Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Platforma zakupowa Gminy Miasto Krosno

Obrady Rady Miasta Krosna
data od
Prezydent Miasta Krosna
 
 
                          Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna w dniu 24 sierpnia 2022 r. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Suchodół jako działka numer 2247/9 o pow. 1216 m2  i 2247/4 opow. 1323 m2 w udziale wynoszącym 1/10 część, położonej przy ul. Polnej, objętej  KW 9728/5, – wygrali Agnieszka Urszula Tabisz-Puchała i Tomasz Tadeusz Puchała za cenę 109.080,00 zł netto  (sto dziewięć tysięcy osiemdziesiąt złotych). Brutto po doliczeniu podatku VAT 134.168,40 zł  (sto trzydzieści cztery tysiące sto sześćdziesiąt osiem złotych  60/100 ) – stanowiącą najwyższą cenę osiągniętą w przetargu .
Do przetargu dopuszczeni zostali oferenci:
- Agnieszka Urszula Tabisz-Puchała i Tomasz Tadeusz Puchała.
Do przetargu nie zgłosiła się Urszula Sacha.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 108.000,00 zł  (sto osiem  tysięcy złotych) – plus  podatek VAT 23%.
 
 
 
Krosno 2022-08-31
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2022-08-31
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2022-08-31 14:34
Prezydent Miasta Krosna
 
 
                          Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna w dniu 24 sierpnia 2022 r. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Suchodół jako działka numer 2247/8 o pow. 1214 m2  i 2247/4 opow. 1323 m2 w udziale wynoszącym 1/10 część, położonej przy ul. Polnej, objętej  KW 9728/5, – wygrali Bożena i Piotr Wajda za cenę 110.100,00 zł netto  (sto dziesięć tysięcy sto złotych). Brutto po doliczeniu podatku VAT 135.423,00 zł  (sto trzydzieści pięć tysięcy czterysta dwadzieścia trzy złote) – stanowiącą najwyższą cenę osiągniętą w przetargu .
Do przetargu dopuszczeni zostali oferenci:
- Bożena i Piotr Wajda,
- Lucyna Pocałuń-Nitka.
Do przetargu nie zgłosili się:
- Urszula Sacha,
- Agnieszka Urszula Tabisz-Puchała o Tomasz Tadeusz Puchała.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 109.000,00 zł  (sto dziewięć  tysięcy złotych) – plus  podatek VAT 23%.
 
 
 
Krosno 2022-08-31
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2022-08-31
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2022-08-31 14:35
K o m u n i k a t
 
 
 
Prezydent Miasta Krosna stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.   o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) informuje, że    w siedzibie Urzędu Miasta Krosna ,   w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a  został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno i przeznaczonych do zbycia:
- trybie przetargu oznaczonych numerami:  2247/6 o pow. 1197 m2, 2247/7 o pow. 1218 m2, 2247/5 o pow. 1676 m2  i 2247/4 o pow. 1323 m2w udziale 3/10 cz., położonych w Krośnie przy ul. Polnej, obręb ewidencyjny Suchodół.
 
 
 

Załączniki:

wykaz dz. 2247-5 Plik pdf 68.90 KB
wykaz dz. 2247-6 Plik pdf 73.35 KB
wykaz dz. 2247-7 Plik pdf 74.11 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2022-08-31
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2022-08-31 14:37
Modyfikacja Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2022-08-31 14:41
Prezydent Miasta Krosna
 
 
                          Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna w dniu 23 sierpnia 2022 r. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Suchodół jako działka numer 2247/11 o pow. 1396 m2 i 2247/4 opow. 1323 m2 w udziale wynoszącym 1/10 część, położonej przy ul. Polnej, objętej  KW 9728/5, – wygrała Urszula Katarzyna Sacha za cenę 138.370,00 zł netto  (sto trzydzieści osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt  złotych). Brutto po doliczeniu podatku VAT 170.195,10 zł  (sto siedemdziesiąt tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć złotych  10/100 ) – stanowiącą najwyższą cenę osiągniętą w przetargu .
Do przetargu dopuszczony został jedyny oferent Urszula Katarzyna Sacha.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 137.000,00 zł  (sto trzydzieści siedem  tysięcy złotych) – plus  podatek VAT 23%.
 
 
 
Krosno 2022-08-30
 
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2022-08-30
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2022-08-30 14:08
Prezydent Miasta Krosna
 
 
                          Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna w dniu 23 sierpnia 2022 r. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Polanka jako działka numer 430/4 o pow. 787 m2, położonej przy ul. B.Chrobrego , objętej   KW 37145/9, – wygrał Maciej Szczepan Czekański za cenę 69.690,00 zł netto  (sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych). Brutto po doliczeniu podatku VAT 85.718,70 zł  (osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset osiemnaście złotych 70/100 ) – stanowiącą najwyższą cenę osiągniętą w przetargu .
Do przetargu dopuszczony został jedyny oferent Maciej Szczepan Czekański.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 69.000,00 zł  (sześćdziesiąt dziewięć  tysięcy złotych) – plus  podatek VAT 23%.
 
 
 
Krosno 2022-08-30
 
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2022-08-30
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2022-08-30 14:00
 
Prezydent Miasta Krosna
 
 
                          Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna w dniu 23 sierpnia 2022 r. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Suchodół jako działka numer 2247/10 o pow. 1338 m2 i 2247/4 opow. 1323 m2 w udziale wynoszącym 1/10 część, położonej przy ul. Polnej, objętej  KW 9728/5, – wygrali Bożena i Piotr Wajda za cenę 133.320,00 zł netto  (sto trzydzieści trzy tysiące trzysta dwadzieścia  złotych). Brutto po doliczeniu podatku VAT 163.983,60 zł  (sto sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote  60/100 ) – stanowiącą najwyższą cenę osiągniętą w przetargu .
Do przetargu dopuszczeni zostali oferenci:
- Urszula Katarzyna Sacha,
-Bożena i Piotr Wajda.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 132.000,00 zł  (sto trzydzieści dwa  tysiące złotych) – plus  podatek VAT 23%.
 
 
 
Krosno 2022-08-30
 
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2022-08-30
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2022-08-30 14:08
Prezydent Miasta Krosna
 
 
                          Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna  w dniu 29 sierpnia 2022 r.  I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej     w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Turaszówka jako działka numer 651/4 o pow. 1179 m2 położona przy ul. Długiej, objęta księgą wieczystą KS1K/00006332/1  – zakończył się wynikiem negatywnym, z powodu braku zainteresowania.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 100.000,00 zł  (sto  tysięcy  złotych) – plus podatek VAT 23%.
 
 
 
Krosno 2022-08-29
 
 
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2022-08-29
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2022-08-29 16:20
K o m u n i k a t
 
 
 
Prezydent Miasta Krosna stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.   o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) informuje, że   w siedzibie Urzędu Miasta Krosna ,   w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a  został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno i przeznaczonych do zbycia:
- w trybie bezprzetargowym oznaczonych numerami: 1308/2 o pow. 120 m2,  1308/3 o pow. 136 m2 położonych przy ul. Klonowej w obrębie ewidencyjnym Turaszówka w udziale po 1/10 część,824 o pow. 996 m2 przy ul. Łukasiewicza w obrębie ewidencyjnym Śródmieście
- trybie przetargu oznaczonych numerami: 1959/30 o pow. 1368 m2, 1959/32 o pow. 1727 m2, 1959/34 o pow. 1368 m2, 1959/46 o pow. 1666 m2, 1959/47 o pow. 1531 m2 położonych przy ul. Pięknej – obręb ewidencyjny Polanka, 1959/48 o pow. 1546 m2, 1959/56 o pow. 1403 m2, 1959/62 o pow. 1331 m2, 1959/67 o pow. 1723 m2, 1959/69 o pow. 1527 m2  położonych w Krośnie przy ul. Wspólnej- obręb ewidencyjny Polanka.
 
 
 
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2022-07-27
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2022-07-27 14:38
Modyfikacja Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2022-07-27 14:43
Prezydent Miasta Krosna
 
 
                          Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna  w dniu 20 lipca  2022 r.  II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej     w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Suchodół jako działka numer 272/6 o pow. 492 m2 położona przy ul. Bieszczadzkiej, objęta KW 64420 – zakończył się wynikiem negatywnym, z powodu braku zainteresowania.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 698.000,00 zł  (sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy  złotych) – podatek VAT zwolniony.
 
 
 
Krosno 2022-07-20
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2022-07-20
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2022-07-20 15:15
K o m u n i k a t
 
Prezydent Miasta Krosna stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.     o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ) informuje, że   w siedzibie Urzędu Miasta Krosna,  w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a  zostały wywieszone do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno         i przeznaczonych do zbycia:
- w trybie przetargu oznaczonej numerem:  370/4 o pow. 42 m2 przy ul. Wyszyńskiego       w obrębie ewidencyjnym Suchodół,
- w trybie bezprzetargowym oznaczonych numerami: 313/22 o pow. 10 m2  przy ul. Bieszczada w obrębie ewidencyjnym Krościenko Niżne, 343/59 o pow. 8 m2 przy ul. Zawrzyckiego    w obrębie ewidencyjnym Suchodół.
 
 

Załączniki:

wykaz dz. 313-22 Plik pdf 67.58 KB
wykaz dz. 343-59 Plik pdf 63.63 KB
wykaz dz. 370-4 Plik pdf 66.33 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2022-07-20
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2022-07-20 15:32
Modyfikacja Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2022-07-20 15:34
K o m u n i k a t
 
 
 
Prezydent Miasta Krosna stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.   o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ) informuje, że   w siedzibie Urzędu Miasta Krosna,  w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a  zostały wywieszone do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno i przeznaczonych do zbycia:
- w trybie przetargu oznaczonych numerami:  404/2 o pow. 451 m2 przy ul. Piłsudskiego   w obrębie ewidencyjnym Śródmieście, 51/1 o pow. 151 m2przy ul. Okrzei w obrębie ewidencyjnym Krościenko Niżne,
- w trybie bezprzetargowym oznaczonych numerami: 2323 o pow. 827 m2, 2324 o pow. 1145 m2, 2325 o pow. 1336 m2  przy ul. Białobrzeskiej w obrębie ewidencyjnym Białobrzegi, 115/19 o pow. 517 m2 , 134/2 o pow. 1060 m2, 134/8 o pow. 860 m2, 134/10 o pow. 314 m2, 134/12 o pow. 147 m2, 134/14 o pow. 352 m2, 139/4 o pow. 460 m2, 139/10 o pow. 325 m2  przy   ul. Drzymały w obrębie ewidencyjnym Białobrzegi, 507 o pow. 485 m2 przy ul. Fredry w obrębie ewidencyjnym Krościenko Niżne, 2568/10 o pow. 108 m2 przy ul. Boh. Westerplatte w obrębie ewidencyjnym Śródmieście, 228/47 o pow. 1353 m2 przy ul. ks.J. Popiełuszki w obrębie ewidencyjnym Polanka.
 
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2022-07-13
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2022-07-13 14:26
Modyfikacja Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2022-07-13 14:31
K o m u n i k a t
 
 
 
Prezydent Miasta Krosna stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r  o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Krosna, w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a  został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa i przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym oznaczonych numerami:   3416 o pow. 101122 m, 3417/1 o pow. 127650  - obręb Krościenko Niżne.
 
 

Załączniki:

wykaz dz. 3416-1, 3417-1 Plik pdf 79.12 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2022-07-06
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2022-07-06 07:49
Modyfikacja Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2022-07-06 07:50
K o m u n i k a t
 
 
 
Prezydent Miasta Krosna stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r  o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r.poz. 1899) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Krosna,   w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a  został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa i przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym oznaczonej numerem  3076/2 o pow. 98 m2, obręb Śródmieście.
 
 
 

Załączniki:

wykaz dz. 3076-2 Plik pdf 66.55 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2022-06-29
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2022-06-29 14:07
Modyfikacja Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2022-06-29 14:08
 
K o m u n i k a t
 
 
 
Prezydent Miasta Krosna stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.   o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ) informuje, że    w siedzibie Urzędu Miasta Krosna ,   w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a  zostały wywieszone do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno i przeznaczonych do zbycia:
- trybie przetargu oznaczonych numerami: 2934/8 o pow. 751 m2, położonej przy ul. Goszczyńskiego, w obrębie ewidencyjnym Białobrzegi,  2100/16 o pow. 1024 m2 położonej przy ul. Żniwnej w obrębie ewidencyjnym Suchodół, 1173/4 o pow. 915 m2, 1173/5  o pow. 1061 m2, 1173/8 o pow. 1211 m2, 1173/7 o pow. 1291 m2, 1173/6 o pow. 1261 m2 , 1173/3 o pow. 454 m2,  położonych w Krośnie przy ul. Wspólnej, obręb ewidencyjny Polanka.
 
 
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2022-06-29
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2022-06-29 14:10
Modyfikacja Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2022-06-29 14:15
Zawiadomienie
o czynnościach ustalenia przebiegu granic dla działek ewidencyjnych
654/2, 656 - Białobrzegi.
Rozpoczęcie czynności odbędzie sie w terenie , na gruntach w/w nieruchomości  d dniu15.07.2022 r. godz. 12.00

Załączniki:

zawiadomienie Plik pdf 70.39 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2022-06-24
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2022-06-24 12:10
Prezydent Miasta Krosna
 
 
                          Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna w dniu 13 czerwca 2022 r. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Suchodół jako działka numer 2256 o pow. 1877 m2, położonej przy ul. Polnej, objętej  KW 38116/4, – wygrał Paweł Wojtuszewski za cenę 131.300,00 zł netto  (sto trzydzieści jeden tysięcy trzysta złotych). Brutto po doliczeniu podatku VAT 161.499,00 zł  (sto sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych  ) – stanowiącą najwyższą cenę osiągniętą w przetargu .
Do przetargu dopuszczony został jedyny oferent Paweł Wojtuszewski.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 130.000,00 zł  (sto trzydzieści  tysięcy złotych) – plus  podatek VAT 23%.
 
 
 
Krosno 2022-06-20
 
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2022-06-20
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2022-06-20 12:27
Prezydent Miasta Krosna
 
 
                          Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna w dniu 13 czerwca  2022 r.  I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej     w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Polanka jako działka numer 430/4 o pow. 787 m objęta KW 37145/9  – zakończył się wynikiem negatywnym, z powodu braku zainteresowania.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 70.000,00 zł  (siedemdziesiąt  tysięcy  złotych) –  plus podatek VAT  23%.
 
 
 
Krosno 2022-06-13
 
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2022-06-13
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2022-06-13 13:30
K o m u n i k a t
 
 
 
Prezydent Miasta Krosna stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.   o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) informuje, że    w siedzibie Urzędu Miasta Krosna ,   w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a  został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno i przeznaczonych do zbycia:
- w trybie bezprzetargowym oznaczonych numerami: 2271/1 o pow. 235 m2  położonej przy ul. Polnej w obrębie ewidencyjnym Suchodół,  2247/4 o pow. 1323 m2 położonej przy ul. Polnej w obrębie ewidencyjnym Suchodół w udziale 1/10 część,
- trybie przetargu oznaczonych numerami: 404/2 o pow. 21660 m2, położonej przy ul. Prez.R.Kaczorowskiego, w obrębie ewidencyjnym Przemysłowa, 2247/8 o pow. 1214 m2, 2247/9 o pow. 1216 m2, 2247/10 o pow. 1338 m2, 2247/11 o pow. 1396 m2i 2247/4 o pow. 1323 m2w udziale 4/10 cz., położonych w Krośnie przy ul. Polnej, obręb ewidencyjny Suchodół.
 
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2022-05-25
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2022-05-25 13:33
Modyfikacja Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2022-05-30 08:34
K o m u n i k a t
 
 
 
Prezydent Miasta Krosna stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.    o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) informuje, że     w siedzibie Urzędu Miasta Krosna ,   w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a  został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Pańsrwa i przeznaczonych do zbycia:
- w trybie bezprzetargowym oznaczonych numerami:  160/39 o pow. 302 m2, 160/87 o pow. 138 m2  przy ul. Podkarpackiej w obrębie ewidencyjnym Przemysłowa.
 
 

Załączniki:

wykaz dz. ul. Podkarpacka Plik pdf 68.54 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2022-05-11
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2022-05-11 14:49
Modyfikacja Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2022-05-16 14:51
 
K o m u n i k a t
 
 
 
Prezydent Miasta Krosna stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.   o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) informuje, że     w siedzibie Urzędu Miasta Krosna ,   w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a  został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno i przeznaczonych do zbycia:
- w trybie bezprzetargowym: lokalu numer 4 w budynku przy ul. Igielnej 7 w Jaśle w udziale wynoszącym ½ część ,
- trybie przetargu: oznaczonej numerem 651/4 o pow. 1179 m2, położonej przy ul. Długiej, w obrębie ewidencyjnym Turaszówka
 
 

Załączniki:

wykaz dz. 651-4 Plik pdf 64.94 KB
wylaz lokal Jasło Plik pdf 67.65 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2022-05-11
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2022-05-11 14:55
Modyfikacja Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2022-05-16 14:57
Prezydent Miasta Krosna
 
 
                          Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna  w dniu 09 maja  2022 r.  I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej     w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Suchodół jako działka numer 272/6 o pow. 492 m2 położona przy ul. Bieszczadzkiej, objęta KW 64420 – zakończył się wynikiem negatywnym, z powodu braku zainteresowania.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 700.000,00 zł  (siedemset tysięcy  złotych) – podatek VAT zwolniony.
 
 
 
Krosno 2022-05-09
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2022-05-09
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2022-05-09 15:16
Prezydent Miasta Krosna
 
 
                          Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna w dniu 27 kwietnia 2022 r. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej   w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Śródmieście jako działki numer:  2704/17 o pow. 242 m2, 2734/4 o pow. 23 m2, 2736/6        o pow. 617 m2 położonej przy ul. Mickiewicza 23A , objętej KW 64418/2, – wygrał Piotr Grzegorz Kustroń za cenę 285.830,00 zł  (dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzydzieści złotych) – stanowiącą najwyższą cenę osiągniętą w przetargu .
Do przetargu dopuszczony został oferent Grzegorz Kustroń.
Do udziału w przetargu nie zgłosił się Janusz Dudek, który dokonał wpłaty wadium.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 283.000,00 zł  (dwieście osiemdziesiąt trzy  tysiące złotych) –   podatek VAT zwolniony.
 
 
 
Krosno 2022-05-04
 
 
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2022-05-04
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2022-05-04 09:49
Prezydent Miasta Krosna
 
 
                          Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna w dniu 6 kwietnia 2022 r. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Suchodół jako działka numer 1693/2 o pow. 2191 m2, położonej przy ul. Bieszczadzkiej , objętej      KW 44420/9, – wygrał Adam Andrzej Pudło za cenę 86.860,00 zł netto  (osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych). Brutto po doliczeniu podatku VAT 106.837,80 zł  (sto sześć tysięcy osiemset trzydzieści siedem złotych 80/100 ) – stanowiącą najwyższą cenę osiągniętą w przetargu .
Do przetargu dopuszczony został jedyny oferent Adam Andrzej Pudło.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 86.000,00 zł  (osiemdziesiąt sześć  tysięcy złotych) – plus  podatek VAT 23%.
 
 
 
Krosno 2022-04-13
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2022-04-13
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2022-04-13 10:55
Prezydent Miasta Krosna
 
 
                          Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna w dniu 6 kwietnia  2022 r.  I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej    w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Suchodół jako działka numer 2121/3 o pow.  2819 m objęta KW 64420/9  – zakończył się wynikiem negatywnym, z powodu braku zainteresowania.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 180.000,00 zł  (sto osiemdziesiąt   tysięcy  złotych) –  plus podatek VAT  23%.
 
 
 
Krosno 2022-04-06
 
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2022-04-06
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2022-04-06 14:08
Prezydent Miasta Krosna
 działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021r. poz. 1899 z póżn. zm)
odwołuje:
I przetarg ustny nieograniczony ogłoszony na dzień  6 kwietnia 2022 r. na sprzedaż nieruchomości położonej w Krośnie przy ul. Goszczyńskiego oznaczonej numerem 2934/8 o pow. 751 m2, z powodu konieczności przeprowadzenia badań potwierdzających lokalizację infrastruktury podziemnej.
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2022-03-29
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2022-03-29 14:51
Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2021 r. położonych na obszarze Gminy Miasto Krosno

Załączniki:

Zestawienie Plik pdf 893.70 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłNatalia Grocholska2022-03-14
Publikujący Natalia Grocholska 2022-03-14 13:25
Modyfikacja Natalia Grocholska 2022-03-14 14:21
K o m u n i k a t
 
 
 
Prezydent Miasta Krosna stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.   o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) informuje, że     w siedzibie Urzędu Miasta Krosna ,   w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a  zostały wywieszone do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno i przeznaczonych do zbycia:
- w trybie przetargu oznaczonej numerem:  2256 o pow. 1877 m2 przy ul. Polnej   w obrębie ewidencyjnym Suchodół,,
- w trybie bezprzetargowym oznaczonych numerami:  194/3 o pow. 74 m2, 194/4 o pow. 432 m2, 195/2 o pow. 62 m2, 141/7 o pow. 75 m2  przy ul. Drzymały w obrębie ewidencyjnym Białobrzegi.
 
 

Załączniki:

wykaz dz. 2256 Plik pdf 65.34 KB
wykaz dz. ul. Drzymały Plik pdf 70.68 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2022-03-01
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2022-03-02 13:43
Modyfikacja Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2022-03-02 14:45
Prezydent Miasta Krosna
 
 
                          Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna w dniu 15 lutego 2021 r. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Polanka jako działka numer 1959/61 o pow. 1296 m2, położonej przy ul. Pięknej , objętej               KW 12264/8, – wygrał Grzegorz Szydło za cenę 114.130,00 zł netto  (sto czternaście tysięcy sto trzydzieści złotych). Brutto po doliczeniu podatku VAT 140.379,90 zł  (sto czterdzieści tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć złotych 90/100 ) – stanowiącą najwyższą cenę osiągniętą w przetargu .
Do przetargu dopuszczony został jedyny oferent Grzegorz Szydło.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 113.000,00 zł  (sto trzynaście  tysięcy złotych) – plus  podatek VAT 23%.
 
 
 
Krosno 2022-02-22
 
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2022-02-22
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2022-02-22 14:50
Prezydent Miasta Krosna
 
 
                          Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna w dniu 15 lutego 2021 r. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Polanka jako działka numer 1959/68 o pow. 1255 m2, położonej przy ul. Pięknej , objętej               KW 12264/8, – wygrał Tomasz Dubiel za cenę 111.100,00 zł netto  (sto jedenaście tysięcy sto złotych). Brutto po doliczeniu podatku VAT 136.653,00 zł  (sto trzydzieści sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy złote ) – stanowiącą najwyższą cenę osiągniętą w przetargu .
Do przetargu dopuszczeni zostali:
-  Grzegorz Szydło,
- Tomasz Dubiel.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 110.000,00 zł  (sto dziesięć  tysięcy złotych) – plus  podatek VAT 23%.
 
 
 
Krosno 2022-02-22
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2022-02-22
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2022-02-22 14:52
Prezydent Miasta Krosna
 
 
                          Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna w dniu 15 lutego 2021 r. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Suchodół jako działka numer 1079 o pow. 2838 m2, położonej przy ul. Reymonta , objętej               KW 42141/9, – wygrał Włodzimierz Michalski za cenę 156.550,00 zł netto  (sto pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych). Brutto po doliczeniu podatku VAT 192.556,50 zł  (sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć złotych 50/100 ) – stanowiącą najwyższą cenę osiągniętą w przetargu .
Do przetargu dopuszczony został jedyny oferent Włodzimierz Michalski.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 155.000,00 zł  (sto pięćdziesiąt pięć  tysięcy złotych) – plus  podatek VAT 23%.
 
 
 
Krosno 2022-02-22
 
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2022-02-22
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2022-02-22 14:54
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 26 września 2022r. 07:15:26
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.