Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Obrady Rady Miasta Krosna

Szukaj ogłoszenia
Data rozpoczęcia ogłoszenia: od: do:
Rozstrzygnięte ogłoszenia Nierozstrzygniete ogłoszenia Archiwalne


Strona:
[1]
2
3
4
5
6

OGŁOSZENIE

dotyczące zamówienia poniżej 30 tys. EURO

GMINA  MIASTO KROSNO, 38 - 400  Krosno  ul. Lwowska  28a  tel. 13 4743714 fax.
13 4743625 ; NIP  684 - 00 - 13 - 798 ;  REGON  370440809

OGŁASZA, że zamierza udzielić zamówienia na:
„Wykonanie i dostawę nowych tablic rejestracyjnych i ramek do tablic rejestracyjnych oraz odbiór i złomowanie zużytych tablic rejestracyjnych”

Data składania ofert:
2019-11-22 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMachowski Marcin 2019-11-12 09:00:00
PublikującyMarcin Machowski 2019-11-12 09:00:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SIWZ wraz z zał. 1 i 2 127.00 KbPlik doc
2. Załącznik nr 3 - wzór umowy 49.50 KbPlik doc
3. Załącznik nr 4 - wzór ramki 2.69 MBPlik doc

Rejestr zmian
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja szkoleń dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych szkół podstawowych w tematach: „Nauczanie metodą eksperymentu”, „Wykorzystanie narzędzi TIK w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych”, „Technika uczenia się i zapamiętywania”, „Praca metodą projektu”.

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Moja wiedza – moja przyszłość”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego

Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych - CPV:
80000000-4 - usługi edukacyjne i szkoleniowe
55520000-1 - usługi dostarczania posiłków
Data składania ofert:
2019-11-21 12:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłWięcek Wiktor 2019-11-15 11:35:00
PublikującyWiktor Więcek 2019-11-15 11:35:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. zapytanie_ofertowe 429.88 KbPlik pdf
2. wzór oferty 1.97 MBPlik doc
3. wzór_umowy 2.01 MBPlik doc

Rejestr zmian
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług w zakresie zimowego utrzymania alejek i placów na trzech cmentarzach komunalnych miasta Krosna. Zamówienie polega na odśnieżaniu i posypywaniu nawierzchni alejek i placów na niżej wymienionych cmentarzach:
- Cmentarz Komunalny w Krośnie przy ul. kard. S. Wyszyńskiego – 5300 mb;
- Cmentarz Komunalny w Krośnie przy ul. ks. J. Popiełuszki 880 mb;
- Cmentarz Komunalny w Krośnie przy ul. S. Wyspiańskiego 340 mb.
 
Data składania ofert:
2019-11-21 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłSmerecki Krzysztof 2019-11-13 12:56:00
PublikującyBartłomiej Bieszczad 2019-11-13 13:15:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie o przetargu 9.16 KbPlik doc
2. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy 24.00 KbPlik doc
3. Załącznik nr 2 - przedmiar robót 6.12 KbPlik doc
4. Załącznik nr 3 - SSTWiOR 12.52 KbPlik doc

Rejestr zmian
Przedmiotem zamówienia jest usługa pn. Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji projektu „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Krosno”, który jest współfinansowany ze środków NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego „Ochrona atmosfery 3.3 SOWA- oświetlenie zewnętrzne”. Nr projektu 534/2018.
Data składania ofert:
2019-11-05 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłSmerecki Krzysztof 2019-10-28 14:22:00
PublikującyDorota Nitka 2019-10-28 14:30:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie, SIWZ + załączniki 199.00 KbPlik doc

Rejestr zmian

ZMIANY:
2019-10-17 08:22:41: Dodano plik Załącznik nr 1 - Formularz oferty.doc
2019-10-17 08:22:41: Dodano plik postanowienie Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, pismo znak IK.771.1.182.2016 z dnia 08.10.2019 r.pdf
Więcej >>>
2019-10-17 08:22:41: Dodano plik mapka z lokalizacją bramy i ekranu akustycznego.pdf
2019-10-17 08:22:41: Dodano plik 4.jpg
2019-10-17 08:22:41: Dodano plik 3.jpg
2019-10-17 08:22:41: Dodano plik 2.jpg
2019-10-17 08:22:41: Dodano plik 1.jpg
2019-10-17 08:21:55: Dodano plik zaproszenie do skłądania ofert.pdf
D.7011.55.2.2019.N                                                         Krosno, dnia 16.10.2019 r.
 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
 
Na podstawie art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
Urząd Miasta Krosna zaprasza do złożenia oferty:
 
  1. Opis przedmiotu zamówienia:Opracowanie ekspertyzy technicznej w zakresie stanu technicznego bramy wjazdowej w ekranie akustycznym”
Data składania ofert:
2019-10-31 09:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłPawłowska-Nicałek Beata 2019-10-16 08:19:00
PublikującyJakub Jaskulski 2019-10-17 08:20:00
Modyfikował(a) Jakub Jaskulski 2019-10-17 08:22:41
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Zaproszenie 858.39 KbPlik pdf
2. 1 1.53 MBPlik image
3. 2 1.69 MBPlik image
4. 3 1.45 MBPlik image
5. 4 1.56 MBPlik image
6. mapka z lokalizacją bramy i ekranu akustycznego 1.83 MBPlik pdf
7. postanowienie Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, pismo znak IK.771.1.182.2016 z dnia 08.10.2019 r 1.20 MBPlik pdf
8. Załącznik nr 1 - Formularz oferty 31.50 KbPlik doc

Rejestr zmian
                                                                            Krosno, dnia 17.10.2019 r.
GK.7021.13.11.2019.E
 
 
OGŁOSZENIE
dotyczące  zamówienia poniżej  30 tys. EURO w trybie przetargowym
(zgodnie z zapisem § 10 Zarządzenia nr 700/10 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro)

Przedmiotem zamówienia są prace remontowe w szaletach miejskich przy ul. Wisłoczej.
Data składania ofert:
2019-10-25 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłSmerecki Krzysztof 2019-10-18 09:26:00
PublikującyNatalia Uram 2019-10-18 09:26:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Załącznik nr 1 druk oferta 12.84 KbPlik doc

Rejestr zmian

ZMIANY:
2019-10-23 15:31:57: Dodano plik Montaż filtrów na fontannie na Krośnieńskim Rynku.pdf
2019-10-23 15:27:50: Dodano plik protokół z otwarcia ofert - Montaż filtrów Fontanna Rynek 23.10.2019 r..docx
Więcej >>>
2019-10-18 09:49:38: Dodano plik Sprostowanie opis koperty.pdf
2019-10-17 15:43:52: Dodano plik Montaż filtrów na fontannie na Krośnieńskim Rynku.pdf
2019-10-17 15:43:01: Usunięto plik Zapytanie ofertowe - montaż zespołu filtracyjnego fontanna.pdf
2019-10-17 15:41:58: Usunięto plik Montaż filtrów na fontannie na Krośnieńskim Rynku.pdf
2019-10-17 15:41:13: Dodano plik Montaż filtrów na fontannie na Krośnieńskim Rynku.pdf
 

GK.7021.7.13.2019.B                                                                                            Krosno, dnia   07.10.2019                                                                                                                                             
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
Na podstawie art. 4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych oraz § 8 pkt 4 i § 12 ust. 1 pkt 1 regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 EURO (zarządzenie Nr 700/10 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 12 lutego 2010 r.)
W trybie przetargowym


Montaż i uruchomienie 4-ch kompletnych układów filtracyjnych – filtrów siatkowych - samoczyszczących z siłownikiem programowalnym z funkcją czasowego ustawiania - czyszczenia filtrów. W zakresie regulacyjnym min./godz./ dniowym.
Średnica przyłączeniowa filtrów dn 65 mm  kpl. 4 wraz z niezbędną przebudową instalacji i montażem armatury.


Data składania ofert:
2019-10-21 11:30:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZaborowski Krzysztof 2019-10-07 11:43:00
PublikującyKrzysztof Zaborowski 2019-10-08 11:44:00
Modyfikował(a) Krzysztof Zaborowski 2019-10-23 15:31:57
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Druk oferty 361.90 KbPlik pdf
2. Zapytanie ofertowe montaż filtrów na fontannie w Rynku 2.46 MBPlik pdf
3. Sprostowanie opis koperty 550.50 KbPlik pdf
4. Informacja z otwarcia ofert 22.29 KbPlik doc
5. Informacja z otwarcia ofert pdf 235.86 KbPlik pdf

Rejestr zmian
• 71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi
• 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją
• 71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego
• 71521000-6 Usługi nadzorowania placu budowy
• 71540000-5 Usługi zarządzania budową
Przedmiotem zamówienia jest usługa pn. Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej przy realizacji projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne”, który jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III. Czysta energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE. Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej na budowie Instalacji wykonywanych w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dla nie więcej niż 40 instalacji w skład których wchodzi zestaw 2 kolektorów słonecznych, orurowanie, armatura, podgrzewacz pojemnościowy 200L, jednostka pompowo sterująca, moduł komunikacji.
Data składania ofert:
2019-10-08 11:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłSmerecki Krzysztof 2019-09-30 11:00:00
PublikującyDorota Nitka 2019-09-30 11:00:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie, SIWZ + załączniki 187.50 KbPlik doc

Rejestr zmian
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług w zakresie zakupu i montażu 32 sztuk tablic, w tym: 30 sztuk tablic ogłoszeniowych oraz 2 sztuki tablic na klepsydry.
Data składania ofert:
2019-09-26 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłSmerecki Krzysztof 2019-09-20 08:40:00
PublikującyAnna Danecka 2019-09-20 08:40:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Załącznik nr 1 187.44 KbPlik pdf
2. Przykładowe zdjęcie tablicy 6.16 KbPlik image

Rejestr zmian
Zakres prac obejmuje: - demontaż istniejących urządzeń rekreacyjno sportowych na istniejących stanowiskach ścieżce sprawnościowej, - roboty ziemne ( wykopy pod fundamenty urządzeń oraz koryto pod nawierzchnię bezpieczną), - wykonanie fundamentów wraz z osadzeniem łączników pod urządzenia, - dostawa i montaż urządzeń Street Workout zgodnie z wykazem, - ułożenie obrzeży betonowych 3x30x100 cm na ławie betonowej z oporem - wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego gr. 20 cm; (pod nawierzchnię z kostki brukowej) - ułożenie nawierzchni z kostki brukowej typu Nostalit gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm (kolor żółty i grafitowy i czerwony) – tylko w miejscu stojaków dla rowerów - prace wykończeniowe, uporządkowanie terenu, humusowanie i obsianie trawą.
Data składania ofert:
2019-09-18 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłSmerecki Krzysztof 2019-09-10 11:37:00
PublikującyDorota Nitka 2019-09-10 11:45:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Zapytanie Ofertowe 44.00 KbPlik doc
2. Specyfikacja techniczna 64.00 KbPlik doc
3. Druk oferty 38.50 KbPlik doc
4. strona tytułowa 127.29 KbPlik pdf
5. Kosztorys ofertowy 136.60 KbPlik pdf
6. Przedmiar 138.93 KbPlik pdf
7. Przedmiar z wyl. ilości 192.36 KbPlik pdf
8. Kosztorys II 135.16 KbPlik pdf
9. Przedmiar II 137.62 KbPlik pdf
10. Przedmiar z wyl. ilości II 195.09 KbPlik pdf
11. część opisowa 1.32 MBPlik pdf
12. rys. 1 842.64 KbPlik pdf
13. rys. 2 2.59 MBPlik pdf
14. rys. 3 1.61 MBPlik pdf
15. rys 4 1.65 MBPlik pdf

Rejestr zmian

Strona:
[1]
2
3
4
5
6

Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 21 listopada 2019r. 12:00:48
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.