                                                                                                      16.10.2020 r.
 
 
 
 

 
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaria Hućko-Karp2020-11-06
Publikujący Maria Hućko-Karp 2020-10-23 11:49
KROSNO, 03.06.2020 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.56.2020.S
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia
robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do  zgłoszenia budowy, o której mowa  w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o.  
ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
 
 dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa odcinków sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączami gazu do budynków mieszkalnych jednorodzinnych
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 3206/3, 3206/4, 3206/1, 1390
 
Obręb ŚRÓDMIEŚCIE
 
Ulica S. BATOREGO
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 28.05.2020 r.

Data wydania zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia: 03.06.2020 r.
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2020-06-03
Publikujący Katarzyna Grochmal 2020-06-03 08:30
KROSNO, 29.05.2020 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.56.2020.S
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia
robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o dokonaniu  zgłoszenia budowy, o której mowa  w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o.  
ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
 
 dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa odcinków sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączami gazu do budynków mieszkalnych jednorodzinnychego
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 3206/3, 3206/4, 3206/1, 1390
 
Obręb ŚRÓDMIEŚCIE
 
Ulica S. BATOREGO
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 28.05.2020 r.Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2020-05-29
Publikujący Katarzyna Grochmal 2020-05-29 13:55
KROSNO, 19.05.2020 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.46.2020.S
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia
robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy, o której mowa  w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o.  
ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
 
 dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 278, 294
 
Obręb BIAŁOBRZEGI
 
Ulica M. DRZYMAŁY
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 07.05.2020 r.

Data wydania zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia: 19.05.2020 r.


Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKatarzyna Grochmal2020-05-19
Publikujący Katarzyna Grochmal 2020-05-19 11:37
KROSNO, 13.05.2020 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.46.2020.S
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia
robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o dokonaniu  zgłoszenia budowy, o której mowa  w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o.  
ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
 
 dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 278, 294
 
Obręb BIAŁOBRZEGI
 
Ulica M. DRZYMAŁY
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 07.05.2020 r.

Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2020-05-13
Publikujący Katarzyna Grochmal 2020-05-13 13:58
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 24 września 2023r. 00:10:54
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.