Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Platforma zakupowa Gminy Miasto Krosno

Obrady Rady Miasta Krosna
Jesteś tutaj:
data od

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy

Krosno, dn. 05.03.2021 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.2.22.2021.R
17/2021
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia
zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)
 
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy,
o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.)

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia (o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa) wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 910/4, 911
 
Obręb Polanka
 
Ulica gen. S. Maczka
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 04.03.2021 r.
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2021-03-05
Publikujący Karolina Baran - Karolina Baran 2021-03-05 13:02

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy

Krosno, dn. 03.03.2021 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.2.13.2021.R
4/2021
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia
zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy,
o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 387/3, 387/9, 387/10, 387/11
 
Obręb Suchodół
 
Ulica kard. S. Wyszyńskiego
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 11.02.2021 r.
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 03.03.2021 r.
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2021-03-03
Publikujący Karolina Baran - Karolina Baran 2021-03-03 09:12
KROSNO, 03.03.2021 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.2.14.2021.A
5/2021
 (numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia
robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy,
o której mowa  w art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. e, art. 30 pkt. 1b oraz art. 30a
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2020 r. 1333 z późn. zm.)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o.  
ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia (o ciśnieniu roboczym nie większym niż 0,5 MPa) wraz z przyłączami gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ulicy Klonowej w Krośnie.
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 796, 797
 
Obręb 0001 Turaszówka
 
Ulica Klonowa
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 11.02.2021 r.
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 03.03.2021 r.
 
 
 
 

 
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłAgata Ziarkowska2021-03-03
Publikujący Agata Ziarkowska 2021-03-03 08:44
Krosno, 02.03.2021 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.7.2021.SK
     nr rej. 3/2021
 
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia
robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
 
Prezydent Miasta Krosna
38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a
 ……………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

 
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  - Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333 ze zm.)
 

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe Sp. z o.o. w Krośnie
 
 
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu usługowym w budynku przy ul. Blich 1 w Krośnie.
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-i) ewidencyjna(-e) 2168
 
Obręb Śródmieście [0005]
 
Ulica Blich
 
Nr 1
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 04.02.2021 r.

 
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 25.02.2021 r.
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłStanisław Kindel2021-03-03
Publikujący Stanisław Kindel 2021-03-03 08:58

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy

Krosno, dn. 03.03.2021 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.2.151.2020.R
70/2020
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia
zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy,
o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 i 23
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: DAR Sp. z o.o. Sp.k.
ul. ks. S. Dubiela 34, 38-420 Korczyna
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej dn600 (kanał ulgi), budowa przyłączy kanalizacji deszczowej dla budynku wielorodzinnego, handlowo-usługowego i miejsc postojowych.
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 3371/9, 3371/1, 3371/5, 1052/1, 1052/3, 3335/4
 
Obręb Krościenko Niżne
 
Ulica Korczyńska
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 31.12.2020 r.
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 02.03.2021 r.
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2021-03-03
Publikujący Karolina Baran - Karolina Baran 2021-03-03 10:17
Krosno, 22.02.2021 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.12.2021.SK
     nr rej. 14/2021
 
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia
robót nie wymagających pozwolenia na budowę)

 
Prezydent Miasta Krosna
38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a
 ……………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

 
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  - Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333 ze zm.)
 

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:     Gmina Miasto Krosno
 
 
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Przebudowa wewnętrznych instalacji gazowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Czajkowskiego 38C w Krośnie.
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-i) ewidencyjna(-e) 3161
 
Obręb Śródmieście [0005]
 
Ulica Czajkowskiego
 
Nr 38C
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 12.02.2021 r.

 
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 22.02.2021 r.
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłStanisław Kindel2021-02-22
Publikujący Stanisław Kindel 2021-02-22 12:42
Krosno, 22.02.2021 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.17.2021.K
Nr rej. 10/2021
 (numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia
robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy, o której mowa w art. w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333)

 

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Gmina Miasto Krosno
 
 
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Przebudowa wewnętrznych instalacji gazowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 3167
 
Obręb Śródmieście
 
Ulica Ignacego Łukasiewicza
 
Nr 29
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość Krosno
 
Data doręczenia zgłoszenia: 12.02.2021 r.
 
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 22.02.2021 r.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłAnna Dąbrowska-Laskoś2021-02-22
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2021-02-22 09:52
Krosno, 22.02.2021 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.18.2021.K
Nr rej. 11/2021
 (numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia
robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy, o której mowa w art. w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333)

 

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Gmina Miasto Krosno
 
 
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Przebudowa wewnętrznych instalacji gazowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 3163
 
Obręb Śródmieście
 
Ulica Feliksa Czajkowskiego
 
Nr 38A
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość Krosno
 
Data doręczenia zgłoszenia: 12.02.2021 r.
 
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 22.02.2021 r.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłAnna Dąbrowska-Laskoś2021-02-22
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2021-02-22 10:01
Krosno, 22.02.2021 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.19.2021.K
Nr rej. 12/2021
 (numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia
robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy, o której mowa w art. w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333)

 

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Gmina Miasto Krosno
 
 
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Przebudowa wewnętrznych instalacji gazowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 2670/36
 
Obręb Śródmieście
 
Ulica Bohaterów Westerplatte
 
Nr 21
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość Krosno
 
Data doręczenia zgłoszenia: 12.02.2021 r.
 
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 22.02.2021 r.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłAnna Dąbrowska-Laskoś2021-02-22
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2021-02-22 10:17
Krosno, 22.02.2021 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.11.2021.SK
     nr rej. 13/2021
 
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
 
Prezydent Miasta Krosna
38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a
 ……………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

 
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  - Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333 ze zm.)
 

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:     Gmina Miasto Krosno
 
 
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Przebudowa wewnętrznych instalacji gazowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
przy ul. Czajkowskiego 36 w Krośnie.
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-i) ewidencyjna(-e) 3166
 
Obręb Śródmieście [0005]
 
Ulica Czajkowskiego
 
Nr 36
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 12.02.2021 r.

 
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 22.02.2021 r.
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłStanisław Kindel2021-02-22
Publikujący Stanisław Kindel 2021-02-22 11:19
Krosno,22.02.2021 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.16.2021.K
Nr rej. 9/2021
 (numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia
robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy, o której mowa w art. w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333)

 

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Gmina Miasto Krosno
 
 
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Przebudowa wewnętrznych instalacji gazowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 3162
 
Obręb Śródmieście
 
Ulica Ignacego Łukasiewicza
 
Nr 25
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość Krosno
 
Data doręczenia zgłoszenia: 12.02.2021 r.
 
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 22.02.2021 r.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłAnna Dąbrowska-Laskoś2021-02-22
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2021-02-22 13:35
Krosno, 22.02.2021 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.13.2021.L
Nr rej. 6/2021
 (numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia
robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy, o której mowa w art. w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333)

 

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Gmina Miasto Krosno
 
 
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Przebudowa wewnętrznych instalacji gazowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 2670/34
 
Obręb Śródmieście
 
Ulica  Adama Mickiewicza
 
Nr 24
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość Krosno
 
Data doręczenia zgłoszenia: 12.02.2021 r.
 
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 22.02.2021r.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłAnna Dąbrowska-Laskoś2021-02-22
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2021-02-22 08:19
Krosno, 22.02.2021 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.14.2021.L
Nr rej. 7/2021
 (numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia
robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy, o której mowa w art. w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333)

 

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Gmina Miasto Krosno
 
 
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Przebudowa wewnętrznych instalacji gazowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 2670/40
 
Obręb Śródmieście
 
Ulica  Adama Mickiewicza
 
Nr 28
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość Krosno
 
Data doręczenia zgłoszenia: 12.02.2021 r.
 
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 22.02.2021 r.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłAnna Dąbrowska-Laskoś2021-02-22
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2021-02-22 08:45
Krosno, 22.02.2021 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.15.2021.L
Nr rej. 8/2021
 (numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia
robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy, o której mowa w art. w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333)

 

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Gmina Miasto Krosno
 
 
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Przebudowa wewnętrznych instalacji gazowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 2670/44
 
Obręb Śródmieście
 
Ulica  Bohaterów Westerplatte
 
Nr 25
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość Krosno
 
Data doręczenia zgłoszenia: 12.02.2021 r.
 
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 22.02.2021 r.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłAnna Dąbrowska-Laskoś2021-02-22
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2021-02-22 09:02

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy

Krosno, dn. 18.02.2021 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.2.16.2021.R
16/2021
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia
zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
 Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy,
o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 309/2, 309/5
 
Obręb Suchodół
 
Ulica ul. kard. S. Wyszyńskiego
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 17.02.2021 r.
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2021-02-18
Publikujący Karolina Baran - Karolina Baran 2021-02-18 12:54
KROSNO, 18.02.2021 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.2.15.2021.A
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia
robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
15/2021
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o dokonaniu  zgłoszenia budowy, o której mowa  w art. 29 ust. 1 pkt 1-3, przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a, oraz instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333)

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o.  
ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazu dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych przy ulicy Granicznej i Zielonej w Krośnie.
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 220/3, 221/3, 221/4, 222/2, 222/3, 222/5, 571/6, 572/1, 572/2, 573/2, 574/2, 574/3, 574/4, 574/6, 1122/2, 3369.
 
Obręb 0006 Krościenko Niżne
Ulica Graniczna i Zielona
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 17.02.2021 r.
 
 
 
 
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłAgata Ziarkowska2021-02-18
Publikujący Agata Ziarkowska 2021-02-18 14:07
KROSNO, 17.02.2021 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.2.8.2021.A
2/2021
 (numer rejestru organu właściwego do przyjęcia
zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy, o której mowa  w art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. e, art. 30 pkt. 1b oraz art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o.  
ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
 
 dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia (o ciśnieniu roboczym nie większym niż 0,5 MPa) wraz z przyłączami gazu dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej przy ulicy Kopalnianej w Krośnie.
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 1963, 1968/1, 1978/4, 1978/7, 1978/9, 1978/10, 1978/11, 1978/12, 1978/14, 1978/15, 1978/16, 1978/17
 
Obręb 0006 Krościenko Niżne
 
Ulica Kopalniana
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 27.01.2021 r.
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 17.02.2021 r.
 
 
 
 

 
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłAgata Ziarkowska2021-02-17
Publikujący Agata Ziarkowska 2021-02-17 12:59
Krosno, 15.02.2021 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.13.2021.L
Nr rej. 6/2021
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia
robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28a,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o dokonaniu  zgłoszenia budowy, o której mowa  w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333)

 

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Gmina Miasto Krosno
 
 
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Przebudowa wewnętrznych instalacji gazowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 2670/40
 
Obręb Śródmieście
 
Ulica Adama Mickiewicza
 
Nr 24
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość Krosno
 
Data doręczenia zgłoszenia: 12.02.2021r.
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłAnna Dąbrowska-Laskoś2021-02-15
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2021-02-15 13:29
                                                                                                                                        KROSNO, 15.02.2021 r.
                                                                                                                                        (miejscowość i data)
PB.6743.1.19.2021.K
Nr rej. 21/2021
(numer rejestru organu właściwego                          
do przyjęcia zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
                                                                                         Prezydent Miasta Krosna
                                                                                         ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
                                                                                         …………………………………………….
                                                                                         (oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o dokonaniu  zgłoszenia budowy, o której mowa  w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  - Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333)
 

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Gmina Miasto Krosno
ul. Lwowska 28a
38-400 Krosno
 
 
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Przebudowa wewnętrznych instalacji gazowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym   
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 2670/36
 
Obręb Śródmieście
 
Ulica Bohaterów Westerplatte   
 
Nr 21
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 12.02.2021 r.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaria Hućko-Karp2021-02-15
Publikujący Maria Hućko-Karp 2021-02-15 13:28
                                                                                                                           KROSNO, 15.02.2021 r.
                                                                                                                           (miejscowość i data)
PB.6743.1.18.2021.K
Nr rej. 11/2021
(numer rejestru organu właściwego                         
do przyjęcia zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
                                                                                          Prezydent Miasta Krosna
                                                                                          ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
                                                                                          …………………………………………….
                                                                                          (oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o dokonaniu  zgłoszenia budowy, o której mowa  w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  - Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333)
 

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Gmina Miasto Krosno
ul. Lwowska 28a
38-400 Krosno
 
 
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Przebudowa wewnętrznych instalacji gazowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym   
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 3163
 
Obręb Śródmieście
 
Ulica Czajkowskiego  
 
Nr 38A
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 12.02.2021 r.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaria Hućko-Karp2021-02-15
Publikujący Maria Hućko-Karp 2021-02-15 13:24
                                                                                                                                     KROSNO, 15.02.2021 r.
                                                                                                                                     (miejscowość i data)
PB.6743.1.16.2021.K
Nr rej. 9/2021
(numer rejestru organu właściwego                         
do przyjęcia zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
                                                                                                      Prezydent Miasta Krosna
                                                                                                      ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
                                                                                                      …………………………………………….
                                                                                                     (oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o dokonaniu  zgłoszenia budowy, o której mowa  w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  - Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333)
 

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Gmina Miasto Krosno
ul. Lwowska 28a
38-400 Krosno
 
 
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Przebudowa wewnętrznych instalacji gazowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym   
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 3162
 
Obręb Śródmieście
 
Ulica Łukasiewicza  
 
Nr 25
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 12.02.2021 r.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaria Hućko-Karp2021-02-15
Publikujący Maria Hućko-Karp 2021-02-15 13:13
                                                                                                                                         KROSNO, 15.02.2021 r.
                                                                                                                                         (miejscowość i data)
PB.6743.1.17.2021.K
Nr rej. 10/2021
(numer rejestru organu właściwego                          
do przyjęcia zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
                                                                                                     Prezydent Miasta Krosna
                                                                                                     ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
                                                                                                     …………………………………………….
                                                                                                    (oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o dokonaniu  zgłoszenia budowy, o której mowa  w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  - Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333)
 

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Gmina Miasto Krosno
ul. Lwowska 28a
38-400 Krosno
 
 
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):

Przebudowa wewnętrznych instalacji gazowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym   
 
Adres zamierzenia budowlanego:

Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 3167
 
Obręb Śródmieście
 
Ulica Łukasiewicza  
 
Nr 29
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 12.02.2021 r.
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaria Hućko-Karp2021-02-15
Publikujący Maria Hućko-Karp 2021-02-15 13:18
Krosno, 15.02.2021 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.14.2021.L
Nr rej. 7/2021
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia
robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28a,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o dokonaniu  zgłoszenia budowy, o której mowa  w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333)

 

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Gmina Miasto Krosno
 
 
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Przebudowa wewnętrznych instalacji gazowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 2670/40
 
Obręb Śródmieście
 
Ulica Adama Mickiewicza
 
Nr 28
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość Krosno
 
Data doręczenia zgłoszenia: 12.02.2021r.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłAnna Dąbrowska-Laskoś2021-02-15
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2021-02-15 13:35
Krosno, 15.02.2021 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.15.2021.L
Nr rej. 8/2021
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia
robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28a,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o dokonaniu  zgłoszenia budowy, o której mowa  w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333)

 

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Gmina Miasto Krosno
 
 
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Przebudowa wewnętrznych instalacji gazowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 2670/44
 
Obręb Śródmieście
 
Ulica Bohaterów Westerplatte
 
Nr 25
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość Krosno
 
Data doręczenia zgłoszenia: 12.02.2021r.
 
 
 
 

 
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłAnna Dąbrowska-Laskoś2021-02-15
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2021-02-15 13:43
Informacja o dokonaniu zgłoszenia
                                                                                                                 KROSNO, 15.02.2021 r.
                                                                                                                   (miejscowość i data)
PB.6743.1.12.2021.SK
Nr rej. 14/2021
(numer rejestru organu właściwego
 do przyjęcia zgłoszenia robót
nie wymagających pozwolenia na budowę)
                                                                                                       Prezydent Miasta Krosna
                                                                                                          ul. Lwowska 28A
                                                                                                            38-400 Krosno
                                                                                     ……………………………………….
                                                                                     (oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)


Informacja o dokonaniu  zgłoszenia budowy, o której mowa  w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  - Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  Gmina Miasto Krosno
 ul. Lwowska 28a
 38-400 Krosno
 
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Przebudowa wewnętrznych instalacji gazowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym   
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne)  3161
 
Obręb  Śródmieście
 
Ulica  Czajkowskiego
 
Nr  38C
 
Kod pocztowy  38-400
 
Miejscowość  KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia:  12.02.2021 r.
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłStanisław Kindel2021-02-15
Publikujący Stanisław Kindel 2021-02-15 14:36
Informacja o dokonaniu zgłoszenia
                                                                                                                 KROSNO, 15.02.2021 r.
                                                                                                                   (miejscowość i data)
PB.6743.1.11.2021.SK
Nr rej. 13/2021
(numer rejestru organu właściwego
 do przyjęcia zgłoszenia robót
nie wymagających pozwolenia na budowę)
                                                                                                       Prezydent Miasta Krosna
                                                                                                          ul. Lwowska 28A
                                                                                                            38-400 Krosno
                                                                                     ……………………………………….
                                                                                     (oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)


Informacja o dokonaniu  zgłoszenia budowy, o której mowa  w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  - Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  Gmina Miasto Krosno
 ul. Lwowska 28a
 38-400 Krosno
 
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Przebudowa wewnętrznych instalacji gazowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym   
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne)  3166
 
Obręb  Śródmieście
 
Ulica  Czajkowskiego
 
Nr  36
 
Kod pocztowy  38-400
 
Miejscowość  KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia:  12.02.2021 r.
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłStanisław Kindel2021-02-15
Publikujący Stanisław Kindel 2021-02-15 14:45

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy

Krosno, dn. 12.02.2021 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.2.13.2021.R
4/2021
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia
zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
 
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy,
o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333)

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 387/3, 387/9, 387/10, 387/11
 
Obręb Suchodół
 
Ulica ul. kard. S. Wyszyńskiego
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 11.02.2021 r.
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2021-02-12
Publikujący Karolina Baran - Karolina Baran 2021-02-12 13:59
KROSNO, 12.02.2021 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.2.14.2021.A
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia
robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
5/2021
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o dokonaniu  zgłoszenia budowy, o której mowa  w art. 29 ust. 1 pkt 1-3, przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a, oraz instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333)

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o.  
ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
 
 dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia (o ciśnieniu roboczym nie większym niż 0,5 MPa) wraz z przyłączami gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ulicy Klonowej w Krośnie.
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 796, 797
 
Obręb 0001 Turaszówka
Ulica Klonowa
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 11.02.2021 r.
 
 
 
 
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłAgata Ziarkowska2021-02-12
Publikujący Agata Ziarkowska 2021-02-12 13:59
Informacja o dokonaniu zgłoszenia
                                                                                                                  Krosno, 08.02.2021 r.
                                                                                                                   (miejscowość i data)
PB.6743.1.7.2021.SK
 nr rej. 3/2021
(numer rejestru organu właściwego
 do przyjęcia zgłoszenia robót
nie wymagających pozwolenia na budowę)

                                                                                                       Prezydent Miasta Krosna
                                                                                                          ul. Lwowska 28A
                                                                                                            38-400 Krosno
                                                                                     ……………………........................................………………….
                                                                                     (oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)


Informacja o dokonaniu  zgłoszenia budowy, o której mowa  w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  - Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  Towarzystwo Budownictwa Społecznego
 Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe Sp. z o.o.
 ul. Wyzwolenia 4
 38-400 Krosno
 
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
 Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu usługowym w budynku
 położonym w Krośnie, ul. Blich 1
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne)  2168
 
Obręb  Śródmieście
 
Ulica  Blich
 
Nr  1
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia:  04.02.2021 r.
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłStanisław Kindel2021-02-08
Publikujący Stanisław Kindel 2021-02-08 13:38
Krosno, 05.02.2021 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.3.2021.L
Nr rej. 1/2021
 (numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia
robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy, o której mowa w art. w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333)

 

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe Sp. z  o. o.
 
 
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 12 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 234
 
Obręb Przemysłowa
 
Ulica Kolejowa
 
Nr 10
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość Krosno
 
Data doręczenia zgłoszenia: 14.01.2021r.
 
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 05.02.2021r.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłAnna Dąbrowska-Laskoś2021-02-05
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2021-02-05 08:04
Modyfikacja Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2021-02-05 08:20
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 08 marca 2021r. 11:01:10
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.