Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Platforma zakupowa Gminy Miasto Krosno

Obrady Rady Miasta Krosna
Jesteś tutaj:
data od
1 2 ... 17 
Prezydent Miasta Krosna
ogłasza otwarty konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na realizację  zadań publicznych  na rzecz mieszkańców
miasta Krosna w 2023 r.:
 Zadanie nr. 1. „Organizacja imprez kulturalnych na terenie miasta”;
Zadanie nr. 2. „Organizacja imprez sportowych na terenie miasta”;
Zadanie nr. 3. „Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży”.

Załączniki:

Druk oferty Plik doc 51.26 KB
Zarządzenie 1803/22 Plik pdf 1.54 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKatarzyna Bienia2022-12-05
Publikujący Katarzyna Bienia 2022-12-05 08:57
Modyfikacja Katarzyna Bienia 2022-12-05 09:06
Prezydent Miasta Krosna
ogłasza otwarty konkurs i zaprasza do składania wniosków na realizację projektów z zakresu
tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2023 r.

Załączniki:

Druk wniosku Plik doc 36.24 KB
Zarządzenie 1805/22 Plik pdf 1.37 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKatarzyna Bienia2022-12-05
Publikujący Katarzyna Bienia 2022-12-05 09:03
Modyfikacja Katarzyna Bienia 2022-12-05 09:05
Prezydent Miasta Krosna
ogłasza otwarty konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na realizację zadania publicznego w 2023 r.
pn. „Organizacja współzawodnictwa dzieci i młodzieży ze szkół krośnieńskich w ramach kalendarza Szkolnego Związku Sportowego”.

Załączniki:

Druk oferty Plik doc 51.26 KB
Zarządzenie 1804/22 Plik pdf 1.53 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKatarzyna Bienia2022-12-05
Publikujący Katarzyna Bienia 2022-12-05 08:46
Modyfikacja Katarzyna Bienia 2022-12-05 08:58
Prezydent Miasta Krosna 
zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty,  działające na terenie Miasta Krosna– do zgłaszania kandydatów na członków Komisji Konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w Otwartych Konkursach Ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r. z zakresu kultury i sportu

Załączniki:

Formularz zgłoszeniowy Plik doc 37.00 KB
Ogłoszenie Plik pdf 500.06 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKatarzyna Bienia2022-12-02
Publikujący Katarzyna Bienia 2022-12-02 10:49
Modyfikacja Katarzyna Bienia 2022-12-02 11:05
Prezydent Miasta Krosna
zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, działające na terenie Miasta Krosna– do zgłaszania kandydatów na członków Komisji Konkursowej powołanej w celu opiniowania wniosków złożonych w otwartych konkursach wniosków na realizację projektów w 2023 r. z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.

Załączniki:

Formularz zgłoszeniowy Plik doc 35.50 KB
Ogłoszenie Plik pdf 498.28 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKatarzyna Bienia2022-12-02
Publikujący Katarzyna Bienia 2022-12-02 11:02
Modyfikacja Katarzyna Bienia 2022-12-02 11:05
Ogłoszenie w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w wyniku ogłoszenia otwartego kokursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na rzecz mieszkańców Miasta Krosna w 2023 roku.

Załączniki:

Zarządzenie DAI.021.38.2022 Plik pdf 1.69 MB
Podmiot publikującyMiejska Jednostka Organizacyjna
WytworzyłIwona Wójcik-Druciak - Dyrektor MOPR2022-12-01
Publikujący Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 2022-12-01 08:41
Modyfikacja Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 2022-12-01 08:43
Prezydent Miasta Krosna ogłasza wyniki otwartego konkurs ofert na realizację zadania publicznego na rzecz mieszkańców miasta Krosna w 2023 roku pod nazwą:  „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i/lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Gminy Miasto Krosno w 2023 roku”.

Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKrystyna Osika2022-11-29
Publikujący Krystyna Osika 2022-11-29 12:39
Modyfikacja Krystyna Osika 2022-12-02 12:40
Likwidator Krośnieńskiego Stowarzyszenia Tenisowego "Karpaty" informuje o likwidacji stowarzyszenia.  Likwidator wzywa wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności na adres siedziby stowarzyszenia  przy ul. Legionów 6, 38-400 Krosno w terminie miesiąca od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJulita Jaśkiewicz2022-11-25
Publikujący Krystyna Osika 2022-11-25 09:47
Modyfikacja Krystyna Osika 2022-11-25 09:47
Ogłoszenie naboru na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na rzecz mieszkańców Miasta Krosna w 2023 r.

Załączniki:

Zarządzenie NR DAI.021.36.2022 Plik pdf 3.25 MB
Podmiot publikującyMiejska Jednostka Organizacyjna
WytworzyłIwona Wójcik-Druciak - Dyrektor MOPR2022-11-25
Publikujący Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 2022-11-25 12:15
Modyfikacja Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 2022-11-25 12:15
Prezydent Miasta Krosna ogłasza otwarty konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na realizację następujących zadań publicznych na rzecz mieszkańcow miasta Krosna w 2023 r.:
1) Realizacja programów profilaktycznych wśród dzieci i młodzieży w ich środowisku lokalnym oraz podczas wyjazdów wypoczynkowych w okresie ferii zimowych,
2) Podejmowanie działań na rzecz dzieci poprzez zorganizowanie półkolonii w okresie ferii zimowych,
3) Prowadzenie jadłodzielni.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaria Habrat2022-11-24
Publikujący Maria Habrat - Habrat Maria 2022-11-24 15:08
Modyfikacja Maria Habrat - Habrat Maria 2022-11-25 08:41
Prezydent Miasta Krosna informuje, że w dniu 21 listopada 2022 r. Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego „BIAŁOBRZEGI” w Krośnie złożyło wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Aktywne Białobrzegi – Biesiada wigilijna”.

Załączniki:

Oferta Plik pdf 559.39 KB
Ogłoszenie Plik pdf 195.06 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMonika Szymbara2022-11-24
Publikujący Monika Szymbara 2022-11-24 08:56
Modyfikacja Monika Szymbara 2022-11-25 10:33
 
Prezydent Miasta Krosna informuje, że w dniu 16 listopada 2022 r. Stowarzyszenie zwykłe „Pomysł na życie Mieszkańców Osiedla im. Stefana Grota Roweckiego w Krośnie” złożyło wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. „Aktywni Seniorzy Osiedla im. Stefana Grota Roweckiego w Krośnie”

Załączniki:

Oferta Plik pdf 803.73 KB
Ogłoszenie Plik pdf 201.06 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMonika Szymbara2022-11-22
Publikujący Monika Szymbara 2022-11-22 12:10
Modyfikacja Monika Szymbara 2022-11-22 12:11
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert i zaproszenie do składania ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na rzecz mieszkańców Miasta Krosna na rok 2023.

Załączniki:

Zarządzenie Plik pdf 17.89 MB
Podmiot publikującyMiejska Jednostka Organizacyjna
WytworzyłIwona Wójcik-Druciak - Dyrektor MOPR2022-11-15
Publikujący Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 2022-11-15 13:31
Modyfikacja Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 2022-11-21 11:36
Likwidator stowarzyszenia Klub Rodziców Autyzm Krosno informuje likwidacji stowarzyszenia.  Likwidator wzywa wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności na adres siedziby stowarzyszenia  przy ul. Grodzkiej 10, 38-400 Krosno w terminie miesiąca od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.

OBWIESZCZENIE
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKrystyna Osika2022-11-15
Publikujący Krystyna Osika 2022-11-15 13:27
RI.041. 136.2.2022.B/G                                                                                                                           
Krosno, dnia 09.11.2022 r.
 
 
OGŁOSZENIE

OTWARTEGO NABORU OFERT NA WYBÓR PARTNERA i PARTNERA/PARTNERÓW DODATKOWYCH
do przygotowania i realizacji projektu w dziedzinie PRZEMYSŁ LOTNICZY w związku z konkursem ogłoszonym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji pn. „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)” finansowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.


 
W związku z uruchomionym w dniu 15 września 2022 r. przez  Fundację Rozwoju Systemu Edukacji na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki, naborem związanym z konkursem pn. „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)”, skierowanym do przedstawicieli poszczególnych branż, Gmina Miasto Krosno, będąca organem prowadzącym Zespół Szkół Mechanicznych im. Stanisława Staszica w Krośnie (ul. Tysiąclecia 5, 38-400 Krosno ogłasza otwarty nabór na Partnera obowiązkowego projektu (zwanego dalej Partnerem obowiązkowym) oraz Partnera/Partnerów dodatkowych, którzy będą współpracować z Zespołem Szkół Mechanicznych im. Stanisława Staszica w Krośnie oraz Gminą Miasto Krosno na etapie przygotowania i realizacji projektu w związku z powyższym konkursem.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłIzabela Urbanek2022-11-09
Publikujący Izabela Urbanek 2022-11-09 07:30
Modyfikacja Izabela Urbanek 2022-11-09 09:56
Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) - Gmina Miasto Krosno informuje o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego dla gospodarstw domowych do dnia 31 grudnia 2022 r.

 
                                                                                                                                   PREZYDENT MIASTA KROSNA
                                                                                                                                    (-) Piotr Przytocki
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMałgorzata Bocianowska2022-11-07
Publikujący Małgorzata Bocianowska 2022-11-07 14:48
Modyfikacja Małgorzata Bocianowska 2022-11-07 15:12
Wsparcie dla Opiekunów Osób z Niepełnosprawnościami
OPIEKA WYTCHNIENIOWA
 

Załączniki:

Ogłoszenie OW Plik doc 16.59 KB
więcej
Podmiot publikującyMiejska Jednostka Organizacyjna
WytworzyłIwona Wójcik-Druciak - Dyrektor MOPR2022-11-07
Publikujący Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 2022-11-07 14:19
Modyfikacja Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 2022-11-07 14:22
Wsparcie dla Osób z Niepełnosprawnościami
ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
 

Załączniki:

Ogłoszenie Plik doc 17.21 KB
więcej
Podmiot publikującyMiejska Jednostka Organizacyjna
WytworzyłIwona Wójcik-Druciak - Dyrektor MOPR2022-11-07
Publikujący Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 2022-11-07 14:16
Modyfikacja Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 2022-11-07 14:22
Prezydent Miasta Krosna
informuje, że w dniu 28 października 2022 r. na Kancelarię Ogólną Urzędu Miasta Krosna wpłynął wniosek Klubu Sportowego Pasja Krosno o przyznanie dotacji na dofinansowanie projektu z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu  pn.: „Przygotowanie drużyny do udziału w rozgrywkach Klasy „B” OZPN Krosno”

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 324.48 KB
Wniosek Plik pdf 2.11 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKatarzyna Bienia2022-11-04
Publikujący Katarzyna Bienia 2022-11-04 12:57
Modyfikacja Katarzyna Bienia 2022-11-04 12:59
Prezydent Miasta Krosna
informuje, że w dniu 28 października 2022 r. Krośnieńskie Stowarzyszenie Tenisa Stołowego, złożyło ofertę
o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu organizacji imprez sportowych na terenie miasta Krosna,
pn. „XII Memoriał T. Ciupryka i J. Skublickiego o Puchar Prezydenta Miasta Krosna w tenisie stołowym”.

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 322.70 KB
Oferta Plik pdf 939.89 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKatarzyna Bienia2022-11-02
Publikujący Katarzyna Bienia 2022-11-02 14:10
Modyfikacja Katarzyna Bienia 2022-11-02 14:12

                                                                                                                        Krosno, dnia 02.11.2022 r.

OGŁOSZENIE
OTWARTEGO NABORU OFERT NA WYBÓR PARTNERA LUB DODATKOWEGO PARTNERA
DO PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI PROJEKTU
„Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie w dziedzinie geologia, górnictwo otworowe i sieci gazowe” w  ramach Konkursu „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)”

 

W związku z ogłoszonym w dniu 15 września 2022 roku przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki konkursem na  Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs) finansowanym w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności Gmina Miasto Krosno ogłasza otwarty nabór na Partnera lub dodatkowego Partnera pochodzących spoza sektora finansów publicznych, którzy będą współpracować z Gminą Miasto Krosno na etapie przygotowania i realizacji projektu pn. Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie w dziedzinie geologia, górnictwo otworowe i sieci gazowe” na podstawie art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057 z późn. zm.).


 

                                                                                                                      

więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMiranda Trojanowska2022-11-02
Publikujący Izabela Urbanek 2022-11-03 07:52
Modyfikacja Izabela Urbanek 2022-11-10 14:44
Prezydent Miasta Krosna informuje, że w dniu 28 października 2022 r. Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Krośnie złożył wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Załączniki:

Oferta Plik pdf 721.90 KB
Ogłoszenie Plik pdf 202.63 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaria Habrat2022-11-02
Publikujący Maria Habrat - Habrat Maria 2022-11-02 12:17
Modyfikacja Maria Habrat - Habrat Maria 2022-11-02 12:18
Prezydent Miasta Krosna
informuje, że w dniu 20 października 2022 r. Stowarzyszenie Kogel Mogel z siedzibą w Krośnie, złożyło ofertę o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu organizacji imprez kulturalnych na terenie miasta
pn. „Drama Lampa” Jesienne Wydarzenie Artystyczne 2022 w LCA.
W/w zadanie realizowane będzie w okresie od 3 listopada 2022 r. do 31 listopada 2022 r.

Załączniki:

Uproszczona oferta Plik pdf 1.56 MB
Ogłoszenie Plik pdf 308.74 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMałgorzata Błaż2022-10-26
Publikujący Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2022-10-26 13:35
Modyfikacja Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2022-10-27 09:46
Prezydent Miasta Krosna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego na rzecz mieszkańców miasta Krosna w 2023 roku pod nazwą:  „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i/lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Gminy Miasto Krosno w 2023 roku”
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKrystyna Osika2022-10-24
Publikujący Krystyna Osika 2022-10-28 12:55
Modyfikacja Krystyna Osika 2022-10-28 13:15
Prezydent Miasta Krosna informuje, że w dniu 19 października 2022 r. Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Białobrzegi złożyło wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Załączniki:

Oferta Plik pdf 615.83 KB
Ogłoszenie Plik pdf 196.77 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaria Habrat2022-10-20
Publikujący Maria Habrat - Habrat Maria 2022-10-20 13:56
Modyfikacja Maria Habrat - Habrat Maria 2022-10-20 13:57
Prezydent Miasta Krosna informuje, że w dniu 5 października 2022 r. Krośnieńskie Towarzystwo Muzyczne z siedzibą w Krośnie, złożyło ofertę o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu organizacji imprez kulturalnych na terenie miasta pn. Wieczór Andrzejkowy „Kaziu, zakochaj się” Piosenki Kabaretu Starszych Panów.

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 304.25 KB
Uproszczona oferta Plik pdf 876.27 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMałgorzata Błaż2022-10-06
Publikujący Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2022-10-06 13:35
Modyfikacja Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2022-10-06 13:38
Prezydent Miasta Krosna
informuje, że w dniu 5 października 2022 r. Krośnieńskie Stowarzyszenie Tenisa Stołowego, złożyło ofertę o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu organizacji imprez sportowych na terenie miasta Krosna,
pn. „2. Grand Prix Polski Weteranów w tenisie stołowym”.

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 301.90 KB
Wniosek Plik pdf 871.88 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKatarzyna Bienia2022-10-05
Publikujący Katarzyna Bienia 2022-10-06 09:01
Modyfikacja Katarzyna Bienia 2022-10-06 09:01
Prezydent Miasta Krosna
informuje, że w dniu 30 września 2022 r. Uczniowski Klub Sportowy Skorpion Judo Krosno
złożył ofertę o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu organizacji zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży,
pn. „Treningi wyjazdowe - randori”.

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 303.67 KB
Wniosek Plik pdf 1.13 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKatarzyna Bienia2022-10-05
Publikujący Katarzyna Bienia 2022-10-05 13:02
Modyfikacja Katarzyna Bienia 2022-10-05 13:01
Prezydent Miasta Krosna informuje, że w dniu 30 września 2022 r. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Krośnieńskie złożyło wniosek o dofinansowanie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Załączniki:

Oferta Plik pdf 745.25 KB
Ogłoszenie Plik pdf 204.12 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaria Habrat2022-10-04
Publikujący Maria Habrat - Habrat Maria 2022-10-04 14:16
Modyfikacja Maria Habrat - Habrat Maria 2022-10-04 14:18
Prezydent Miasta Krosna informuje, że w dniu 30 września 2022 r. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Krośnieńskie złożyło wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Załączniki:

Oferta Plik pdf 856.18 KB
Ogłoszenie Plik pdf 197.12 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaria Habrat2022-10-04
Publikujący Maria Habrat - Habrat Maria 2022-10-05 08:56
Modyfikacja Maria Habrat - Habrat Maria 2022-10-05 08:59
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
SKMBT_C28010100108400.pdf Plik pdf 2.35 MB
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 05 grudnia 2022r. 17:59:54
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.