Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Platforma zakupowa Gminy Miasto Krosno

Obrady Rady Miasta Krosna
Jesteś tutaj:
data od
                                                                                                                                            KROSNO, 02.12.2022 r            
                                                                                                                                            (miejscowość i data)
PB.6743.1.135.2022.K
Nr rej. 86/2022
(numer rejestru organu właściwego                          
do przyjęcia zgłoszenia robót
nie wymagających pozwolenia na budowę)
                                                                                    Prezydent Miasta Krosna
                                                                                    ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
                                                                                   …………………………………………….
                                                                                   (oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)


Informacja o dokonaniu  zgłoszenia budowy,
o której mowa  w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  
- Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 poz. 2351    z późn. zm.)

 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: P. Witold Łokaj   
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 39 w budynku mieszkalnym wielorodzinny nr 1 
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 2917
 
Obręb Śródmieście
 
Ulica Oficerska
 
Nr 1/39
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 30.11.2022 r.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaria Hućko-Karp2022-12-02
Publikujący Maria Hućko-Karp 2022-12-02 08:28
                                                                                                                                            KROSNO, 30.11.2022 r.
                                                                                                                                            (miejscowość i data)
PB.6743.1.132.2022.K
84/2022
(numer rejestru organu właściwego
do przyjęcia zgłoszenia robót
nie wymagających pozwolenia na budowę)
                                                                                    
                                                                                      Prezydent Miasta Krosna

                                                                                      ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
                                                                                      …………………………………………….
                                                                                      (oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy,
o której mowa  w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
(Dz.U. z 2021r. poz. 2351 z późn. zm.)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: P. Mateusz Kubit  
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 782
 
Obręb Śródmieście  
 
Ulica Łukasiewicza      
 
Nr 106
 
Kod pocztowy  38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 21.11.2022 r.
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 30.11.2022 r.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaria Hućko-Karp2022-11-30
Publikujący Maria Hućko-Karp 2022-11-30 11:28
                                                                                                                                                   KROSNO, 30.11.2022 r.
                                                                                                                                                   (miejscowość i data)
PB.6743.1.133.2022.K
85/2022
(numer rejestru organu właściwego
do przyjęcia zgłoszenia robót
nie wymagających pozwolenia na budowę)

                                                                               Prezydent Miasta Krosna
                                                                               ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
                                                                               …………………………………………….
                                                                               (oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy,
o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
(Dz.U. z 2021r. poz. 2351 z późn. zm.)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: P. Jadwiga Jamroga
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 6 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 8
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 2590
 
Obręb  Śródmieście
 
Ulica    Betleja   
 
Nr 8/6
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 25.11.2022 r.
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 30.11.2022 r.
 
 
 
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaria Hućko-Karp2022-11-30
Publikujący Maria Hućko-Karp 2022-11-30 11:34
KROSNO, 29.11.2022 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.115.2022.A
72/2022
 (numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia
robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy, o której mowa  w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d, art. 30 pkt. 1b oraz art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Beata Nowobilska-Głód
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Wewnętrzna instalacja gazowa w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ulicy J. Piłsudskiego
w Krośnie.
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 410
 
Obręb 0005 Śródmieście
 
Ulica J. Piłsudskiego  (nr ewid. 2913)
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 07.10.2022 r. zmodyfikowanego  w dniu 28.11.2022 r.
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 29.11.2022 r.
 
 
 
 

 
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłAgata Ziarkowska2022-11-29
Publikujący Agata Ziarkowska 2022-11-29 11:04
Modyfikacja Agata Ziarkowska 2022-11-29 11:06
                                                                                                                                          KROSNO, 28.11.2022 r               
                                                                                                                                          (miejscowość i data)
PB.6743.1.133.2022.K
Nr rej. 85/2022
(numer rejestru organu właściwego                          
do przyjęcia zgłoszenia robót
nie wymagających pozwolenia na budowę)

                                                                                         Prezydent Miasta Krosna
                                                                                         ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
                                                                                          …………………………………………….
                                                                                        (oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)


Informacja o dokonaniu  zgłoszenia budowy,
o której mowa  w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  
- Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 poz. 2351    z późn. zm.)

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: P. Jadwiga Jamroga  
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 6 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 8
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 2590
 
Obręb Śródmieście
 
Ulica Betleja
 
Nr 8/6
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 25.11.2022 r.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaria Hućko-Karp2022-11-28
Publikujący Maria Hućko-Karp 2022-11-28 14:30
KROSNO, 25.11.2022 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.2.144.2022.A
83/2022
 (numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia
robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy, o której mowa  w art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. e, art. 30 pkt. 1b oraz art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o.  
ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia o ciśnieniu roboczym nie większym niż 0,5 MPa wraz z przyłączami gazu do budynków mieszkalnych, wielorodzinnych.
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 243/6, 243/13, 243/14, 571/6, 603/8, 603/9, 603/2, 603/3, 603/13, 603/11, 603/5, 603/4, 608/7
 
Obręb 0006 Krościenko Niżne
 
Ulica Zielona
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 14.11.2022 r.
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 25.11.2022 r.
 
 
 
 

 
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłIwona Skomiał - Naczelnik 2022-11-25
Publikujący Agata Ziarkowska 2022-11-25 09:27
KROSNO, 22.11.2022 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.128.2022.U
81/2022
(numer rejestru organu właściwego                  
do przyjęcia zgłoszenia robót                       
 nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno

 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

 
Informacja o braku sprzeciwu do  zgłoszenia budowy,
o której mowa w  art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2021.2351 z późn. zm.)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe w Krośnie Sp. z o. o.
 ul. Wyzwolenia 4, 38-400 Krosno
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
 
Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 2
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Tysiąclecia 2 w Krośnie, na działce nr 539 - obręb ewid. Śródmieście.
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 539
 
Obręb 0005 / Śródmieście
 
Ulica Tysiąclecia
 
Nr 2/2
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 10.11.2022 r.
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 22.11.2022 r.
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłRenata Uliasz2022-11-22
Publikujący Renata Uliasz - Podinspektor 2022-11-22 10:43
                                                                                                                                                KROSNO, 22.11.2022 r                                                                                                                                                (miejscowość i data)
PB.6743.1.132.2022.K
Nr rej. 84/2022
(numer rejestru organu właściwego                          
do przyjęcia zgłoszenia robót
nie wymagających pozwolenia na budowę)
                                                                                 Prezydent Miasta Krosna
                                                                                 ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
                                                                                   …………………………………………….
                                                                                (oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)


Informacja o dokonaniu  zgłoszenia budowy,
o której mowa  w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  
- Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 poz. 2351    z późn. zm.)

 

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: P. Mateusz Kubit  
 
 dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 782
 
Obręb Śródmieście
 
Ulica Łukasiewicza  
 
Nr 106
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 21.11.2022 r.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaria Hućko-Karp2022-11-22
Publikujący Maria Hućko-Karp 2022-11-22 13:49
Krosno, dn. 17.11.2022 r.
(miejscowość i data)
PB.6743.2.143.2022.R
79/2022
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia
zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy,
o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. e
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączami gazu dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 635/5, 635/4, 635/3
 
Obręb Polanka
 
Ulica ks. J. Popiełuszki
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 04.11.2022 r.
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 17.11.2022 r.
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKarolina Baran2022-11-17
Publikujący Karolina Baran - Karolina Baran 2022-11-17 09:33
Modyfikacja Karolina Baran - Karolina Baran 2022-11-17 09:33
KROSNO, 16.11.2022 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.2.144.2022.A
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia
robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
83/2022
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o dokonaniu  zgłoszenia budowy, o której mowa  w art. 29 ust. 1 pkt 1-3, przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a, oraz instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o.  
ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia o ciśnieniu roboczym nie większym niż 0,5 MPa wraz z przyłączami gazu do budynków mieszkalnych, wielorodzinnych.
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 243/6, 243/13, 243/14, 571/6, 603/8, 603/9, 603/2, 603/3, 603/13, 603/11, 603/5, 603/4, 608/7
 
Obręb 0006 Krościenko Niżne
Ulica Zielona
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 14.11.2022 r.
 
 
 
 
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłAgata Ziarkowska2022-11-16
Publikujący Agata Ziarkowska 2022-11-16 09:08
KROSNO, 15.11.2022 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.126.2022.U
80/2022
(numer rejestru organu właściwego                  
do przyjęcia zgłoszenia robót                        
nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno

 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

 
Informacja o braku sprzeciwu do  zgłoszenia budowy,
o której mowa w  art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2021.2351 z późn. zm.)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: P. Grzegorz JAMROGA
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu ziemnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce nr 1371 przy ul. Kopernika 57 w Krośnie - obręb ewid. Białobrzegi.
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 1371
 
Obręb 0004 / Białobrzegi
 
Ulica Kopernika
 
Nr 57
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
 
Data doręczenia zgłoszenia: 8.11.2022 r.
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 15.11.2022 r.
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłRenata Uliasz2022-11-15
Publikujący Renata Uliasz - Podinspektor 2022-11-15 09:36
                                                                                                                                   KROSNO, 14.11.2022 r             
                                                                                                                                  (miejscowość i data)
PB.6743.1.129.2022.K
Nr rej. 82/2022
(numer rejestru organu właściwego                          
do przyjęcia zgłoszenia robót
nie wymagających pozwolenia na budowę)

                                                                                  Prezydent Miasta Krosna
                                                                                  ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
                                                                                  …………………………………………….
                                                                                  (oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o dokonaniu  zgłoszenia           
budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  
- Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 poz. 2351    z późn. zm.)

 

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Gmina Miasto Krosno  
ul. Lwowska 28a
38-400 Krosno
 
 dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV – stanowiącej odcinek oświetlenia ulicznego w ramach inwestycji dobudowy punktów świetlnych w Dzielnicy Białobrzegi
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 278
 
Obręb Białobrzegi  
 
Ulica Drzymały
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 10.11.2022 r.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaria Hućko-Karp2022-11-14
Publikujący Maria Hućko-Karp 2022-11-14 10:29
KROSNO, 10.11.2022 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.128.2022.U
81/2022
(numer rejestru organu właściwego                  
do przyjęcia zgłoszenia robót                       
 nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno

 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

 Informacja o dokonaniu  zgłoszenia budowy, o której mowa w  art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2021.2351 z późn. zm.)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe w Krośnie Sp. z o. o.,
 ul. Wyzwolenia 4, 38-400 Krosno
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 2
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Tysiąclecia 2 w Krośnie, na działce nr 539 - obręb ewid. Śródmieście.
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 539
 
Obręb 0005 / Śródmieście
 
Ulica Tysiąclecia
 
Nr 2/2
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 10.11.2022 r.
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłRenata Uliasz2022-11-10
Publikujący Renata Uliasz - Podinspektor 2022-11-10 09:14
KROSNO, 09.11.2022 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.2.139.2022.A
78/2022
 (numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia
robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy, o której mowa  w art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. b i c, art. 30 pkt. 1b oraz art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Łukasz Żelazko prowadzący działalność gospodarczą ŁUKASZ ŻELAZKO  Przysietnica 442, 36-200 Brzozów
 
  dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 1959/26, 1959/1, 1062/2, 1061/2, 1060/2, 1059, 1058, 1057/5, 1056/4, 1056/7
 
Obręb 0002 Polanka
 
Ulica K. K. Baczyńskiego
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 24.10.2022 r.
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 09.11.2022 r.
 
 
 
 

 
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłIwona Skomiał - Naczelnik 2022-11-09
Publikujący Agata Ziarkowska 2022-11-09 09:34
KROSNO, 9.11.2022 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.126.2022.U
80/2022
(numer rejestru organu właściwego                  
do przyjęcia zgłoszenia robót                       
 nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

 
Informacja o dokonaniu  zgłoszenia budowy, o której mowa w  art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2021.2351 z późn. zm.)
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: P. Grzegorz JAMROGA
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu ziemnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce nr 1371 przy ul. Kopernika 57
w Krośnie - obręb ewid. Białobrzegi.
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 1371
 
Obręb 0004 / Białobrzegi
 
Ulica Kopernika
 
Nr 57
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 8.11.2022 r.
 
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłRenata Uliasz2022-11-09
Publikujący Renata Uliasz - Podinspektor 2022-11-09 11:23
Krosno, dn. 07.11.2022 r.
(miejscowość i data)
PB.6743.2.143.2022.R
79/2022
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia
zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)
 
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy,
o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. e
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.)

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączami gazu dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 635/5, 635/4, 635/3
 
Obręb Polanka
 
Ulica ks. J. Popiełuszki
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 04.11.2022 r.
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłIwona Skomiał - Naczelnik 2022-11-07
Publikujący Karolina Baran - Karolina Baran 2022-11-07 08:43
                                                                                                                                                 KROSNO, 04.11.2022 r.
                                                                                                                                                  (miejscowość i data)
PB.6743.1.119.2022.K
76/2022
(numer rejestru organu właściwego
do przyjęcia zgłoszenia robót
nie wymagających pozwolenia na budowę)

                                           
                                                                              Prezydent Miasta Krosna

                                                                              ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
                                                                               …………………………………………….
                                                                               (oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy,
o której mowa  w art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. e
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
(Dz.U. z 2021r. poz. 2351 z późn. zm.)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16
33-100 Tarnów
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku hali produkcyjno-magazynowej z zapleczem socjalno-biurowym
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 400/15, 400/17, 400/18, 400/19
 
Obręb Przemysłowa
 
Ulica Kaczorowskiego     
 
Nr  
 
Kod pocztowy  38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 20.10.2022 r.
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 04.11.2022 r.
 
 
 
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaria Hućko-Karp2022-11-04
Publikujący Maria Hućko-Karp 2022-11-04 13:32
Modyfikacja Maria Hućko-Karp 2022-11-04 13:35
KROSNO, 25.10.2022 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.2.139.2022.A
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia
robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
78/2022
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o dokonaniu  zgłoszenia budowy, o której mowa  w art. 29 ust. 1 pkt 1-3, przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a, oraz instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Łukasz Żelazko prowadzący działalność gospodarczą ŁUKASZ ŻELAZKO  Przysietnica 442, 36-200 Brzozów
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych jednorodzinnych
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 1959/26, 1959/1, 1062/2, 1061/2, 1060/2, 1059, 1058, 1057/5, 1056/4, 1056/7
 
Obręb 0002 Polanka
Ulica K. K. Baczyńskiego
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 24.10.2022 r.
 
 
 
 
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłIwona Skomiał - Naczelnik 2022-10-25
Publikujący Agata Ziarkowska 2022-10-25 13:18
KROSNO, 25.10.2022 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.2.129.2022.A
74/2022
 (numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia
robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy, o której mowa  w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d, art. 30 pkt. 1b oraz art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Bogusław Rajchel
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w użytkowanym budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ulicy Rzeszowskiej w Krośnie.
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 9
 
Jednostka ewid. 186101_1
Obręb ewid. 0001 Turaszówka
Ulica Rzeszowska
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 11.10.2022 r.
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 25.10.2022 r.
 
 
 
 

 
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłIwona Skomiał - Naczelnik 2022-10-25
Publikujący Agata Ziarkowska 2022-10-25 09:07
KROSNO, 31.05.2022 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.63.2022.U
37/2022
(numer rejestru organu właściwego                  
do przyjęcia zgłoszenia robót                        
nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

 Informacja o braku sprzeciwu do  zgłoszenia budowy, o której mowa w  art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d,
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2021.2351 z późn. zm.)
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o., 
ul. A. Fredry 12, 38-400 Krosno
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa i przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej z kanałowej na preizolowaną do budynków przy ul. Mickiewicza 16 i ul. Mickiewicza 22 w Krośnie na działkach nr 2670/7, 2670/29, 2670/33, 2670/63, 2686/3, 2686/4, 2686/6 – obręb ewis. Śródmieście
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 2670/7, 2670/29, 2670/33, 2670/63, 2686/3, 2686/4, 2686/6
 
Obręb 0005 / Śródmieście
 
Ulica Mickiewicza
 
Nr 16 i 22
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 17.05.2022 r.
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 31.05.2022 r.
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłRenata Uliasz2022-05-31
Publikujący Renata Uliasz - Podinspektor 2022-05-31 12:42
KROSNO, 24.11.2020 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.145.2020.K
36/2020
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy,
o której mowa  w art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. e, art. 30 pkt. 1b i 4b oraz art. 30a
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16
33-100 Tarnów
 
 
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączami gazu do lokali handlowych przy       ulicy Legionów w Krośnie
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 2091/2, 2092/16, 2093, 2095/2, 2095/4, 2095/5, 2097, 3189
 
Obręb 0005 Śródmieście
 
Ulica Legionów
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 30.10.2020 r.
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 23.11.2020 r.
 
 
 
 

 
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaria Hućko-Karp2020-11-24
Publikujący Maria Hućko-Karp 2020-11-24 15:01
Krosno, 09.11.2020 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.139.2020.L
Nr rej. 34/2020
 (numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia
robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno

 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2020.1333)

 

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z  o. o. w Tarnowie
 
 
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego o ciśnieniu roboczym nie większym niż 0,5 MPa
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 1196, 2936/2
 
Obręb Białobrzegi
 
Ulica Wierzbowa
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość Krosno
 
Data doręczenia zgłoszenia: 16.10.2020r.
 
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 09.11.2020r.
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2020-11-09
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2020-11-17 10:42
Modyfikacja Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2020-11-17 11:38
Krosno, 19.10.2020 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.139.2020.L
Nr rej. 34/2020
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28a,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o dokonaniu  zgłoszenia budowy, o której mowa  w art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333)

 

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z  o. o. w Tarnowie
 
 
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączami gazu do dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych o ciśnieniu roboczym nie większym niż 0,5 MPa
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne)                                                                                                       1196, 2936/2
 
Obręb                                                                                                                                     Białobrzegi
 
Ulica                                                                                                                           Wierzbowa
 
Nr  
 
Kod pocztowy                                                                                                                                   38-400
 
Miejscowość                                                                                                                                  Krosno
 
Data doręczenia zgłoszenia:                                                                                                      16.10.2020 r.
 
 
 
 

 
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaria Hućko-Karp2020-11-06
Publikujący Maria Hućko-Karp 2020-10-23 11:49
KROSNO, 03.06.2020 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.56.2020.S
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia
robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do  zgłoszenia budowy, o której mowa  w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o.  
ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
 
 dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa odcinków sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączami gazu do budynków mieszkalnych jednorodzinnych
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 3206/3, 3206/4, 3206/1, 1390
 
Obręb ŚRÓDMIEŚCIE
 
Ulica S. BATOREGO
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 28.05.2020 r.

Data wydania zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia: 03.06.2020 r.
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2020-06-03
Publikujący Katarzyna Skotnicka 2020-06-03 08:30
KROSNO, 29.05.2020 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.56.2020.S
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia
robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o dokonaniu  zgłoszenia budowy, o której mowa  w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o.  
ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
 
 dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa odcinków sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączami gazu do budynków mieszkalnych jednorodzinnychego
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 3206/3, 3206/4, 3206/1, 1390
 
Obręb ŚRÓDMIEŚCIE
 
Ulica S. BATOREGO
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 28.05.2020 r.Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2020-05-29
Publikujący Katarzyna Skotnicka 2020-05-29 13:55
KROSNO, 19.05.2020 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.46.2020.S
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia
robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy, o której mowa  w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o.  
ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
 
 dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 278, 294
 
Obręb BIAŁOBRZEGI
 
Ulica M. DRZYMAŁY
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 07.05.2020 r.

Data wydania zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia: 19.05.2020 r.


Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKatarzyna Skotnicka2020-05-19
Publikujący Katarzyna Skotnicka 2020-05-19 11:37
KROSNO, 13.05.2020 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.46.2020.S
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia
robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o dokonaniu  zgłoszenia budowy, o której mowa  w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o.  
ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
 
 dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 278, 294
 
Obręb BIAŁOBRZEGI
 
Ulica M. DRZYMAŁY
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 07.05.2020 r.

Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2020-05-13
Publikujący Katarzyna Skotnicka 2020-05-13 13:58
KROSNO, 24.04.2020 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.35.2020.S
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia
robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy, o której mowa  w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o.  
ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
 
 dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 321/4, 327/1, 327/2
 
Obręb BIAŁOBRZEGI
 
Ulica KRAKOWSKA
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 09.04.2020 r.

Data wydania zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia: 24.04.2020 r.
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2020-04-24
Publikujący Katarzyna Skotnicka 2020-04-24 09:28
KROSNO, 23.04.2020 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.32.2020.S
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia
robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy, o której mowa  w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o.  
ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
 
 dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączami gazu dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 1376/17, 1376/18
 
Obręb 0005 ŚRÓDMIEŚCIE
 
Ulica S. BATOREGO
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 31.03.2020 r.

Data wydania zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia: 23.04.2020 r.
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2020-04-23
Publikujący Katarzyna Skotnicka 2020-04-23 09:52
KROSNO, 17.04.2020 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.35.2020.S
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia
robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o dokonaniu  zgłoszenia budowy, o której mowa  w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o.  
ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
 
 dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 321/4, 327/1, 327/2
 
Obręb BIAŁOBRZEGI
 
Ulica KRAKOWSKA
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 09.04.2020 r.
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2020-04-17
Publikujący Katarzyna Skotnicka 2020-04-17 10:08
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 05 grudnia 2022r. 20:17:44
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.