Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Platforma zakupowa Gminy Miasto Krosno

Obrady Rady Miasta Krosna
data od

MENU PODMIOTOWE

I. Informacje o jednostce

 

 • Nazwa szkoły/placówki: ​Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 im. ks. Stanisława Szpetnara
 • Adres :                           ul. ks. St. Szpetnara 9, 38-400 Krosno
 • Dyrektor :                       mgr Bogdan Skotnicki
 • Nr telefonu:                     13 43 223 19
 • Fax :                               13 43 689 48
 • E-mail :                           zspnr2krosno@gmail.com
 • Adres strony www :        http://www.zsp2krosno.pl/
                                          https://www.facebook.com/pages/ZSP-Nr-2-Krosno/350322418415817
 • Inspektor Ochrony Danych: Piotr Wilusz
  e-mail:  inspektorgdpr@gmail.com     
                                          

II. Przedmiot działalności i kompetencje
 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 im. ks. Stanisława Szpetnara w Krośnie to szkoła prężnie rozwijająca się, wychodząca naprzeciw oczekiwaniom uczniów i współczesnego rynku pracy. W skład ZSP Nr 2 wchodzi Technikum Nr 2 im. ks. Stanisława Szpetnara oraz Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 im. ks. Stanisława Szpetnara.
 

Technikum Nr 2 w Krośnie im. Stanisława Szpetnara

oferuje kształcenie w zawodach:

 1. Technik Usług Fryzjerskich
  - Stylizacje reklamowe i kreator wizerunku 
  - Kosmetyka pielęgnacyjna  i upiększająca
   
 2. Technik Technologii Żywności – Cukiernik 
  Twórca i dekorator mini deserów
   
 3. Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych
  - Żywienie służb mundurowych
  - Catering dietetyczny
   
 4. Kelner
   
 5. Technik Technologii Chemicznej
  - Technologia kosmetyków naturalnych
  - Produkcja tworzyw sztucznych
   
 6. Technik Analityk
  - Kryminologia i analiza kryminalna
   
 7. Technik Technologii Szkła
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 oferuje kształcenie w zawodach:
 1. Cukiernik z innowacją pedagogiczną „Kreatywny gastronom”
   
 2. Kucharz z innowacją pedagogiczną „ Kreatywny gastronom”
   
 3. Fryzjer
   
 4. Wielozawodowa:
piekarz, stolarz, tapicer, drukarz, fotograf, sprzedawca, wędliniarz, optyk, ogrodnik, zegarmistrz, elektryk, mechanik pojazdów samochodowych, złotnik, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, operator urządzeń przemysłu szklarskiego, monter izolacji przemysłowych, operator przemysłu chemicznego, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz inne zawody przewidziane w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.
 Po zakończeniu 3 letniej nauki uczeń szkoły branżowej może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub egzaminu czeladniczego. Absolwenci są  dobrze przygotowani do podjęcia pracy 
u pracodawcy lub do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej. Mogą oni także  kontynuować naukę
w celu uzyskania średniego wykształcenia w branżowej szkole II stopnia.
 

ZSP Nr 2 w Krośnie oferuje:
 

Baza szkoły – szkoła zapewnia odpowiednią bazę dydaktyczną. Do nauki zawodu przystosowane są specjalistyczne sale: pracownie gastronomiczne, obsługi klienta, fryzjerskie, wizażu, pracownia informatyczna i mobilna pracownia informatyczna. Zajęcia z wychowania fizycznego odbywają się na nowej pełnometrażowej sali gimnastycznej, organizowane są też zajęcia na basenie, lodowisku oraz zajęcia z nordic walking. Uczniowie naszej szkoły swoje umiejętności zawodowe doskonalą na:
 • zajęciach praktycznych w profesjonalnie wyposażonych pracowniach
 • praktykach zawodowych i płatnych stażach organizowanych u pracodawców
 • praktykach zawodowych za granicą

Okres nauki pracownika młodocianego w klasie wielozawodowej szkoły branżowej I stopnia wlicza się do emerytury, a praktyki są płatne.

Szkoła od kilku lat realizuje projekty europejskie w ramach Erasmus+ oraz POWER, które skierowane są zarówno do uczniów jak i nauczycieli. Szkoła współpracuje z organizacjami z Hiszpanii, Włoch, Portugalii.

W ramach projektów unijnych realizowanych w naszej szkole uczniowie mają możliwość:
 • uczestniczyć w zagranicznych stażach zawodowych (Portugalia, Włochy, Hiszpania, Francja) w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Erasmus + „Świadomość różnic i podobieństw w kompetencjach zawodowych w Polsce i za granicą szansą na sukces w karierze zawodowej”
 • bezpłatnie zdobywać dodatkowe kwalifikacje i umiejętności uczestnicząc w kursach: zdobnictwa cukierniczego, barmańskim, baristycznym, kelnerskim, sommelierskim, przyrządzania sushi, podstawowym kursie dietetyki, obsługi kas fiskalnych, wizażu i stylizacji paznokci, przedłużania
  i zagęszczania włosów (poświadczonych zaświadczeniem o ich ukończeniu)
 • uczestniczyć w płatnych stażach i praktykach zawodowych w okresie wakacji w ramach Projektu „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju”
Szkoła w celu podniesienia efektywności kształcenia współpracuje z:
 • Wyższymi uczelniami – PWSZ Krosno, WSPiA w Rzeszowie, WSiZ w Rzeszowie, które objęły patronatem naukowym szkołę;
 • Zakładami pracy: Hotel Nafta Krosno, Piekarnia Kopacz, Piekarnia Kiełtyka, Cukiernia Jagusia, Cukiernia  Ania, Cukiernia Wołczański, Chocolatier M. Pelczar, Salon fryzjerski Reich Małgorzata, Studio Urody Dawid Nastał, Salon fryzjerski Katrin, Salon fryzjersko – kosmetyczny Samborska, Salon fryzjersko – kosmetyczny Laura, Splast, AAglob, Celfast, Uzdrowisko Iwonicz S.A., PetroGeo, Mary Key, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Krośnieński Holding Komunalny, Wojewódzki Szpital Podkarpacki;
 • Cechem Rzemiosł Różnych;
 • Centrum Dziedzictwa Szkła;
 • Ośrodkami do koordynowania i przeprowadzania egzaminów zawodowych;
 • Urzędem miasta Krosna;
 • Młodzieżową Radą Miasta Krosna;

Społeczność naszej szkoły bardzo aktywnie włącza się w życie środowiska lokalnego. W ramach współpracy z Urzędem Miasta, RCKP, Hospicjum, szkołami, parafiami, instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na terenie miasta i powiatu organizujemy liczne imprezy i akcje m.in.: Fabryka piernika, Pola Nadziei, Pierniczki dla Krośnieńskiego Hospicjum, KrosnoGra, Dobroczynny Bieg Nadziei, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Gala Medyczna dla pracowników Służby Zdrowia, Wigilia w Hospicjum, Wigilia w Oratorium, Spotkanie przy wigilijnym stole na Krośnieńskim Rynku, Spotkanie wigilijne w Szpitalu Wojewódzkim w Krośnie, Pikniki rodzinne w szkołach podstawowych, Karpackie Klimaty, Jarmark Franciszkański, Michayland.

Uczniowie naszej szkoły mają dostęp do bezpłatnych podręczników kształcenia zawodowego.
Uczniowie dojeżdżjący do szkoły mogą korzystać z dofinansowania do biletów miesięcznych.
Uczniowie mogą korzystać z pomocy pedagoga szkolnego, oligofrenopedagoga, doradcy zawodowego.
W szkole funkcjonuje gabinet przedmedycznej opieki zdrowotnej, dentystyczny, prężnie działający sklepik szkolny.

 

III. Struktura organizacyjna
 

Schemat organizacyjny Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Krośnie
 

IV. Podstawa prawna działalności


MENU PRZEDMIOTOWE

I. Załatwianie spraw
 

 Dyrektor przyjmuje strony  

 w środy od  godz. 13.30 do 14.30 lub w innym terminie
 po wcześniejszym uzgodnieniu

 ​Sekretariat czynny :

 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

​ Pedagog szkolny: 

 poniedziałek  8.00 – 11.30  i 12.15 – 15.15
 wtorek 8.00 – 11.30
 środa 8.00 – 14.00

 Pielęgniarka szkolna: 

 wtorek 9.30 – 14.30
 czwartek 9.30 – 14.30

 Biblioteka szkolna  czynna: 

 Wtorek 9.00  – 13.00
 czwartek 9.00 – 13.00
 piątek 8.00. – 12.00

Centrum multimedialne:  Czynne w godzinach pracy biblioteki

 

II. Finanse, majątek jednostki

III. Rejestry i ewidencje (należy wpisać nazwy prowadzonych rejestrów/ewidencji – nie udostępniać jeśli nie ma wymogu)

IV. Dostęp do informacji publicznych

 

Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).

 

V. Dostęp do informacji nieogłoszonych w BIP

Aby uzyskać informacje nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej można skorzystać z formularza wniosku dostępnego poniżej. Wniosek można dostarczyć osobiście, pocztą tradycyjną, mailem lub wysłać faksem. Dane teleadresowe są dostępne na stronie startowej BIP.

Wniosek do pobrania

VI. Raporty o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

 1. Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego -  Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara w Krośnie
 2. Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara w Krośnie
 3. Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - Technikum Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara w Krośnie
 4. Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego (w wersji dostępnej) - Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara w Krośnie
 5. Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego (w wersji dostępnej) - Technikum Nr 2 im Ks. Stanisława Szpetnara w Krośnie
 6. Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego (w wersji dostępnej) - Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara w Krośnie
więcej
Podmiot publikującyMiejska Jednostka Organizacyjna
WytworzyłEwa Starowiejska2013-03-21
Publikujący Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 2013-03-21 10:06
Modyfikacja Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 2023-11-30 22:41

MENU PODMIOTOWE

I. Informacje o jednostce

 

 • Nazwa szkoły/placówki: ​Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 im. ks. Stanisława Szpetnara
 • Adres :                           ul. ks. St. Szpetnara 9, 38-400 Krosno
 • Dyrektor :                       mgr Bogdan Skotnicki
 • Nr telefonu:                     13 43 223 19
 • Fax :                               13 43 689 48
 • E-mail :                           zspnr2krosno@gmail.com
 • Adres strony www :        http://www.zsp2krosno.pl/
                                          https://www.facebook.com/pages/ZSP-Nr-2-Krosno/350322418415817
 • Inspektor Ochrony Danych: Piotr Wilusz
  e-mail:  inspektorgdpr@gmail.com     
                                          

II. Przedmiot działalności i kompetencje
 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 im. ks. Stanisława Szpetnara w Krośnie to szkoła prężnie rozwijająca się, wychodząca naprzeciw oczekiwaniom uczniów i współczesnego rynku pracy. W skład ZSP Nr 2 wchodzi Technikum Nr 2 im. ks. Stanisława Szpetnara oraz Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 im. ks. Stanisława Szpetnara.
 

Technikum Nr 2 w Krośnie im. Stanisława Szpetnara

oferuje kształcenie w zawodach:

 1. Technik Usług Fryzjerskich
  - Stylizacje reklamowe i kreator wizerunku 
  - Kosmetyka pielęgnacyjna  i upiększająca
   
 2. Technik Technologii Żywności – Cukiernik 
  Twórca i dekorator mini deserów
   
 3. Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych
  - Żywienie służb mundurowych
  - Catering dietetyczny
   
 4. Kelner
   
 5. Technik Technologii Chemicznej
  - Technologia kosmetyków naturalnych
  - Produkcja tworzyw sztucznych
   
 6. Technik Analityk
  - Kryminologia i analiza kryminalna
   
 7. Technik Technologii Szkła
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 oferuje kształcenie w zawodach:
 1. Cukiernik z innowacją pedagogiczną „Kreatywny gastronom”
   
 2. Kucharz z innowacją pedagogiczną „ Kreatywny gastronom”
   
 3. Fryzjer
   
 4. Wielozawodowa:
piekarz, stolarz, tapicer, drukarz, fotograf, sprzedawca, wędliniarz, optyk, ogrodnik, zegarmistrz, elektryk, mechanik pojazdów samochodowych, złotnik, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, operator urządzeń przemysłu szklarskiego, monter izolacji przemysłowych, operator przemysłu chemicznego, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz inne zawody przewidziane w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.
 Po zakończeniu 3 letniej nauki uczeń szkoły branżowej może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub egzaminu czeladniczego. Absolwenci są  dobrze przygotowani do podjęcia pracy 
u pracodawcy lub do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej. Mogą oni także  kontynuować naukę
w celu uzyskania średniego wykształcenia w branżowej szkole II stopnia.
 

ZSP Nr 2 w Krośnie oferuje:
 

Baza szkoły – szkoła zapewnia odpowiednią bazę dydaktyczną. Do nauki zawodu przystosowane są specjalistyczne sale: pracownie gastronomiczne, obsługi klienta, fryzjerskie, wizażu, pracownia informatyczna i mobilna pracownia informatyczna. Zajęcia z wychowania fizycznego odbywają się na nowej pełnometrażowej sali gimnastycznej, organizowane są też zajęcia na basenie, lodowisku oraz zajęcia z nordic walking. Uczniowie naszej szkoły swoje umiejętności zawodowe doskonalą na:
 • zajęciach praktycznych w profesjonalnie wyposażonych pracowniach
 • praktykach zawodowych i płatnych stażach organizowanych u pracodawców
 • praktykach zawodowych za granicą

Okres nauki pracownika młodocianego w klasie wielozawodowej szkoły branżowej I stopnia wlicza się do emerytury, a praktyki są płatne.

Szkoła od kilku lat realizuje projekty europejskie w ramach Erasmus+ oraz POWER, które skierowane są zarówno do uczniów jak i nauczycieli. Szkoła współpracuje z organizacjami z Hiszpanii, Włoch, Portugalii.

W ramach projektów unijnych realizowanych w naszej szkole uczniowie mają możliwość:
 • uczestniczyć w zagranicznych stażach zawodowych (Portugalia, Włochy, Hiszpania, Francja) w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Erasmus + „Świadomość różnic i podobieństw w kompetencjach zawodowych w Polsce i za granicą szansą na sukces w karierze zawodowej”
 • bezpłatnie zdobywać dodatkowe kwalifikacje i umiejętności uczestnicząc w kursach: zdobnictwa cukierniczego, barmańskim, baristycznym, kelnerskim, sommelierskim, przyrządzania sushi, podstawowym kursie dietetyki, obsługi kas fiskalnych, wizażu i stylizacji paznokci, przedłużania
  i zagęszczania włosów (poświadczonych zaświadczeniem o ich ukończeniu)
 • uczestniczyć w płatnych stażach i praktykach zawodowych w okresie wakacji w ramach Projektu „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju”
Szkoła w celu podniesienia efektywności kształcenia współpracuje z:
 • Wyższymi uczelniami – PWSZ Krosno, WSPiA w Rzeszowie, WSiZ w Rzeszowie, które objęły patronatem naukowym szkołę;
 • Zakładami pracy: Hotel Nafta Krosno, Piekarnia Kopacz, Piekarnia Kiełtyka, Cukiernia Jagusia, Cukiernia  Ania, Cukiernia Wołczański, Chocolatier M. Pelczar, Salon fryzjerski Reich Małgorzata, Studio Urody Dawid Nastał, Salon fryzjerski Katrin, Salon fryzjersko – kosmetyczny Samborska, Salon fryzjersko – kosmetyczny Laura, Splast, AAglob, Celfast, Uzdrowisko Iwonicz S.A., PetroGeo, Mary Key, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Krośnieński Holding Komunalny, Wojewódzki Szpital Podkarpacki;
 • Cechem Rzemiosł Różnych;
 • Centrum Dziedzictwa Szkła;
 • Ośrodkami do koordynowania i przeprowadzania egzaminów zawodowych;
 • Urzędem miasta Krosna;
 • Młodzieżową Radą Miasta Krosna;

Społeczność naszej szkoły bardzo aktywnie włącza się w życie środowiska lokalnego. W ramach współpracy z Urzędem Miasta, RCKP, Hospicjum, szkołami, parafiami, instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na terenie miasta i powiatu organizujemy liczne imprezy i akcje m.in.: Fabryka piernika, Pola Nadziei, Pierniczki dla Krośnieńskiego Hospicjum, KrosnoGra, Dobroczynny Bieg Nadziei, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Gala Medyczna dla pracowników Służby Zdrowia, Wigilia w Hospicjum, Wigilia w Oratorium, Spotkanie przy wigilijnym stole na Krośnieńskim Rynku, Spotkanie wigilijne w Szpitalu Wojewódzkim w Krośnie, Pikniki rodzinne w szkołach podstawowych, Karpackie Klimaty, Jarmark Franciszkański, Michayland.

Uczniowie naszej szkoły mają dostęp do bezpłatnych podręczników kształcenia zawodowego.
Uczniowie dojeżdżjący do szkoły mogą korzystać z dofinansowania do biletów miesięcznych.
Uczniowie mogą korzystać z pomocy pedagoga szkolnego, oligofrenopedagoga, doradcy zawodowego.
W szkole funkcjonuje gabinet przedmedycznej opieki zdrowotnej, dentystyczny, prężnie działający sklepik szkolny.

 

III. Struktura organizacyjna
 

Schemat organizacyjny Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Krośnie
 

IV. Podstawa prawna działalności


MENU PRZEDMIOTOWE

I. Załatwianie spraw
 

 Dyrektor przyjmuje strony  

 w środy od  godz. 13.30 do 14.30 lub w innym terminie
 po wcześniejszym uzgodnieniu

 ​Sekretariat czynny :

 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

​ Pedagog szkolny: 

 poniedziałek  8.00 – 11.30  i 12.15 – 15.15
 wtorek 8.00 – 11.30
 środa 8.00 – 14.00

 Pielęgniarka szkolna: 

 wtorek 9.30 – 14.30
 czwartek 9.30 – 14.30

 Biblioteka szkolna  czynna: 

 Wtorek 9.00  – 13.00
 czwartek 9.00 – 13.00
 piątek 8.00. – 12.00

Centrum multimedialne:  Czynne w godzinach pracy biblioteki

 

II. Finanse, majątek jednostki

III. Rejestry i ewidencje (należy wpisać nazwy prowadzonych rejestrów/ewidencji – nie udostępniać jeśli nie ma wymogu)

IV. Dostęp do informacji publicznych

 

Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).

 

V. Dostęp do informacji nieogłoszonych w BIP

Aby uzyskać informacje nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej można skorzystać z formularza wniosku dostępnego poniżej. Wniosek można dostarczyć osobiście, pocztą tradycyjną, mailem lub wysłać faksem. Dane teleadresowe są dostępne na stronie startowej BIP.

Wniosek do pobrania

VI. Raporty o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

 1. Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego -  Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara w Krośnie
 2. Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara w Krośnie
 3. Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - Technikum Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara w Krośnie
 4. Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego (w wersji dostępnej) - Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara w Krośnie
 5. Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego (w wersji dostępnej) - Technikum Nr 2 im Ks. Stanisława Szpetnara w Krośnie
 6. Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego (w wersji dostępnej) - Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara w Krośnie
więcej
Podmiot publikującyMiejska Jednostka Organizacyjna
WytworzyłEwa Starowiejska2013-03-21
Publikujący Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 2013-03-21 10:06
Modyfikacja Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 2023-11-30 22:41

MENU PODMIOTOWE

I. Informacje o jednostce

 

 • Nazwa szkoły/placówki: ​Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 im. ks. Stanisława Szpetnara
 • Adres :                           ul. ks. St. Szpetnara 9, 38-400 Krosno
 • Dyrektor :                       mgr Bogdan Skotnicki
 • Nr telefonu:                     13 43 223 19
 • Fax :                               13 43 689 48
 • E-mail :                           zspnr2krosno@gmail.com
 • Adres strony www :        http://www.zsp2krosno.pl/
                                         https://www.facebook.com/pages/ZSP-Nr-2-Krosno/350322418415817
 • Inspektor Ochrony Danych: Piotr Wilusz
  e-mail:  inspektorgdpr@gmail.com
                                    

II. Przedmiot działalności i kompetencje
 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 im. ks. Stanisława Szpetnara w Krośnie to szkoła prężnie rozwijająca się, wychodząca naprzeciw oczekiwaniom uczniów i współczesnego rynku pracy. W skład ZSP Nr 2 wchodzi Technikum Nr 2 im. ks. Stanisława Szpetnara oraz Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 im. ks. Stanisława Szpetnara.
 

Technikum Nr 2 w Krośnie im. Stanisława Szpetnara

oferuje kształcenie w zawodach:

 1. Technik Usług Fryzjerskich
  - Stylizacje reklamowe i kreator wizerunku 
  - Kosmetyka pielęgnacyjna  i upiększająca
   
 2. Technik Technologii Żywności – Cukiernik 
  Twórca i dekorator mini deserów
   
 3. Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych
  - Żywienie służb mundurowych
  - Catering dietetyczny
   
 4. Kelner
   
 5. Technik Technologii Chemicznej
  - Technologia kosmetyków naturalnych
  - Produkcja tworzyw sztucznych
   
 6. Technik Analityk
  - Kryminologia i analiza kryminalna
   
 7. Technik Technologii Szkła
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 oferuje kształcenie w zawodach:
 1. Cukiernik z innowacją pedagogiczną „Kreatywny gastronom”
   
 2. Kucharz z innowacją pedagogiczną „ Kreatywny gastronom”
   
 3. Fryzjer
   
 4. Wielozawodowa:
piekarz, stolarz, tapicer, drukarz, fotograf, sprzedawca, wędliniarz, optyk, ogrodnik, zegarmistrz, elektryk, mechanik pojazdów samochodowych, złotnik, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, operator urządzeń przemysłu szklarskiego, monter izolacji przemysłowych, operator przemysłu chemicznego, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz inne zawody przewidziane w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.
 Po zakończeniu 3 letniej nauki uczeń szkoły branżowej może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub egzaminu czeladniczego. Absolwenci są  dobrze przygotowani do podjęcia pracy 
u pracodawcy lub do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej. Mogą oni także  kontynuować naukę
w celu uzyskania średniego wykształcenia w branżowej szkole II stopnia.
 

ZSP Nr 2 w Krośnie oferuje:
 

Baza szkoły – szkoła zapewnia odpowiednią bazę dydaktyczną. Do nauki zawodu przystosowane są specjalistyczne sale: pracownie gastronomiczne, obsługi klienta, fryzjerskie, wizażu, pracownia informatyczna i mobilna pracownia informatyczna. Zajęcia z wychowania fizycznego odbywają się na nowej pełnometrażowej sali gimnastycznej, organizowane są też zajęcia na basenie, lodowisku oraz zajęcia z nordic walking. Uczniowie naszej szkoły swoje umiejętności zawodowe doskonalą na:
 • zajęciach praktycznych w profesjonalnie wyposażonych pracowniach
 • praktykach zawodowych i płatnych stażach organizowanych u pracodawców
 • praktykach zawodowych za granicą

Okres nauki pracownika młodocianego w klasie wielozawodowej szkoły branżowej I stopnia wlicza się do emerytury, a praktyki są płatne.

Szkoła od kilku lat realizuje projekty europejskie w ramach Erasmus+ oraz POWER, które skierowane są zarówno do uczniów jak i nauczycieli. Szkoła współpracuje z organizacjami z Hiszpanii, Włoch, Portugalii.

W ramach projektów unijnych realizowanych w naszej szkole uczniowie mają możliwość:
 • uczestniczyć w zagranicznych stażach zawodowych (Portugalia, Włochy, Hiszpania, Francja) w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Erasmus + „Świadomość różnic i podobieństw w kompetencjach zawodowych w Polsce i za granicą szansą na sukces w karierze zawodowej”
 • bezpłatnie zdobywać dodatkowe kwalifikacje i umiejętności uczestnicząc w kursach: zdobnictwa cukierniczego, barmańskim, baristycznym, kelnerskim, sommelierskim, przyrządzania sushi, podstawowym kursie dietetyki, obsługi kas fiskalnych, wizażu i stylizacji paznokci, przedłużania
  i zagęszczania włosów (poświadczonych zaświadczeniem o ich ukończeniu)
 • uczestniczyć w płatnych stażach i praktykach zawodowych w okresie wakacji w ramach Projektu „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju”
Szkoła w celu podniesienia efektywności kształcenia współpracuje z:
 • Wyższymi uczelniami – PWSZ Krosno, WSPiA w Rzeszowie, WSiZ w Rzeszowie, które objęły patronatem naukowym szkołę;
 • Zakładami pracy: Hotel Nafta Krosno, Piekarnia Kopacz, Piekarnia Kiełtyka, Cukiernia Jagusia, Cukiernia  Ania, Cukiernia Wołczański, Chocolatier M. Pelczar, Salon fryzjerski Reich Małgorzata, Studio Urody Dawid Nastał, Salon fryzjerski Katrin, Salon fryzjersko – kosmetyczny Samborska, Salon fryzjersko – kosmetyczny Laura, Splast, AAglob, Celfast, Uzdrowisko Iwonicz S.A., PetroGeo, Mary Key, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Krośnieński Holding Komunalny, Wojewódzki Szpital Podkarpacki;
 • Cechem Rzemiosł Różnych;
 • Centrum Dziedzictwa Szkła;
 • Ośrodkami do koordynowania i przeprowadzania egzaminów zawodowych;
 • Urzędem miasta Krosna;
 • Młodzieżową Radą Miasta Krosna;

Społeczność naszej szkoły bardzo aktywnie włącza się w życie środowiska lokalnego. W ramach współpracy z Urzędem Miasta, RCKP, Hospicjum, szkołami, parafiami, instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na terenie miasta i powiatu organizujemy liczne imprezy i akcje m.in.: Fabryka piernika, Pola Nadziei, Pierniczki dla Krośnieńskiego Hospicjum, KrosnoGra, Dobroczynny Bieg Nadziei, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Gala Medyczna dla pracowników Służby Zdrowia, Wigilia w Hospicjum, Wigilia w Oratorium, Spotkanie przy wigilijnym stole na Krośnieńskim Rynku, Spotkanie wigilijne w Szpitalu Wojewódzkim w Krośnie, Pikniki rodzinne w szkołach podstawowych, Karpackie Klimaty, Jarmark Franciszkański, Michayland.

Uczniowie naszej szkoły mają dostęp do bezpłatnych podręczników kształcenia zawodowego.
Uczniowie dojeżdżjący do szkoły mogą korzystać z dofinansowania do biletów miesięcznych.
Uczniowie mogą korzystać z pomocy pedagoga szkolnego, oligofrenopedagoga, doradcy zawodowego.
W szkole funkcjonuje gabinet przedmedycznej opieki zdrowotnej, dentystyczny, prężnie działający sklepik szkolny.

 

III. Struktura organizacyjna
 

Schemat organizacyjny Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Krośnie
 

IV. Podstawa prawna działalności


MENU PRZEDMIOTOWE

I. Załatwianie spraw
 

 Dyrektor przyjmuje strony  

 w środy od  godz. 13.30 do 14.30 lub w innym terminie
 po wcześniejszym uzgodnieniu

 ​Sekretariat czynny :

 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

​ Pedagog szkolny: 

 poniedziałek  8.00 – 11.30  i 12.15 – 15.15
 wtorek 8.00 – 11.30
 środa 8.00 – 14.00

 Pielęgniarka szkolna: 

 wtorek 9.30 – 14.30
 czwartek 9.30 – 14.30

 Biblioteka szkolna  czynna: 

 Wtorek 9.00  – 13.00
 czwartek 9.00 – 13.00
 piątek 8.00. – 12.00

Centrum multimedialne:  Czynne w godzinach pracy biblioteki

 

II. Finanse, majątek jednostki

III. Rejestry i ewidencje (należy wpisać nazwy prowadzonych rejestrów/ewidencji – nie udostępniać jeśli nie ma wymogu)

IV. Dostęp do informacji publicznych

 

Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).

 

V. Dostęp do informacji nieogłoszonych w BIP

Aby uzyskać informacje nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej można skorzystać z formularza wniosku dostępnego poniżej. Wniosek można dostarczyć osobiście, pocztą tradycyjną, mailem lub wysłać faksem. Dane teleadresowe są dostępne na stronie startowej BIP.

Wniosek do pobrania

VI. Ogłoszenia

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż samochodu Fiat Doblo:


Ogłoszenie o drugim przetargu publicznym na sprzedaż samochodu Fiat Doblo:

załączniki:
więcej
Podmiot publikującyMiejska Jednostka Organizacyjna
WytworzyłEwa Starowiejska2013-03-21
Publikujący Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 2013-03-21 10:06
Modyfikacja Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 2023-11-30 22:41

MENU PODMIOTOWE

I. Informacje o jednostce

 

 • Nazwa szkoły/placówki: ​Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 im. ks. Stanisława Szpetnara
 • Adres :                           ul. ks. St. Szpetnara 9, 38-400 Krosno
 • Dyrektor :                       mgr Bogdan Skotnicki
 • Nr telefonu:                     13 43 223 19
 • Fax :                               13 43 689 48
 • E-mail :                           zspnr2krosno@gmail.com
 • Adres strony www :        http://www.zsp2krosno.pl/
                                         https://www.facebook.com/pages/ZSP-Nr-2-Krosno/350322418415817
 • Inspektor Ochrony Danych:   Piotr Wilusz
 • E-mail :                           inspektorgdpr@gmail.com     
       

II. Przedmiot działalności i kompetencje
 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 im. ks. Stanisława Szpetnara w Krośnie to szkoła prężnie rozwijająca się, wychodząca naprzeciw oczekiwaniom uczniów i współczesnego rynku pracy. W skład ZSP Nr 2 wchodzi Technikum Nr 2 im. ks. Stanisława Szpetnara oraz Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 im. ks. Stanisława Szpetnara.
 

Technikum Nr 2 w Krośnie im. Stanisława Szpetnara

oferuje kształcenie w zawodach:

 1. Technik Usług Fryzjerskich
  - Stylizacje reklamowe i kreator wizerunku 
  - Kosmetyka pielęgnacyjna  i upiększająca
   
 2. Technik Technologii Żywności – Cukiernik 
  Twórca i dekorator mini deserów
   
 3. Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych
  - Żywienie służb mundurowych
  - Catering dietetyczny
   
 4. Kelner
   
 5. Technik Technologii Chemicznej
  - Technologia kosmetyków naturalnych
  - Produkcja tworzyw sztucznych
   
 6. Technik Analityk
  - Kryminologia i analiza kryminalna
   
 7. Technik Technologii Szkła
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 oferuje kształcenie w zawodach:
 1. Cukiernik z innowacją pedagogiczną „Kreatywny gastronom”
   
 2. Kucharz z innowacją pedagogiczną „ Kreatywny gastronom”
   
 3. Fryzjer
   
 4. Wielozawodowa:
piekarz, stolarz, tapicer, drukarz, fotograf, sprzedawca, wędliniarz, optyk, ogrodnik, zegarmistrz, elektryk, mechanik pojazdów samochodowych, złotnik, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, operator urządzeń przemysłu szklarskiego, monter izolacji przemysłowych, operator przemysłu chemicznego, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz inne zawody przewidziane w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.
 Po zakończeniu 3 letniej nauki uczeń szkoły branżowej może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub egzaminu czeladniczego. Absolwenci są  dobrze przygotowani do podjęcia pracy 
u pracodawcy lub do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej. Mogą oni także  kontynuować naukę
w celu uzyskania średniego wykształcenia w branżowej szkole II stopnia.
 

ZSP Nr 2 w Krośnie oferuje:
 

Baza szkoły – szkoła zapewnia odpowiednią bazę dydaktyczną. Do nauki zawodu przystosowane są specjalistyczne sale: pracownie gastronomiczne, obsługi klienta, fryzjerskie, wizażu, pracownia informatyczna i mobilna pracownia informatyczna. Zajęcia z wychowania fizycznego odbywają się na nowej pełnometrażowej sali gimnastycznej, organizowane są też zajęcia na basenie, lodowisku oraz zajęcia z nordic walking. Uczniowie naszej szkoły swoje umiejętności zawodowe doskonalą na:
 • zajęciach praktycznych w profesjonalnie wyposażonych pracowniach
 • praktykach zawodowych i płatnych stażach organizowanych u pracodawców
 • praktykach zawodowych za granicą

Okres nauki pracownika młodocianego w klasie wielozawodowej szkoły branżowej I stopnia wlicza się do emerytury, a praktyki są płatne.

Szkoła od kilku lat realizuje projekty europejskie w ramach Erasmus+ oraz POWER, które skierowane są zarówno do uczniów jak i nauczycieli. Szkoła współpracuje z organizacjami z Hiszpanii, Włoch, Portugalii.

W ramach projektów unijnych realizowanych w naszej szkole uczniowie mają możliwość:
 • uczestniczyć w zagranicznych stażach zawodowych (Portugalia, Włochy, Hiszpania, Francja) w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Erasmus + „Świadomość różnic i podobieństw w kompetencjach zawodowych w Polsce i za granicą szansą na sukces w karierze zawodowej”
 • bezpłatnie zdobywać dodatkowe kwalifikacje i umiejętności uczestnicząc w kursach: zdobnictwa cukierniczego, barmańskim, baristycznym, kelnerskim, sommelierskim, przyrządzania sushi, podstawowym kursie dietetyki, obsługi kas fiskalnych, wizażu i stylizacji paznokci, przedłużania
  i zagęszczania włosów (poświadczonych zaświadczeniem o ich ukończeniu)
 • uczestniczyć w płatnych stażach i praktykach zawodowych w okresie wakacji w ramach Projektu „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju”
Szkoła w celu podniesienia efektywności kształcenia współpracuje z:
 • Wyższymi uczelniami – PWSZ Krosno, WSPiA w Rzeszowie, WSiZ w Rzeszowie, które objęły patronatem naukowym szkołę;
 • Zakładami pracy: Hotel Nafta Krosno, Piekarnia Kopacz, Piekarnia Kiełtyka, Cukiernia Jagusia, Cukiernia  Ania, Cukiernia Wołczański, Chocolatier M. Pelczar, Salon fryzjerski Reich Małgorzata, Studio Urody Dawid Nastał, Salon fryzjerski Katrin, Salon fryzjersko – kosmetyczny Samborska, Salon fryzjersko – kosmetyczny Laura, Splast, AAglob, Celfast, Uzdrowisko Iwonicz S.A., PetroGeo, Mary Key, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Krośnieński Holding Komunalny, Wojewódzki Szpital Podkarpacki;
 • Cechem Rzemiosł Różnych;
 • Centrum Dziedzictwa Szkła;
 • Ośrodkami do koordynowania i przeprowadzania egzaminów zawodowych;
 • Urzędem miasta Krosna;
 • Młodzieżową Radą Miasta Krosna;

Społeczność naszej szkoły bardzo aktywnie włącza się w życie środowiska lokalnego. W ramach współpracy z Urzędem Miasta, RCKP, Hospicjum, szkołami, parafiami, instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na terenie miasta i powiatu organizujemy liczne imprezy i akcje m.in.: Fabryka piernika, Pola Nadziei, Pierniczki dla Krośnieńskiego Hospicjum, KrosnoGra, Dobroczynny Bieg Nadziei, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Gala Medyczna dla pracowników Służby Zdrowia, Wigilia w Hospicjum, Wigilia w Oratorium, Spotkanie przy wigilijnym stole na Krośnieńskim Rynku, Spotkanie wigilijne w Szpitalu Wojewódzkim w Krośnie, Pikniki rodzinne w szkołach podstawowych, Karpackie Klimaty, Jarmark Franciszkański, Michayland.

Uczniowie naszej szkoły mają dostęp do bezpłatnych podręczników kształcenia zawodowego.
Uczniowie dojeżdżjący do szkoły mogą korzystać z dofinansowania do biletów miesięcznych.
Uczniowie mogą korzystać z pomocy pedagoga szkolnego, oligofrenopedagoga, doradcy zawodowego.
W szkole funkcjonuje gabinet przedmedycznej opieki zdrowotnej, dentystyczny, prężnie działający sklepik szkolny.

 

III. Struktura organizacyjna
 

Schemat organizacyjny Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Krośnie
 

IV. Podstawa prawna działalności


MENU PRZEDMIOTOWE

I. Załatwianie spraw
 

 Dyrektor przyjmuje strony  

 w środy od  godz. 13.30 do 14.30 lub w innym terminie
 po wcześniejszym uzgodnieniu

 ​Sekretariat czynny :

 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

​ Pedagog szkolny: 

 poniedziałek  8.00 – 11.30  i 12.15 – 15.15
 wtorek 8.00 – 11.30
 środa 8.00 – 14.00

 Pielęgniarka szkolna: 

 wtorek 9.30 – 14.30
 czwartek 9.30 – 14.30

 Biblioteka szkolna  czynna: 

 Wtorek 9.00  – 13.00
 czwartek 9.00 – 13.00
 piątek 8.00. – 12.00

Centrum multimedialne:  Czynne w godzinach pracy biblioteki

 

II. Finanse, majątek jednostki

III. Rejestry i ewidencje (należy wpisać nazwy prowadzonych rejestrów/ewidencji – nie udostępniać jeśli nie ma wymogu)

IV. Dostęp do informacji publicznych

 

Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).

 

V. Dostęp do informacji nieogłoszonych w BIP

Aby uzyskać informacje nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej można skorzystać z formularza wniosku dostępnego poniżej. Wniosek można dostarczyć osobiście, pocztą tradycyjną, mailem lub wysłać faksem. Dane teleadresowe są dostępne na stronie startowej BIP.

Wniosek do pobrania

VI. Raporty o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

 1. Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego -  Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara w Krośnie
 2. Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara w Krośnie
 3. Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - Technikum Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara w Krośnie
 4. Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego (w wersji dostępnej) - Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara w Krośnie
 5. Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego (w wersji dostępnej) - Technikum Nr 2 im Ks. Stanisława Szpetnara w Krośnie
 6. Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego (w wersji dostępnej) - Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara w Krośnie
więcej
Podmiot publikującyMiejska Jednostka Organizacyjna
WytworzyłEwa Starowiejska2013-03-21
Publikujący Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 2013-03-21 10:06
Modyfikacja Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 2023-11-30 22:41
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 07 grudnia 2023r. 07:40:28
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.