Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Platforma zakupowa Gminy Miasto Krosno

Obrady Rady Miasta Krosna
data od
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji projektu pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru obejmującego Miasto Krosno oraz Gminy: Jedlicze, Miejsce Piastowe, Chorkówka, Korczyna, Wojaszówka i Krościenko Wyżne – Aktualizacja 2019”
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKrzysztof Smerecki2020-08-18
Publikujący Dorota Nitka - Nitka Dorota 2020-08-20 15:15
Modyfikacja Dorota Nitka - Nitka Dorota 2021-12-16 10:30
wg. uchwały RADY MIASTA KROSNA NR VIII/204/19 z dnia 26 kwietnia 2019 r.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłAleksander Sarnecki2019-05-14
Publikujący Aleksander Sarnecki 2019-05-14 14:32
Modyfikacja Aleksander Sarnecki 2019-05-14 14:36
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłIwona Walaszczyk2018-09-26
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2018-09-27 10:24
Modyfikacja Małgorzata Bocianowska 2018-09-27 10:30
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKrzysztof Smerecki2017-08-30
Publikujący Dorota Nitka - Nitka Dorota 2017-08-31 12:55
Modyfikacja Dorota Nitka - Nitka Dorota 2018-02-22 11:44
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKrzysztof Smerecki2017-05-30
Publikujący Dorota Nitka - Nitka Dorota 2017-06-05 11:07
Modyfikacja Dorota Nitka - Nitka Dorota 2017-06-05 11:12
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKrzysztof Smerecki2017-01-30
Publikujący Anna Danecka 2017-01-30 14:37
Modyfikacja Anna Danecka 2017-01-30 14:37
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKrzysztof Smerecki2016-10-25
Publikujący Dorota Nitka - Nitka Dorota 2016-10-25 14:14
Modyfikacja Dorota Nitka - Nitka Dorota 2016-10-25 14:17
KS.602.4.2016.C                                                                                                   Krosno, dnia 12.05.2016 r.
 
OBWIESZCZENIE
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
 
Prezydent Miasta Krosna, działając na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 r. poz. 1235 późn. zm.) informuje o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji  projektu „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru obejmującego Miasto Krosno oraz Gminy: Jedlicze, Miejsce Piastowe, Chorkówka, Korczyna, Wojaszówka i Krościenko Wyżne” ( zw. dalej PGN).
Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt. 2 i art. 58 ust. 1 pkt. 2, w związku z art. 48 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie z wnioskiem o zajęcie stanowiska w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji projektu PGN.
Zgodnie z art. 46 pkt 2 oraz art. 50 w/w ustawy, przeprowadzenie strategicznej oceny wymagane jest dla projektów polityk, strategii, planów oraz programów w dziedzinie przemysłu, energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystyki i wykorzystania terenu, opracowanych lub przyjmowanych przez organ administracji, wyznaczających ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a także w przypadku wprowadzania zmian do tych dokumentów.
Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie uzgodnił odstąpienie od wymogu przeprowadzania postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizowanego projektu PGN (znak pisma: SNZ.9020.1.30.2016.RD).
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie uzgodnił brak konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizowanego dokumentu (WOOŚ.410.1.28.2016.AP.2).
Po przeanalizowaniu wniosku o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko organy uzgadniające stwierdziły, że nie zachodzą przesłanki do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, o której mowa w art. 46, 47 i 50 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko a organ opracowujący projekt dokumentu w tym przypadku może skorzystać z art. 48 w/w ustawy biorąc pod uwagę uwarunkowania wynikające z art. 49 ustawy ooś.
W związku z powyższym w świetle art. 48 ust.2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest zasadne.
Informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji projektu ,,Planu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru obejmującego Miasto Krosno oraz Gminy: Jedlicze, Miejsce Piastowe, Chorkówka, Korczyna, Wojaszówka i Krościenko Wyżne” w formie Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Krosna oraz na stronie BIP Urzędu Miasta Krosna.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKrzysztof Smerecki2016-05-12
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2016-05-12 10:17
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krosna o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji  projektu „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru obejmującego Miasto Krosno oraz Gminy: Jedlicze, Miejsce Piastowe, Chorkówka, Korczyna, Wojaszówka i Krościenko Wyżne” ( zw. dalej PGN).
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKrzysztof Smerecki2016-03-22
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2016-03-23 12:08
Modyfikacja Małgorzata Bocianowska 2016-03-23 12:09
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej zmieniony uchwałą Nr XXIV-480-16
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKrzysztof Smerecki2016-03-15
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2016-03-15 13:47
Modyfikacja Małgorzata Bocianowska 2016-03-15 13:49
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 19 lipca 2024r. 22:53:24
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.