Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Platforma zakupowa Gminy Miasto Krosno

Obrady Rady Miasta Krosna
data od
K O M U N I K A T
    
Prezydent Miasta Krosna
na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z  2021 r. poz. 1899 z późn. zm.)

 
i n f o r m u j e,
     
że w siedzibie Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej nr 28A zostały wywieszone do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy dot. nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno ozn. jako: działka nr 2915/3 położona w Krośnie przy
ul. Oficerskiej obr. Śródmieście, która przeznaczona jest do użyczenia oraz działka nr 231/1 położona w Krośnie przy ul. Kolejowej obr. Przemysłowa, która  przeznaczona jest do dzierżawy.

Załączniki:

dz. 231-1 Plik pdf 66.89 KB
dz. 2915-3 Plik pdf 57.08 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłAnna Bąk - Naczelnik2022-05-18
Publikujący Joanna Dubiel 2022-05-18 08:32
Modyfikacja Joanna Dubiel 2022-05-18 08:36
K o m u n i k a t
 
 
 
Prezydent Miasta Krosna stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.    o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) informuje, że     w siedzibie Urzędu Miasta Krosna ,   w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a  został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Pańsrwa i przeznaczonych do zbycia:
- w trybie bezprzetargowym oznaczonych numerami:  160/39 o pow. 302 m2, 160/87 o pow. 138 m2  przy ul. Podkarpackiej w obrębie ewidencyjnym Przemysłowa.
 
 

Załączniki:

wykaz dz. ul. Podkarpacka Plik pdf 68.54 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2022-05-11
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2022-05-11 14:49
Modyfikacja Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2022-05-16 14:51
 
K o m u n i k a t
 
 
 
Prezydent Miasta Krosna stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.   o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) informuje, że     w siedzibie Urzędu Miasta Krosna ,   w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a  został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno i przeznaczonych do zbycia:
- w trybie bezprzetargowym: lokalu numer 4 w budynku przy ul. Igielnej 7 w Jaśle w udziale wynoszącym ½ część ,
- trybie przetargu: oznaczonej numerem 651/4 o pow. 1179 m2, położonej przy ul. Długiej, w obrębie ewidencyjnym Turaszówka
 
 

Załączniki:

wykaz dz. 651-4 Plik pdf 64.94 KB
wylaz lokal Jasło Plik pdf 67.65 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2022-05-11
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2022-05-11 14:55
Modyfikacja Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2022-05-16 14:57
Prezydent Miasta Krosna
 
 
                          Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna  w dniu 09 maja  2022 r.  I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej     w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Suchodół jako działka numer 272/6 o pow. 492 m2 położona przy ul. Bieszczadzkiej, objęta KW 64420 – zakończył się wynikiem negatywnym, z powodu braku zainteresowania.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 700.000,00 zł  (siedemset tysięcy  złotych) – podatek VAT zwolniony.
 
 
 
Krosno 2022-05-09
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2022-05-09
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2022-05-09 15:16
Prezydent Miasta Krosna
 
 
                          Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna w dniu 27 kwietnia 2022 r. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej   w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Śródmieście jako działki numer:  2704/17 o pow. 242 m2, 2734/4 o pow. 23 m2, 2736/6        o pow. 617 m2 położonej przy ul. Mickiewicza 23A , objętej KW 64418/2, – wygrał Piotr Grzegorz Kustroń za cenę 285.830,00 zł  (dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzydzieści złotych) – stanowiącą najwyższą cenę osiągniętą w przetargu .
Do przetargu dopuszczony został oferent Grzegorz Kustroń.
Do udziału w przetargu nie zgłosił się Janusz Dudek, który dokonał wpłaty wadium.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 283.000,00 zł  (dwieście osiemdziesiąt trzy  tysiące złotych) –   podatek VAT zwolniony.
 
 
 
Krosno 2022-05-04
 
 
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2022-05-04
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2022-05-04 09:49
Prezydent Miasta Krosna
 
 
                          Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna w dniu 6 kwietnia 2022 r. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Suchodół jako działka numer 1693/2 o pow. 2191 m2, położonej przy ul. Bieszczadzkiej , objętej      KW 44420/9, – wygrał Adam Andrzej Pudło za cenę 86.860,00 zł netto  (osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych). Brutto po doliczeniu podatku VAT 106.837,80 zł  (sto sześć tysięcy osiemset trzydzieści siedem złotych 80/100 ) – stanowiącą najwyższą cenę osiągniętą w przetargu .
Do przetargu dopuszczony został jedyny oferent Adam Andrzej Pudło.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 86.000,00 zł  (osiemdziesiąt sześć  tysięcy złotych) – plus  podatek VAT 23%.
 
 
 
Krosno 2022-04-13
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2022-04-13
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2022-04-13 10:55
Prezydent Miasta Krosna
 
 
                          Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna w dniu 6 kwietnia  2022 r.  I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej    w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Suchodół jako działka numer 2121/3 o pow.  2819 m objęta KW 64420/9  – zakończył się wynikiem negatywnym, z powodu braku zainteresowania.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 180.000,00 zł  (sto osiemdziesiąt   tysięcy  złotych) –  plus podatek VAT  23%.
 
 
 
Krosno 2022-04-06
 
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2022-04-06
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2022-04-06 14:08
Prezydent Miasta Krosna
 działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021r. poz. 1899 z póżn. zm)
odwołuje:
I przetarg ustny nieograniczony ogłoszony na dzień  6 kwietnia 2022 r. na sprzedaż nieruchomości położonej w Krośnie przy ul. Goszczyńskiego oznaczonej numerem 2934/8 o pow. 751 m2, z powodu konieczności przeprowadzenia badań potwierdzających lokalizację infrastruktury podziemnej.
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2022-03-29
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2022-03-29 14:51
Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2021 r. położonych na obszarze Gminy Miasto Krosno

Załączniki:

Zestawienie Plik pdf 893.70 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłNatalia Grocholska2022-03-14
Publikujący Natalia Grocholska 2022-03-14 13:25
Modyfikacja Natalia Grocholska 2022-03-14 14:21
K o m u n i k a t
 
 
 
Prezydent Miasta Krosna stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.   o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) informuje, że     w siedzibie Urzędu Miasta Krosna ,   w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a  zostały wywieszone do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno i przeznaczonych do zbycia:
- w trybie przetargu oznaczonej numerem:  2256 o pow. 1877 m2 przy ul. Polnej   w obrębie ewidencyjnym Suchodół,,
- w trybie bezprzetargowym oznaczonych numerami:  194/3 o pow. 74 m2, 194/4 o pow. 432 m2, 195/2 o pow. 62 m2, 141/7 o pow. 75 m2  przy ul. Drzymały w obrębie ewidencyjnym Białobrzegi.
 
 

Załączniki:

wykaz dz. 2256 Plik pdf 65.34 KB
wykaz dz. ul. Drzymały Plik pdf 70.68 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2022-03-01
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2022-03-02 13:43
Modyfikacja Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2022-03-02 14:45
Prezydent Miasta Krosna
 
 
                          Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna w dniu 15 lutego 2021 r. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Polanka jako działka numer 1959/61 o pow. 1296 m2, położonej przy ul. Pięknej , objętej               KW 12264/8, – wygrał Grzegorz Szydło za cenę 114.130,00 zł netto  (sto czternaście tysięcy sto trzydzieści złotych). Brutto po doliczeniu podatku VAT 140.379,90 zł  (sto czterdzieści tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć złotych 90/100 ) – stanowiącą najwyższą cenę osiągniętą w przetargu .
Do przetargu dopuszczony został jedyny oferent Grzegorz Szydło.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 113.000,00 zł  (sto trzynaście  tysięcy złotych) – plus  podatek VAT 23%.
 
 
 
Krosno 2022-02-22
 
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2022-02-22
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2022-02-22 14:50
Prezydent Miasta Krosna
 
 
                          Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna w dniu 15 lutego 2021 r. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Polanka jako działka numer 1959/68 o pow. 1255 m2, położonej przy ul. Pięknej , objętej               KW 12264/8, – wygrał Tomasz Dubiel za cenę 111.100,00 zł netto  (sto jedenaście tysięcy sto złotych). Brutto po doliczeniu podatku VAT 136.653,00 zł  (sto trzydzieści sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy złote ) – stanowiącą najwyższą cenę osiągniętą w przetargu .
Do przetargu dopuszczeni zostali:
-  Grzegorz Szydło,
- Tomasz Dubiel.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 110.000,00 zł  (sto dziesięć  tysięcy złotych) – plus  podatek VAT 23%.
 
 
 
Krosno 2022-02-22
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2022-02-22
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2022-02-22 14:52
Prezydent Miasta Krosna
 
 
                          Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna w dniu 15 lutego 2021 r. III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Suchodół jako działka numer 1079 o pow. 2838 m2, położonej przy ul. Reymonta , objętej               KW 42141/9, – wygrał Włodzimierz Michalski za cenę 156.550,00 zł netto  (sto pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych). Brutto po doliczeniu podatku VAT 192.556,50 zł  (sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć złotych 50/100 ) – stanowiącą najwyższą cenę osiągniętą w przetargu .
Do przetargu dopuszczony został jedyny oferent Włodzimierz Michalski.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 155.000,00 zł  (sto pięćdziesiąt pięć  tysięcy złotych) – plus  podatek VAT 23%.
 
 
 
Krosno 2022-02-22
 
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2022-02-22
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2022-02-22 14:54
K o m u n i k a t
 
 
 
Prezydent Miasta Krosna stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.   o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) informuje, że    w siedzibie Urzędu Miasta Krosna ,   w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a  zostały wywieszone do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno i przeznaczonych do zbycia:
- w trybie przetargu oznaczonej numerem  430/4 o pow. 787 m2 przy ul. B.Chrobrego     w obrębie ewidencyjnym Polanka.
 
 

Załączniki:

wykaz dz. 430-4 Plik pdf 62.00 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2022-02-16
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2022-02-16 14:26
Modyfikacja Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2022-02-16 14:28
K o m u n i k a t
 
 
 
Prezydent Miasta Krosna stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.   o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) informuje, że    w siedzibie Urzędu Miasta Krosna ,   w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a  zostały wywieszone do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa i przeznaczonych do zbycia:
- w trybie bezprzetargowym oznaczonej numerem  390 o pow. 1136 m2 przy ul. Pużaka    w obrębie ewidencyjnym Przemysłowa.
 
 

Załączniki:

wykaz dz. 390 Plik pdf 66.75 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2022-02-16
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2022-02-16 14:29
Modyfikacja Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2022-02-16 14:31
Prezydent Miasta Krosna
 
 
                          Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna w dniu 15 lutego  2022 r.  III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej     w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Suchodół jako działka numer 2100/16 o pow.  1024 m objęta KW 12294/7  – zakończył się wynikiem negatywnym, z powodu braku zainteresowania.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 70.000,00 zł  (siedemdziesiąt   tysięcy  złotych) –  plus podatek VAT  23%.
 
 
 
Krosno 2022-02-15
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2022-02-15
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2022-02-15 15:13
Prezydent Miasta Krosna
 
 
                          Informuje, że przeprowadzony  w dniu 7 lutego  2022 r.  I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Suchodół jako działka numer 1693/2 o pow.      2191 m2, objęta KW 64420  – zakończył się wynikiem negatywnym, z powodu braku zainteresowania.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 88.000,00 zł  (osiemdziesiąt osiem  tysięcy  złotych) –  plus podatek VAT  23%.
 
 
 
Krosno 2022-02-07
 
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2022-02-07
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2022-02-07 13:46
 
 
Prezydent Miasta Krosna
 
 
                          Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta  krosna w dniu 1 lutego 2022 r. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Polanka jako działka numer 1173/7 o pow. 1291 mi działka numer 1173/3 o pow. 454 m2 w ¼ części objęta KW 12264/8  – zakończył się wynikiem negatywnym, z powodu braku zainteresowania.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 127.500,00 zł  (sto dwadzieścia siedem   tysięcy pięćset  złotych) –  plus podatek VAT  23%.
 
 
 
Krosno 2022-02-01
 
 
 
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2022-02-01
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2022-02-01 13:39

 


 

 

Prezydent Miasta Krosna

 
                          Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna w dniu 1 lutego  2022 r. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Polanka jako działka numer 1173/4 o pow. 915 m objęta KW 12264/8  – zakończył się wynikiem negatywnym, z powodu braku zainteresowania.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 86.000,00 zł  (osiemdziesiąt sześć  tysięcy  złotych) –  plus podatek VAT  23%.
 
 
 
Krosno 2022-02-01
 

Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2022-02-01
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2022-02-01 13:37
 
Prezydent Miasta Krosna
 
 
                          Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna w dniu 31 stycznia  2022 r. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Polanka jako działka numer 1173/5 o pow. 1061 m objęta KW 12264/8  – zakończył się wynikiem negatywnym, z powodu braku zainteresowania.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 98.000,00 zł  (dziewięćdziesiąt osiem  tysięcy  złotych) –  plus podatek VAT  23%.
 
 
 
Krosno 2022-01-31
 
 
 
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2022-01-31
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2022-01-31 13:34
 
Prezydent Miasta Krosna
 
 
                          Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna w dniu 31 stycznia  2022 r.  I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Polanka jako działka numer 1173/8 o pow. 1211 mi działka numer 1173/3 o pow. 454 m2 w ¼ części objęta KW 12264/8  – zakończył się wynikiem negatywnym, z powodu braku zainteresowania.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 121.000,00 zł  (sto dwadzieścia jeden   tysięcy  złotych) –  plus podatek VAT  23%.
 
 
 
Krosno 2022-01-31
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2022-01-31
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2022-01-31 13:32
Prezydent Miasta Krosna
 
 
                          Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna w dniu 31 stycznia  2022 r. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Polanka jako działka numer 1173/6 o pow. 1261 mi działka numer 1173/3 o pow. 454 m2 w ¼ części objęta KW 12264/8  – zakończył się wynikiem negatywnym, z powodu braku zainteresowania.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 125.000,00 zł  (sto dwadzieścia pięć   tysięcy   złotych) –  plus podatek VAT  23%.
 
 
 
Krosno 2022-01-31
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2022-01-31
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2022-01-31 13:30
 
K o m u n i k a t
 
 
 
Prezydent Miasta Krosna stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.   o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) informuje, że    w siedzibie Urzędu Miasta Krosna ,   w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a  zostały wywieszone do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa i przeznaczonych do zbycia:
- w trybie przetargu – lokal numer 3 w budynku przy ul. Kletówki 52 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste 2433/10000 części działki numer  101/1 o pow. 1357 m2.
 

Załączniki:

wykaz lokal Plik pdf 80.79 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2022-01-18
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2022-01-19 11:53
Modyfikacja Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2022-01-19 11:55
K o m u n i k a t
 
 
 
Prezydent Miasta Krosna stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.   o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) informuje, że   w siedzibie Urzędu Miasta Krosna ,   w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a  zostały wywieszone do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno i przeznaczonych do zbycia:
- w trybie przetargu oznaczonych numerami:  272/6 o pow. 492 m2 przy ul. Bieszczadzkiej   w obrębie ewidencyjnym Suchodół, 2934/8 o pow. 751 m2 przy ul. Goszczyńskiego w obrębie ewidencyjnym Suchodół, 2121/3 o pow. 2819 m2 przy ul. Sikorskiego w obrębie ewidencyjnym Suchodół,
- w trybie bezprzetargowym oznaczonych numerami: 1312/10 o pow. 431 m2przy ul. Klonowej w obrębie ewidencyjnym Turaszówka, 1187/34 o pow. 213 m2 , 1187/35 o pow. 24 m2, 1187/36 o pow. 23 m2, 1187/37 o pow. 45 m2, 1187/38 o pow. 44 m2, 1187/39 o pow. 51 m2, 1187/40 o pow. 29 m2, 1187/41 o pow. 50 m2, 1187/42 o pow. 74 m2 przy ul. Witosa w obrębie ewidencyjnym Śródmieście.
 
 
 
 
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2021-12-30
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2022-01-05 13:19
Modyfikacja Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2022-01-05 13:24
Prezydent Miasta Krosna
 
 
                          Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna w dniu 22 listopada 2021 r. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Polanka jako działka numer 1959/27 o pow. 2059 m2, położonej przy ul. Pięknej, objętej   KW 1264/8, – wygrał Piotr Paweł Sitek za cenę 181.800,00 zł netto  (sto osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset złotych). Brutto po doliczeniu podatku VAT 223.614,00 zł  (dwieście dwadzieścia trzy tysiące sześćset czternaście złotych ) – stanowiącą najwyższą cenę osiągniętą w przetargu .
Do przetargu dopuszczony został jedyny oferent Piotr Paweł Sitek.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 180.000,00 zł  (sto osiemdziesiąt  tysięcy złotych) – plus  podatek VAT 23%.
 
 
 
Krosno 2021-11-29
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2021-11-29
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2021-11-29 11:35
K o m u n i k a t
 
 
 
Prezydent Miasta Krosna stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.   o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) informuje, że    w siedzibie Urzędu Miasta Krosna ,   w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a  zostały wywieszone do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno i przeznaczonych do zbycia:
- w trybie przetargu oznaczonych numerami:  457/2 o pow. 295 m2 przy ul. Podkarpackiej   w obrębie ewidencyjnym Białobrzegi, 2480/2 o pow. 14065 m2w obrębie ewidencyjnym Suchodół.
 
 
 

Załączniki:

wykaz 457-2 Plik pdf 59.09 KB
wykaz dz,2480-2 Plik pdf 66.39 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2021-10-13
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2021-10-14 15:16
Modyfikacja Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2021-10-14 15:18
Prezydent Miasta Krosna
 
 
                          Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna w dniu 5 października 2021 r. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej     w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Białobrzegi jako działka numer 2698/9 o pow. 1722 m2, położonej przy ul. Prządki , objętej    KW 111928/5, – wygrali Anna Kowalczyk-Najbar i Aleksander Najbar za cenę 101.000,00 zł netto  (sto jeden tysięcy  złotych). Brutto po doliczeniu podatku VAT 124.230,00 zł  (sto dwadzieścia cztery tysiące dwieście trzydzieści złotych ) – stanowiącą najwyższą cenę osiągniętą w przetargu .
Do przetargu dopuszczeni zostali jedyni oferenci Anna Kowalczyk – Najbar  i Aleksander Najbar.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 100.000,00 zł  (sto   tysięcy złotych) – plus  podatek VAT 23%.
 
 
 
Krosno 2021-10-12
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2021-10-12
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2021-10-12 11:50
Prezydent Miasta Krosna
 
 
                          Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna w dniu 5 października 2021 r. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej    w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Białobrzegi jako działka numer 2698/8 o pow. 1193 m2, położonej przy ul. Prządki , objętej      KW 111928/5, – wygrał Marcin Kurowski za cenę 105.000,00 zł netto  (sto pięć tysięcy  złotych). Brutto po doliczeniu podatku VAT 129.150,00 zł  (sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych ) – stanowiącą najwyższą cenę osiągniętą w przetargu .
Do przetargu dopuszczeni zostali  oferenci :
-Anna Kowalczyk – Najbar  i Aleksander Najbar,
-Marcin Kurowski.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 70.000,00 zł  (siedemdziesiąt  tysięcy złotych) – plus  podatek VAT 23%.
 
 
 
Krosno 2021-10-12
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2021-10-12
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2021-10-12 11:56

Prezydent Miasta Krosna

                          Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna w dniu 21 września 2021 r. I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Przemysłowa jako działka numer 404/3 o pow. 2115 m2  objęta KW 92034   wygrał Mateusz Jasiński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Garden Steel  za cenę 131.000,00 zł -netto (sto trzydzieści jeden tysięcy złotych).  Brutto po doliczeniu 23% podatku VAT 161.130,00 zł (sto sześćdziesiąt jeden tysięcy sto trzydzieści złotych )– stanowiącą najwyższą cenę osiągniętą w przetargu, z terminem realizacji inwestycji wynoszącym  35 miesięcy , oraz planowanym utworzeniem 20 etatów.

Do przetargu dopuszczony został jedyny oferent Mateusz Jasiński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Garden Steel.

Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 108.000,00 zł (sto osiem   tysięcy złotych) – plus podatek VAT 23%.

 

 

 

Krosno 2021-09-28

 

 

Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2021-09-28
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2021-09-28 13:35
Prezydent Miasta Krosna
 
 
                          Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna w dniu 20 września 2021 r. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Krościenko Niżne jako działka numer 1986/2 o pow. 500 m2, położonej przy ul. Żeromskiego , objętej    KW 38126/7, – wygrał Grzegorz Marcin Lepucki za cenę 31.310,00 zł netto  (trzydzieści jeden tysięcy trzysta dziesięć  złotych). Brutto po doliczeniu podatku VAT 38.511,30 zł  (trzydzieści osiem tysięcy pięćset jedenaście złotych 30/100) – stanowiącą najwyższą cenę osiągniętą w przetargu .
Do przetargu dopuszczony został jedyny oferent Grzegorz Marcin Lepucki.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 31.000,00 zł  (trzydzieści jeden  tysięcy złotych) – plus  podatek VAT 23%.
 
 
 
Krosno 2021-09-27
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2021-09-27
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2021-09-27 15:33
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 24 maja 2022r. 22:39:08
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.