Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Obrady Rady Miasta Krosna

Szukaj ogłoszenia
Data rozpoczęcia ogłoszenia: od: do:
Rozstrzygnięte ogłoszenia Nierozstrzygniete ogłoszenia Archiwalne


Strona:
[1]
2
3
4
5
6


ZMIANY:
2019-10-17 08:22:41: Dodano plik Załącznik nr 1 - Formularz oferty.doc
2019-10-17 08:22:41: Dodano plik postanowienie Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, pismo znak IK.771.1.182.2016 z dnia 08.10.2019 r.pdf
Więcej >>>
2019-10-17 08:22:41: Dodano plik mapka z lokalizacją bramy i ekranu akustycznego.pdf
2019-10-17 08:22:41: Dodano plik 4.jpg
2019-10-17 08:22:41: Dodano plik 3.jpg
2019-10-17 08:22:41: Dodano plik 2.jpg
2019-10-17 08:22:41: Dodano plik 1.jpg
2019-10-17 08:21:55: Dodano plik zaproszenie do skłądania ofert.pdf
D.7011.55.2.2019.N                                                         Krosno, dnia 16.10.2019 r.
 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
 
Na podstawie art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
Urząd Miasta Krosna zaprasza do złożenia oferty:
 
  1. Opis przedmiotu zamówienia:Opracowanie ekspertyzy technicznej w zakresie stanu technicznego bramy wjazdowej w ekranie akustycznym”
Data składania ofert:
2019-10-31 09:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłPawłowska-Nicałek Beata 2019-10-16 08:19:00
PublikującyJakub Jaskulski 2019-10-17 08:20:00
Modyfikował(a) Jakub Jaskulski 2019-10-17 08:22:41
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Zaproszenie 858.39 KbPlik pdf
2. 1 1.53 MBPlik image
3. 2 1.69 MBPlik image
4. 3 1.45 MBPlik image
5. 4 1.56 MBPlik image
6. mapka z lokalizacją bramy i ekranu akustycznego 1.83 MBPlik pdf
7. postanowienie Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, pismo znak IK.771.1.182.2016 z dnia 08.10.2019 r 1.20 MBPlik pdf
8. Załącznik nr 1 - Formularz oferty 31.50 KbPlik doc

Rejestr zmian

ZMIANY:
2019-10-17 15:43:52: Dodano plik Montaż filtrów na fontannie na Krośnieńskim Rynku.pdf
2019-10-17 15:43:01: Usunięto plik Zapytanie ofertowe - montaż zespołu filtracyjnego fontanna.pdf
Więcej >>>
2019-10-17 15:41:58: Usunięto plik Montaż filtrów na fontannie na Krośnieńskim Rynku.pdf
2019-10-17 15:41:13: Dodano plik Montaż filtrów na fontannie na Krośnieńskim Rynku.pdf
Montaż i uruchomienie 4-ch kompletnych układów filtracyjnych – filtrów siatkowych - samoczyszczących z siłownikiem programowalnym z funkcją czasowego ustawiania - czyszczenia filtrów. W zakresie regulacyjnym min./godz./ dniowym.
Średnica przyłączeniowa filtrów dn 65 mm  kpl. 4 wraz z niezbędną przebudową instalacji i montażem armatury.


Data składania ofert:
2019-10-21 11:30:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZaborowski Krzysztof 2019-10-07 11:43:00
PublikującyKrzysztof Zaborowski 2019-10-08 11:44:00
Modyfikował(a) Krzysztof Zaborowski 2019-10-17 15:43:52
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Druk oferty 361.90 KbPlik pdf
2. Zapytanie ofertowe montaż filtrów na fontannie w Rynku 2.46 MBPlik pdf

Rejestr zmian
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

RI.042.86.22.2019.G                                                                                                                                          Krosno, dnia 10.10.2019 r.
 
OGŁOSZENIE
Dotyczące zamówienia poniżej 30 tys. euro
 
 
GMINA MIASTO KROSNO
38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a, tel. (13) 43 675 43
Faks (13) 43 628 65; NIP 684-00-13-798; REGON 000526989
 
Ogłasza, że udzieli zamówienia na:
usługę polegającą na pełnieniu funkcji biegłego rewidenta w ramach projektu
pn. ”Zaangażowani w eKrosno – Inteligentne rozwiązania systemów przetwarzania danych dla mieszkańców Krosna” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
Data składania ofert:
2019-10-21 09:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłUrbanek Izabela 2019-10-11 09:02:00
PublikującyIzabela Urbanek 2019-10-11 09:02:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Załącznik nr 1 - wzór oferty 65.50 KbPlik doc
2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych 64.75 KbPlik doc
3. Załącznik nr 3 - Klauzula RODO 70.65 KbPlik doc
4. Załącznik nr 4 - wzór umowy 142.00 KbPlik doc

Rejestr zmianZAPYTANIE OFERTOWE
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
w oparciu o zasadę konkurencyjności.
Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.
 
GMINA MIASTO KROSNO

zaprasza Oferentów do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację kompleksowej usługi szkoleniowej obejmującej organizację i przeprowadzenie szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe 264 uczestników projektu grantowego pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych w Mieście Krośnie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.
Data składania ofert:
2019-10-18 09:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłTrojanowska Miranda 2019-10-10 15:37:00
PublikującyIzabela Urbanek 2019-10-10 15:37:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Zapytanie Ofertowe 5.00 MBPlik pdf
2. Formularz ofertowy - załączniki nr 1 70.09 KbPlik doc
3. Oświadczenie o braku powiązań - załącznik nr 2 64.59 KbPlik doc
4. Wykaz doświadczenia - załącznik nr 3 66.69 KbPlik doc
5. Oświadczenie RODO - załącznik nr 4 69.59 KbPlik doc
6. Wzór umowy 3.46 MBPlik pdf
7. Wzór protokołu odbioru 307.04 KbPlik pdf

Rejestr zmian
                  
RI.042.78.6.2019.G                                                                                                        Krosno, dnia 07.10.2019 r.
 
OGŁOSZENIE
dotyczące zamówienia poniżej 30 tys. euro

GMINA  KROSNO, 38 - 400  Krosno,  ul. Lwowska  28a  tel. (13) 43 675 43,
faks  (13)  43 628 65; NIP  684 - 00 - 13 - 798;  REGON  000526989

OGŁASZA

że udzieli zamówienia na dostawę materiałów biurowych w ramach projektu
pn. „Spojrzenie w przeszłość – dziedzictwo historyczno-kulturowe Krosna i Presova” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020  

1. Adres strony internetowej na której zamieszczony jest przetarg: www.krosno.pl /BIP

Data składania ofert:
2019-10-16 09:30:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłUrbanek Izabela 2019-10-07 14:55:00
PublikującyIzabela Urbanek 2019-10-08 14:55:47
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Wzór oferty 256.57 KbPlik doc

Rejestr zmian
• 71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi
• 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją
• 71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego
• 71521000-6 Usługi nadzorowania placu budowy
• 71540000-5 Usługi zarządzania budową
Przedmiotem zamówienia jest usługa pn. Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej przy realizacji projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne”, który jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III. Czysta energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE. Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej na budowie Instalacji wykonywanych w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dla nie więcej niż 40 instalacji w skład których wchodzi zestaw 2 kolektorów słonecznych, orurowanie, armatura, podgrzewacz pojemnościowy 200L, jednostka pompowo sterująca, moduł komunikacji.
Data składania ofert:
2019-10-08 11:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłSmerecki Krzysztof 2019-09-30 11:00:00
PublikującyDorota Nitka 2019-09-30 11:00:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie, SIWZ + załączniki 187.50 KbPlik doc

Rejestr zmian
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług w zakresie zakupu i montażu 32 sztuk tablic, w tym: 30 sztuk tablic ogłoszeniowych oraz 2 sztuki tablic na klepsydry.
Data składania ofert:
2019-09-26 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłSmerecki Krzysztof 2019-09-20 08:40:00
PublikującyAnna Danecka 2019-09-20 08:40:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Załącznik nr 1 187.44 KbPlik pdf
2. Przykładowe zdjęcie tablicy 6.16 KbPlik image

Rejestr zmian
Zakres prac obejmuje: - demontaż istniejących urządzeń rekreacyjno sportowych na istniejących stanowiskach ścieżce sprawnościowej, - roboty ziemne ( wykopy pod fundamenty urządzeń oraz koryto pod nawierzchnię bezpieczną), - wykonanie fundamentów wraz z osadzeniem łączników pod urządzenia, - dostawa i montaż urządzeń Street Workout zgodnie z wykazem, - ułożenie obrzeży betonowych 3x30x100 cm na ławie betonowej z oporem - wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego gr. 20 cm; (pod nawierzchnię z kostki brukowej) - ułożenie nawierzchni z kostki brukowej typu Nostalit gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm (kolor żółty i grafitowy i czerwony) – tylko w miejscu stojaków dla rowerów - prace wykończeniowe, uporządkowanie terenu, humusowanie i obsianie trawą.
Data składania ofert:
2019-09-18 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłSmerecki Krzysztof 2019-09-10 11:37:00
PublikującyDorota Nitka 2019-09-10 11:45:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Zapytanie Ofertowe 44.00 KbPlik doc
2. Specyfikacja techniczna 64.00 KbPlik doc
3. Druk oferty 38.50 KbPlik doc
4. strona tytułowa 127.29 KbPlik pdf
5. Kosztorys ofertowy 136.60 KbPlik pdf
6. Przedmiar 138.93 KbPlik pdf
7. Przedmiar z wyl. ilości 192.36 KbPlik pdf
8. Kosztorys II 135.16 KbPlik pdf
9. Przedmiar II 137.62 KbPlik pdf
10. Przedmiar z wyl. ilości II 195.09 KbPlik pdf
11. część opisowa 1.32 MBPlik pdf
12. rys. 1 842.64 KbPlik pdf
13. rys. 2 2.59 MBPlik pdf
14. rys. 3 1.61 MBPlik pdf
15. rys 4 1.65 MBPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2019-09-13 08:31:53: Dodano plik Formularz oferty.doc
2019-09-10 13:45:16: Dodano plik Zaproszenie.pdf
Więcej >>>
2019-09-10 13:45:16: Dodano plik Załącznik Nr 1 – Wykaz personelu przewidzianego do realizacji zamówienia.doc
2019-09-10 13:45:16: Dodano plik PFU - doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Krakowskiej w Krośnie.tif
D.7011.46.2.2019.J                                                                                         Krosno, dnia 09.09.2019 r.
 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
 
Na podstawie art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
 
Urząd Miasta Krosna zaprasza do złożenia oferty:
 
  1. Opis przedmiotu zamówienia: Bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych w Mieście Krośnie – etap II.
Data składania ofert:
2019-09-17 09:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłPawłowska-Nicałek Beata 2019-09-10 13:44:00
PublikującyJakub Jaskulski 2019-09-10 13:44:00
Modyfikował(a) Jakub Jaskulski 2019-09-13 08:31:53
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. PFU - doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Krakowskiej w Krośnie 796.32 KbPlik image
2. Załącznik Nr 1 – Wykaz personelu przewidzianego do realizacji zamówienia 46.50 KbPlik doc
3. Zaproszenie 1.05 MBPlik pdf
4. Formularz oferty 40.50 KbPlik doc

Rejestr zmian
Przedmiotem zamówienia jest budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Szklarskiej na działce nr 354/10, obręb ewidencyjny Polanka. Zakres inwestycji przewidzianej do realizacji wg. dokumentacji projektowej. Szczegółowy zakres prac jest opisany w załączonym do SIWZ projekcie budowlanym, przedmiarze robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót a obejmuje między innymi: - wykonanie robót ziemnych w celu wykonania stóp fundamentowych pod wiatę, - wykonanie podbudowy i robót brukarskich, - zakup lub wykonanie i dostawę wiaty śmietnikowej w ilości 1 szt., - montaż wiaty śmietnikowej, - wykonanie prac porządkowych w miejscu prowadzonych robót, ponadto w wycenie należy uwzględnić m. in.: wykonanie innych niezbędnych robót związanych z budową przedmiotowej wiaty śmietnikowej np. - uporządkowanie terenu budowy, przełożenie lub demontaż istniejącego utwardzenia, zabezpieczenie i przechowanie zdemontowanej kostki brukowej w celu jej ponownego ułożenia itp., - zdemontowanie istniejących trzepaków i ich montaż w innym miejscu wskazanym przez Zamawiającego w uzgodnieniu z Zarządcą budynków, dla których będzie dedykowana altana, - zasianie trawy wokół utwardzenia wykonanego pod altanę, - w przypadku powstania odpadów podczas prowadzonych prac budowlanych np. gruzu – ich zagospodarowanie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i okazanie kart przekazania odpadów lub kwitów wagowych Zamawiającemu.
Data składania ofert:
2019-09-10 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłSmerecki Krzysztof 2019-08-30 09:00:00
PublikującyDorota Nitka 2019-08-30 09:10:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie 59.00 KbPlik doc
2. SIWZ 114.00 KbPlik doc
3. Umowa - wzór 3.05 MBPlik pdf
4. Załacznik nr 1 - Opis 2.62 MBPlik pdf
5. Załacznik nr 2 - Projekt zagospodarowania 875.50 KbPlik pdf
6. Załacznik nr 3 - opis 4.02 MBPlik pdf
7. Załacznik nr 4 - rzut fundamentów 112.69 KbPlik pdf
8. Załacznik nr 5 - rzut parteru 175.17 KbPlik pdf
9. Załacznik nr 6 - konstrukcja dachu 119.20 KbPlik pdf
10. Załacznik nr 7 - rzut dachu 119.55 KbPlik pdf
11. Załacznik nr 8 - Przekrój a-a 139.37 KbPlik pdf
12. Załacznik nr 9 - Elewacja 192.94 KbPlik pdf
13. Załacznik nr 10 - Elewacja 206.20 KbPlik pdf
14. Przedmiar 116.65 KbPlik pdf
15. Specyfikacja techniczna 159.69 KbPlik pdf

Rejestr zmian

Strona:
[1]
2
3
4
5
6

Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 18 października 2019r. 06:19:35
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.