Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Platforma zakupowa Gminy Miasto Krosno

Obrady Rady Miasta Krosna
Jesteś tutaj:
data od
                                                                                                                                       KROSNO, 28.06.2022 r.
                                                                                                                                       (miejscowość i data)
PB.6743.1.81.2022.K
45/2022
(numer rejestru organu właściwego
do przyjęcia zgłoszenia robót
nie wymagających pozwolenia na budowę)
                                                                                  Prezydent Miasta Krosna
                                                                                 ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
                                                                                 …………………………………………….
                                                                                 (oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy,
o której mowa  w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
(Dz.U. z 2021r. poz. 2351 z późn. zm.)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: P. Tomasz Lorens
  
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 23 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 19
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 2704/52
 
Obręb  Śródmieście
 
Ulica    Adama Mickiewicza  
 
Nr 19/23
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 17.06.2022 r.
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 28.06.2022 r.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaria Hućko-Karp2022-06-28
Publikujący Maria Hućko-Karp 2022-06-28 10:22
                                                                                                                                       KROSNO, 28.06.2022 r.
                                                                                                                                       (miejscowość i data)
PB.6743.1.81.2022.K
45/2022
(numer rejestru organu właściwego
do przyjęcia zgłoszenia robót
nie wymagających pozwolenia na budowę)
                                                                                  Prezydent Miasta Krosna
                                                                                 ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
                                                                                 …………………………………………….
                                                                                 (oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy,
o której mowa  w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
(Dz.U. z 2021r. poz. 2351 z późn. zm.)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: P. Tomasz Lorens
  
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 23 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 19
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 2704/52
 
Obręb  Śródmieście
 
Ulica    Adama Mickiewicza  
 
Nr 19/23
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 17.06.2022 r.
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 28.06.2022 r.

więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaria Hućko-Karp2022-06-28
Publikujący Maria Hućko-Karp 2022-06-28 10:22
                                                                                                                                          KROSNO, 22.06.2022 r.
                                                                                                                                          (miejscowość i data)
PB.6743.1.80.2022.K
43/2022
(numer rejestru organu właściwego
do przyjęcia zgłoszenia robót
nie wymagających pozwolenia na budowę)

                                                                                        Prezydent Miasta Krosna
                                                                                        ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
                                                                                        …………………………………………….
                                                                                        (oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy,
o której mowa  w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
(Dz.U. z 2021r. poz. 2351 z późn. zm.)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: P. Jan Żółkoś
  
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 279
 
Obręb  Śródmieście
 
Ulica    Mostowa  
 
Nr 10
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 14.06.2022 r.
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 22.06.2022 r.
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaria Hućko-Karp2022-06-22
Publikujący Maria Hućko-Karp 2022-06-22 08:59
KROSNO, 22.06.2022 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.79.2022.U
Nr rej. 44/2022
(numer rejestru organu właściwego                  
do przyjęcia zgłoszenia robót                        
nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

 
Informacja o braku sprzeciwu do  zgłoszenia budowy,
o której mowa w  art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. e, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2021.2351 z późn. zm.)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
 
 
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 401/7, 401/11, 401/12, 401/14, 401/15, 401/16 w Krośnie-obręb ewid. Przemysłowa.
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne)  401/7, 401/11, 401/12, 401/14, 401/15, 401/16
 
Obręb 0003 / Przemysłowa
 
Ulica Kaczorowskiego
 
Nr ----
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 14.06.2022 r.
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 22.06.2022 r.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłRenata Uliasz2022-06-22
Publikujący Renata Uliasz - Podinspektor 2022-06-22 09:17
Modyfikacja Renata Uliasz - Podinspektor 2022-06-22 09:06
KROSNO, 20.06.2022 r           
   (miejscowość i data)
PB.6743.1.81.2022.K
Nr rej. 45/2022
(numer rejestru organu właściwego                         
 do przyjęcia zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o dokonaniu  zgłoszenia  budowy, o której mowa  w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  - Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 poz. 2351    z późn. zm.)
 

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: P. Tomasz Lorens
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 23 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 19
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 2704/52
 
Obręb Śródmieście
 
Ulica Adama Mickiewicza
 
Nr 19
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 17.06.2022 r.
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłRenata Uliasz2022-06-20
Publikujący Renata Uliasz - Podinspektor 2022-06-20 14:47
                                                                                                                                               KROSNO, 15.06.2022 r                                                                                                                                                                   (miejscowość i data)
PB.6743.1.80.2022.K
Nr rej. 43/2022
(numer rejestru organu właściwego                         
do przyjęcia zgłoszenia robót
nie wymagających pozwolenia na budowę)
                                                                                          Prezydent Miasta Krosna
                                                                                         ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
                                                                                         …………………………………………….
                                                                                         (oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)
 

Informacja o dokonaniu  zgłoszenia budowy, o której mowa  w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  - Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 poz. 2351 z późn. zm.)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: P. Jan Żółkoś
 
  
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 279
 
Obręb Śródmieście
 
Ulica Mostowa
 
Nr 10
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 14.06.2022 r. 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaria Hućko-Karp2022-06-15
Publikujący Maria Hućko-Karp 2022-06-15 11:59
KROSNO, 15.06.2022 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.79.2022.U
44/2022
(numer rejestru organu właściwego                  
do przyjęcia zgłoszenia robót                       
nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)
 
Informacja o dokonaniu  zgłoszenia budowy, o której mowa w  art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. e, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2021.2351 z późn. zm.)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
 
 dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 401/7, 401/11, 401/12, 401/14, 401/15, 401/16 w Krośnie-obręb ewid. Przemysłowa.
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne)  401/7, 401/11, 401/12, 401/14, 401/15, 401/16
 
Obręb 0003 / Przemysłowa
 
Ulica Kaczorowskiego
 
Nr ----
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 14.06.2022 r.
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłRenata Uliasz2022-06-15
Publikujący Renata Uliasz - Podinspektor 2022-06-15 12:10
Krosno, dn. 10.06.2022 r.
(miejscowość i data)
PB.6743.2.58.2022.R
41/2022
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia
zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
 Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy,
o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. b
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o.  
ul. A. Fredry 12, 38-400 Krosno
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Przebudowa i rozbudowa odcinka istniejącej sieci wodociągowej rozdzielczej.
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 3314/17, 3314/16, 3311/6, 3309/12, 3299/2, 3295/6, 3292/13, 3290/12, 3290/13, 3290/14, 3287/4, 3280/13, 3277/22, 3273/14, 3270/3, 3267/4
 
Obręb Krościenko Niżne
 
Ulica gen. J. Hallera
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 26.05.2022 r.
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 10.06.2022 r.
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKarolina Baran2022-06-10
Publikujący Karolina Baran - Karolina Baran 2022-06-10 12:00
Krosno, dn. 07.06.2022 r.
(miejscowość i data)
PB.6743.2.57.2022.R
39/2022
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia
zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy,
o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. b
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o.  
ul. A. Fredry 12, 38-400 Krosno
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych.
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 623/4, 622/3, 621/2, 615/10, 615/15, 615/14, 615/13, 615/12, 1069/4, 1069/5, 911/2, 1068/2, 1068/8, 1068/7, 1068/6, 1068/5, 1068/4, 1068/3, 1068/1, 1070/1, 1070/2, 1069/1, 1069/2
 
Obręb Krościenko Niżne
 
Ulica Prochownia
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 19.05.2022 r.
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 07.06.2022 r.
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKarolina Baran2022-06-07
Publikujący Karolina Baran - Karolina Baran 2022-06-07 11:26
KROSNO, 31.05.2022 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.63.2022.U
37/2022
(numer rejestru organu właściwego                  
do przyjęcia zgłoszenia robót                        
nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

 Informacja o braku sprzeciwu do  zgłoszenia budowy, o której mowa w  art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d,
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2021.2351 z późn. zm.)
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o., 
ul. A. Fredry 12, 38-400 Krosno
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa i przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej z kanałowej na preizolowaną do budynków przy ul. Mickiewicza 16 i ul. Mickiewicza 22 w Krośnie na działkach nr 2670/7, 2670/29, 2670/33, 2670/63, 2686/3, 2686/4, 2686/6 – obręb ewis. Śródmieście
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 2670/7, 2670/29, 2670/33, 2670/63, 2686/3, 2686/4, 2686/6
 
Obręb 0005 / Śródmieście
 
Ulica Mickiewicza
 
Nr 16 i 22
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 17.05.2022 r.
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 31.05.2022 r.
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłRenata Uliasz2022-05-31
Publikujący Renata Uliasz - Podinspektor 2022-05-31 12:42
KROSNO, 30.05.2022 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.68.2022.U
40/2022
(numer rejestru organu właściwego                  
do przyjęcia zgłoszenia robót                        
nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

 Informacja o braku sprzeciwu do  zgłoszenia budowy, o której mowa w  art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d,
stawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2021.2351 z późn. zm.)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: P. Jakub MIKA
 
 dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 20
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Betleja 6 w Krośnie, na działce nr 2580/1 - obręb ewid. Śródmieście.
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 2580/1
 
Obręb 0005 / Śródmieście
 
Ulica Betleja
 
Nr 6/20
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 25.05.2022 r.
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 30.05.2022 r.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłRenata Uliasz2022-05-30
Publikujący Renata Uliasz - Podinspektor 2022-05-30 11:21
KROSNO, 30.05.2022 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.69.2022.U
42/2022
(numer rejestru organu właściwego                  
do przyjęcia zgłoszenia robót                        
nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

 
Informacja o braku sprzeciwu do  zgłoszenia budowy, o której mowa w  art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d,
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2021.2351 z późn. zm.)

 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PP. Anna i Stanisław BAZAN
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 28
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Czajkowskiego 36 w Krośnie, na działce nr 3166 - obręb ewid. Śródmieście.
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 3166
 
Obręb 0005 / Śródmieście
 
Ulica Czajkowskiego
 
Nr 36/28
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 26.05.2022 r.
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 30.05.2022 r.
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłRenata Uliasz2022-05-30
Publikujący Renata Uliasz - Podinspektor 2022-05-30 11:32
KROSNO, 27.05.2022 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.69.2022.U
42/2022
(numer rejestru organu właściwego                  
do przyjęcia zgłoszenia robót                        
nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

 
Informacja o dokonaniu  zgłoszenia budowy, o której mowa w  art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d,
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2021.2351 z późn. zm.)
 Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: PP. Anna i Stanisław BAZAN
 
 dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 28
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Czajkowskiego 36 w Krośnie, na działce nr 3166 - obręb ewid. Śródmieście.
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 3166
 
Obręb 0005 / Śródmieście
 
Ulica Czajkowskiego
 
Nr 36/28
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 26.05.2022 r.
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłRenata Uliasz2022-05-27
Publikujący Renata Uliasz - Podinspektor 2022-05-27 08:01
Krosno, dn. 26.05.2022 r.
(miejscowość i data)
PB.6743.2.58.2022.R
41/2022
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia
zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)
 
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy,
o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. b
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.)

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o.  
ul. A. Fredry 12, 38-400 Krosno
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Przebudowa i rozbudowa odcinka istniejącej sieci wodociągowej rozdzielczej.
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 3314/17, 3314/16, 3311/6, 3309/12, 3299/2, 3295/6, 3292/13, 3290/12, 3290/13, 3290/14, 3287/4, 3280/13, 3277/22, 3273/14, 3270/3, 3267/4
 
Obręb Krościenko Niżne
 
Ulica gen. J. Hallera
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 26.05.2022 r.
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKarolina Baran2022-05-26
Publikujący Karolina Baran - Karolina Baran 2022-05-26 14:42
KROSNO, 26.05.2022 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.68.2022.U
40/2022
(numer rejestru organu właściwego                  
do przyjęcia zgłoszenia robót                        
nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)
 
Informacja o dokonaniu  zgłoszenia budowy, o której mowa w  art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2021.2351 z późn. zm.)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: P. Jakub MIKA
 
 dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 20
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Betleja 6 w Krośnie, na działce nr 2580/1 - obręb ewid. Śródmieście.
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 2580/1
 
Obręb 0005 / Śródmieście
 
Ulica Betleja
 
Nr 6/20
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 25.05.2022 r.
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłRenata Uliasz2022-05-26
Publikujący Renata Uliasz - Podinspektor 2022-05-26 10:47

KROSNO, 25.05.2022 r.

 (miejscowość i data)

PB.6743.2.52.2022.A

33/2022

 (numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę)

Prezydent Miasta Krosna

ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno

 …………………………………………….

(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)


Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy,

o której mowa  w art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. e, art. 30 pkt. 1b oraz art. 30a

ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.)

 Inwestor:

Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o.  

ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

 

 

 dotyczącego (opis projektowanego obiektu):

Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ulicy Kopalnianej w Krośnie.

 Adres zamierzenia budowlanego:

Działka(-ki) ewidencyjna(-ne)

1869/3, 1968/1, 2066/1, 2066/2, 2063/13

 

Obręb

0006 Krościenko Niżne

 

Ulica

Kopalniana

 

Nr

 

 

Kod pocztowy

38-400

 

Miejscowość

KROSNO

 

Data doręczenia zgłoszenia:

11.05.2022 r.

Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu:

25.05.2022 r.

 

 

 

 


 

 

więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłAgata Ziarkowska2022-05-25
Publikujący Agata Ziarkowska 2022-05-25 10:17
KROSNO, 25.05.2022 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.64.2022.U
38/2022
(numer rejestru organu właściwego                  
do przyjęcia zgłoszenia robót                        
nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

 
Informacja o braku sprzeciwu do  zgłoszenia budowy,o której mowa w  art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d,
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2021.2351 z późn. zm.)
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  
P. Kamil KORZENIOWSKI
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
 Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 60 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Mickiewicza 28 w Krośnie, na działce nr ewid. 2670/40, obręb ewid. Śródmieście
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne)  2670/40
 
Obręb  0005 / Śródmieście
 
Ulica  Mickiewicza
 
Nr  28/60
 
Kod pocztowy  38-400
 
Miejscowość  KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 18.05.2022 r.
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 25.05.2022 r.
 
 
 

 
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłRenata Uliasz2022-05-25
Publikujący Renata Uliasz - Podinspektor 2022-05-25 13:12
KROSNO, 12.05.2022 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.2.52.2022.A
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia
robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
33/2022
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o dokonaniu  zgłoszenia budowy, o której mowa  w art. 29 ust. 1 pkt 1-3, przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a, oraz instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o.  
ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ulicy Kopalnianej w Krośnie
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 1869/3, 1968/1, 2066/1, 2066/2, 2063/13
 
Obręb 0006 Krościenko Niżne
Ulica Kopalniana
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 11.05.2022 r.
 
 
 
 
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłAgata Ziarkowska2022-05-12
Publikujący Agata Ziarkowska 2022-05-12 10:39
KROSNO, 26.04.2022 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.2.34.2022.A
28/2022
 (numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia
robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy, o której mowa  w art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. e, art. 30 pkt. 1b oraz art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o.  
ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
 
 dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ulicy prof. dr Jerzy Dmochowskiego na działkach nr ewid.: 337/29, 337/30, 337/32, 337/51, 337/59, 337/60 w obrębie ewid. Suchodół.
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 337/29, 337/30, 337/32, 337/51, 337/59, 337/60
 
Obręb 0007 Suchodół
 
Ulica Prof. dr Jerzego Dmochowskiego
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 08.04.2022 r.
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 26.04.2022 r.
 
 
 
 

 
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłAgata Ziarkowska2022-04-26
Publikujący Agata Ziarkowska 2022-04-26 08:46
KROSNO, 24.11.2020 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.145.2020.K
36/2020
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy,
o której mowa  w art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. e, art. 30 pkt. 1b i 4b oraz art. 30a
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16
33-100 Tarnów
 
 
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączami gazu do lokali handlowych przy       ulicy Legionów w Krośnie
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 2091/2, 2092/16, 2093, 2095/2, 2095/4, 2095/5, 2097, 3189
 
Obręb 0005 Śródmieście
 
Ulica Legionów
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 30.10.2020 r.
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 23.11.2020 r.
 
 
 
 

 
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaria Hućko-Karp2020-11-24
Publikujący Maria Hućko-Karp 2020-11-24 15:01
Krosno, 09.11.2020 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.139.2020.L
Nr rej. 34/2020
 (numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia
robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno

 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2020.1333)

 

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z  o. o. w Tarnowie
 
 
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego o ciśnieniu roboczym nie większym niż 0,5 MPa
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 1196, 2936/2
 
Obręb Białobrzegi
 
Ulica Wierzbowa
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość Krosno
 
Data doręczenia zgłoszenia: 16.10.2020r.
 
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 09.11.2020r.
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2020-11-09
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2020-11-17 10:42
Modyfikacja Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2020-11-17 11:38
Krosno, 19.10.2020 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.139.2020.L
Nr rej. 34/2020
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28a,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o dokonaniu  zgłoszenia budowy, o której mowa  w art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333)

 

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z  o. o. w Tarnowie
 
 
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączami gazu do dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych o ciśnieniu roboczym nie większym niż 0,5 MPa
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne)                                                                                                       1196, 2936/2
 
Obręb                                                                                                                                     Białobrzegi
 
Ulica                                                                                                                           Wierzbowa
 
Nr  
 
Kod pocztowy                                                                                                                                   38-400
 
Miejscowość                                                                                                                                  Krosno
 
Data doręczenia zgłoszenia:                                                                                                      16.10.2020 r.
 
 
 
 

 
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaria Hućko-Karp2020-11-06
Publikujący Maria Hućko-Karp 2020-10-23 11:49
KROSNO, 03.06.2020 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.56.2020.S
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia
robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do  zgłoszenia budowy, o której mowa  w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o.  
ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
 
 dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa odcinków sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączami gazu do budynków mieszkalnych jednorodzinnych
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 3206/3, 3206/4, 3206/1, 1390
 
Obręb ŚRÓDMIEŚCIE
 
Ulica S. BATOREGO
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 28.05.2020 r.

Data wydania zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia: 03.06.2020 r.
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2020-06-03
Publikujący Katarzyna Skotnicka 2020-06-03 08:30
KROSNO, 29.05.2020 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.56.2020.S
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia
robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o dokonaniu  zgłoszenia budowy, o której mowa  w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o.  
ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
 
 dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa odcinków sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączami gazu do budynków mieszkalnych jednorodzinnychego
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 3206/3, 3206/4, 3206/1, 1390
 
Obręb ŚRÓDMIEŚCIE
 
Ulica S. BATOREGO
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 28.05.2020 r.Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2020-05-29
Publikujący Katarzyna Skotnicka 2020-05-29 13:55
KROSNO, 19.05.2020 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.46.2020.S
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia
robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy, o której mowa  w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o.  
ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
 
 dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 278, 294
 
Obręb BIAŁOBRZEGI
 
Ulica M. DRZYMAŁY
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 07.05.2020 r.

Data wydania zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia: 19.05.2020 r.


Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKatarzyna Skotnicka2020-05-19
Publikujący Katarzyna Skotnicka 2020-05-19 11:37
KROSNO, 13.05.2020 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.46.2020.S
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia
robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o dokonaniu  zgłoszenia budowy, o której mowa  w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o.  
ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
 
 dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 278, 294
 
Obręb BIAŁOBRZEGI
 
Ulica M. DRZYMAŁY
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 07.05.2020 r.

Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2020-05-13
Publikujący Katarzyna Skotnicka 2020-05-13 13:58
KROSNO, 24.04.2020 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.35.2020.S
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia
robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy, o której mowa  w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o.  
ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
 
 dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 321/4, 327/1, 327/2
 
Obręb BIAŁOBRZEGI
 
Ulica KRAKOWSKA
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 09.04.2020 r.

Data wydania zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia: 24.04.2020 r.
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2020-04-24
Publikujący Katarzyna Skotnicka 2020-04-24 09:28
KROSNO, 23.04.2020 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.32.2020.S
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia
robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy, o której mowa  w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o.  
ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
 
 dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączami gazu dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 1376/17, 1376/18
 
Obręb 0005 ŚRÓDMIEŚCIE
 
Ulica S. BATOREGO
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 31.03.2020 r.

Data wydania zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia: 23.04.2020 r.
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2020-04-23
Publikujący Katarzyna Skotnicka 2020-04-23 09:52
KROSNO, 17.04.2020 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.35.2020.S
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia
robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o dokonaniu  zgłoszenia budowy, o której mowa  w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o.  
ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
 
 dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 321/4, 327/1, 327/2
 
Obręb BIAŁOBRZEGI
 
Ulica KRAKOWSKA
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 09.04.2020 r.
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2020-04-17
Publikujący Katarzyna Skotnicka 2020-04-17 10:08
Krosno, 10.04.2020 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.28.2020.L
Nr rej. 9/2020
 (numer rejestru organu właściwego do przyjęcia
zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno

 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186)

 

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: STAV BORN Sp. z o. o.  Krosno S. K.
 
 
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz  przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami do 21 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 3210, 3219, 1474/3, 1474/4, 1478/2,1594/1, 1595/1, 1596/4
 
Obręb Śródmieście
 
Ulica Romualda Traugutta
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość Krosno
 
Data doręczenia zgłoszenia: 19.03.2020r.
 
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 10.04.2020r.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłAnna Dąbrowska-Laskoś2020-04-10
Publikujący Anna Dąbrowska-Laskoś - Anna Dąbrowska-Laskoś 2020-10-01 07:57
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 28 czerwca 2022r. 15:11:13
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.