Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Platforma zakupowa Gminy Miasto Krosno

Obrady Rady Miasta Krosna
Jesteś tutaj:
data od
1 2 ... 19 
                                                                                 OGŁOSZENIE
 
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. 2015 poz. 397) art. 15 pkt. 3- Prezydent Miasta Krosna informuje, że dnia 07-08-2023 r. do Biura Rzeczy Znalezionych przekazano znalezioną
                                          Kwotę pieniężną
Osobę uprawnioną do odbioru wzywa się do kontaktu z Biurem Rzeczy Znalezionych Urzędu Miasta Krosna ul. Staszica 2 pok. nr 5 (Straż Miejska), tel 0-13 47 43 607 w terminie do  04-04-2024 r.
Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14:00.
 
Pouczenie
Na podstawie Kodeksu cywilnego art. 187. § 1. Rzecz znaleziona, która nie zostanie przez osobę uprawnioną odebrana w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania– w ciągu dwóch lat od dnia jej znalezienia, staje się własnością znalazcy, jeżeli uczynił on zadość swoim obowiązkom. Jeżeli jednak rzecz została oddana staroście, znalazca staje się jej właścicielem, jeżeli rzecz odebrał w wyznaczonym przez starostę terminie.
§ 2. Rzecz znaleziona będąca zabytkiem lub materiałem archiwalnym po upływie terminu do jej odebrania przez osobę uprawnioną staje się własnością Skarbu Państwa. Inne rzeczy znalezione stają się własnością powiatu po upływie terminu do ich odbioru przez znalazcę.
§ 3. Z chwilą nabycia własności rzeczy przez znalazcę, powiat albo Skarb Państwa wygasają obciążające ją ograniczone prawa rzeczowe.”

Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłSławomir Lechowicz2023-09-23
Publikujący Sławomir Lechowicz 2023-09-23 11:41
Prezydent Miasta Krosna
informuje, że w dniu 18 września 2023 r. Stowarzyszenie „Nasza Wrocanka”, złożyło ofertę na dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu organizacji imprez sportowych na terenie miasta Krosna,
pn. „XXII Sztafety młodzieży z LO im. Mikołaja Kopernika w Krośnie”.

Załączniki:

Oferta Plik pdf 880.53 KB
Ogłoszenie Plik pdf 340.36 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKatarzyna Bienia2023-09-21
Publikujący Katarzyna Bienia 2023-09-21 09:33
Modyfikacja Katarzyna Bienia 2023-09-21 09:38
Prezydent Miasta Krosna
informuje, że w dniu 18 września 2023 r. Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyjnych „Galicja”, złożyło ofertę na dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu organizacji imprez sportowych na terenie miasta Krosna,
pn. „Festiwal Modelarski Galicjada 2023 ”.

Załączniki:

Oferta Plik pdf 851.51 KB
Ogłoszenie Plik pdf 345.32 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKatarzyna Bienia2023-09-21
Publikujący Katarzyna Bienia 2023-09-21 09:40
Modyfikacja Katarzyna Bienia 2023-09-21 09:43
PREZYDENT MIASTA KROSNA
Na podstawie § 6 ust. 3 uchwały Nr XXXV/691/16 Rady Miasta Krosna z dnia 28 października 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2016 r., poz. 3748 z późn. zm.) w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania zadania własnego Gminy Miasto Krosno w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu


OGŁASZA OTWARTY KONKURS WNIOSKÓW NA WSPARCIE REALIZACJI PROJEKTÓW Z ZAKRESU TWORZENIA WARUNKÓW SPRZYJAJĄCYCH ROZWOJOWI SPORTU W 2023 r.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKatarzyna Bienia2023-09-15
Publikujący Katarzyna Bienia 2023-09-15 08:02
Modyfikacja Katarzyna Bienia 2023-09-15 08:31
Działając na postawie UCHWAŁY NR XXXI/892/21 Rady Miasta Krosna z dnia 26 lutego 2021r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków Prezydent Miasta Krosna ogłasza nabór wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków położonych na obszarze Miasta Krosna.
Podmiot publikującyMiejska Jednostka Organizacyjna
WytworzyłMarta Rymar - Miejski Konserwator Zabytków2023-09-05
Publikujący Justyna Suchodolska 2023-09-05 12:14
Informujemy, że w dniu 1 września 2023 r. Stowarzyszenie zwykłe „Pomysł na życie Mieszkańców Osiedla im. Stefana Grota Roweckiego w Krośnie” złożyło wniosek o dofinansowanie zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pt.  „Aktywni emeryci”.
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKrystyna Osika2023-09-01
Publikujący Krystyna Osika 2023-09-01 11:23
Modyfikacja Krystyna Osika 2023-09-01 11:25

Krosno, dnia 01.09.2023 r.
 
 
OGŁOSZENIE

Gmina Miasto Krosno ogłasza otwarty nabór na Partnera do projektu przygotowywanego w ramach naboru wniosków do Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet FEPK.02 ENERGIA I ŚRODOWISKO, działanie FEPK.02.05 ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU, Typ projektu: Rozwijanie systemów ratownictwa (zakup sprzętu oraz pojazdów do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii chemiczno-ekologicznych).
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMiranda Trojanowska2023-09-01
Publikujący Tomasz Penar 2023-09-01 14:26
Modyfikacja Tomasz Penar 2023-09-01 14:30
RI.041. 136.2.2023.B                                                                                                                 Krosno, dnia 30.08.2023 r.
 
 

OGŁOSZENIE

OTWARTEGO NABORU OFERT NA WYBÓR PARTNERA OBOWIĄZKOWEGO i PARTNERA/PARTNERÓW DODATKOWYCH
do przygotowania i realizacji projektu w dziedzinie PRZEMYSŁ LOTNICZY w związku z ogłoszonym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji otwarciem III naboru wniosków w ramach konkursu pn. „Utworzenie
i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)” realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy
i Zwiększania Odporności.


 
W związku z ogłoszonym w dniu 7 lipca 2023 r. przez  Fundację Rozwoju Systemu Edukacji na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki, otwarciem III naboru wniosków w ramach konkursu  pn. „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)”, skierowanym do przedstawicieli poszczególnych branż, Gmina Miasto Krosno, będąca organem prowadzącym Zespół Szkół Mechanicznych im. Stanisława Staszica w Krośnie (ul. Tysiąclecia 5, 38-400 Krosno) ogłasza otwarty nabór na Partnera obowiązkowego projektu (zwanego dalej Partnerem obowiązkowym) oraz Partnera/Partnerów dodatkowych, którzy będą współpracować z Zespołem Szkół Mechanicznych im. Stanisława Staszica w Krośnie oraz Gminą Miasto Krosno na etapie przygotowania i realizacji projektu w związku z powyższym konkursem.


więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłIzabela Urbanek2023-08-29
Publikujący Izabela Urbanek 2023-08-30 07:30
Modyfikacja Izabela Urbanek 2023-08-30 09:16
Prezydent Miasta Krosna
informuje, że w dniu 17 sierpnia 2023 r. Uczniowski Klub Sportowy Football Academy Krosno, złożył ofertę na dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu organizacji imprez sportowych na terenie miasta Krosna, pn.
„II Krośnieńska Przedszkoliada Piłkarska ”.

Załączniki:

Oferta Plik pdf 874.63 KB
Ogłoszenie Plik pdf 305.85 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKatarzyna Bienia2023-08-24
Publikujący Katarzyna Bienia 2023-08-24 08:48
Modyfikacja Katarzyna Bienia 2023-08-25 08:52
OGŁOSZENIE
 
o złożeniu oferty w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 
 
            Prezydent Miasta Krosna informuje, że w dniu 14 sierpnia 2023 r. Krośnieński Klub Koszykówki Spółka Akcyjna z siedzibą w Krośnie, złożył ofertę o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu organizacji imprez sportowych na terenie miasta pn. „Turniej o Puchar Prezydenta Miasta Krosna”.
Ww. zadanie realizowane będzie w okresie od 31 sierpnia 2023 r. do 30 września 2023 r.

Załączniki:

Oferta Plik pdf 943.64 KB
Ogłoszenie Plik pdf 314.99 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMałgorzata Błaż2023-08-17
Publikujący Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2023-08-17 13:52
Modyfikacja Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2023-08-17 13:55
                                                                                   OGŁOSZENIE
 
          Na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. 2015 poz. 397) art. 15 pkt. 3- Prezydent Miasta Krosna informuje, że dnia 24-07-2023 r. do Biura Rzeczy Znalezionych przekazano znalezione
                            Etui KEZNO, 2 telefony Samsung, tablet Lenovo, powerbank Grixx, stabilizator telefonu, ładowarka do telefonu oraz kabel elektryczny
Osobę uprawnioną do odbioru wzywa się do kontaktu z Biurem Rzeczy Znalezionych Urzędu Miasta Krosna ul. Staszica 2 pok. nr 5 (Straż Miejska), tel 0-13 47 43 607 w terminie do  24-07-2024 r.
Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14:00.
 
Pouczenie
Na podstawie Kodeksu cywilnego art. 187. § 1. Rzecz znaleziona, która nie zostanie przez osobę uprawnioną odebrana w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania– w ciągu dwóch lat od dnia jej znalezienia, staje się własnością znalazcy, jeżeli uczynił on zadość swoim obowiązkom. Jeżeli jednak rzecz została oddana staroście, znalazca staje się jej właścicielem, jeżeli rzecz odebrał w wyznaczonym przez starostę terminie.
§ 2. Rzecz znaleziona będąca zabytkiem lub materiałem archiwalnym po upływie terminu do jej odebrania przez osobę uprawnioną staje się własnością Skarbu Państwa. Inne rzeczy znalezione stają się własnością powiatu po upływie terminu do ich odbioru przez znalazcę.
§ 3. Z chwilą nabycia własności rzeczy przez znalazcę, powiat albo Skarb Państwa wygasają obciążające ją ograniczone prawa rzeczowe.”
 

Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłSławomir Lechowicz2023-08-03
Publikujący Sławomir Lechowicz 2023-08-03 11:50
                                                                                   OGŁOSZENIE
 
          Na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. 2015 poz. 397) art. 15 pkt. 3- Prezydent Miasta Krosna informuje, że dnia 24-07-2023 r. do Biura Rzeczy Znalezionych przekazano znalezione
                            Etui KEZNO, 2 telefony Samsung, tablet Lenovo, powerbank Grixx, stabilizator telefonu, ładowarka do telefonu oraz kabel elektryczny
Osobę uprawnioną do odbioru wzywa się do kontaktu z Biurem Rzeczy Znalezionych Urzędu Miasta Krosna ul. Staszica 2 pok. nr 5 (Straż Miejska), tel 0-13 47 43 607 w terminie do  24-07-2024 r.
Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14:00.
 
Pouczenie
Na podstawie Kodeksu cywilnego art. 187. § 1. Rzecz znaleziona, która nie zostanie przez osobę uprawnioną odebrana w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania– w ciągu dwóch lat od dnia jej znalezienia, staje się własnością znalazcy, jeżeli uczynił on zadość swoim obowiązkom. Jeżeli jednak rzecz została oddana staroście, znalazca staje się jej właścicielem, jeżeli rzecz odebrał w wyznaczonym przez starostę terminie.
§ 2. Rzecz znaleziona będąca zabytkiem lub materiałem archiwalnym po upływie terminu do jej odebrania przez osobę uprawnioną staje się własnością Skarbu Państwa. Inne rzeczy znalezione stają się własnością powiatu po upływie terminu do ich odbioru przez znalazcę.
§ 3. Z chwilą nabycia własności rzeczy przez znalazcę, powiat albo Skarb Państwa wygasają obciążające ją ograniczone prawa rzeczowe.”
 

Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłSławomir Lechowicz2023-08-03
Publikujący Sławomir Lechowicz 2023-08-03 11:50
Prezydent Miasta Krosna informuje, że w dniu 2 sierpnia 2023 r. Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki złożył wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Załączniki:

Oferta Plik pdf 5.48 MB
Ogłoszenie Plik pdf 613.42 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaria Habrat2023-08-03
Publikujący Maria Habrat - Habrat Maria 2023-08-03 13:53
Modyfikacja Maria Habrat - Habrat Maria 2023-08-03 13:58
                                                                                   OGŁOSZENIE
 
          Na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. 2015 poz. 397) art. 15 pkt. 3- Prezydent Miasta Krosna informuje, że dnia 24-07-2023 r. do Biura Rzeczy Znalezionych przekazano znalezione
                            Etui KEZNO, 2 telefony Samsung, tablet Lenovo, powerbank Grixx, stabilizator telefonu, ładowarka do telefonu oraz kabel elektryczny
Osobę uprawnioną do odbioru wzywa się do kontaktu z Biurem Rzeczy Znalezionych Urzędu Miasta Krosna ul. Staszica 2 pok. nr 5 (Straż Miejska), tel 0-13 47 43 607 w terminie do  24-07-2024 r.
Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14:00.
 
Pouczenie
Na podstawie Kodeksu cywilnego art. 187. § 1. Rzecz znaleziona, która nie zostanie przez osobę uprawnioną odebrana w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania– w ciągu dwóch lat od dnia jej znalezienia, staje się własnością znalazcy, jeżeli uczynił on zadość swoim obowiązkom. Jeżeli jednak rzecz została oddana staroście, znalazca staje się jej właścicielem, jeżeli rzecz odebrał w wyznaczonym przez starostę terminie.
§ 2. Rzecz znaleziona będąca zabytkiem lub materiałem archiwalnym po upływie terminu do jej odebrania przez osobę uprawnioną staje się własnością Skarbu Państwa. Inne rzeczy znalezione stają się własnością powiatu po upływie terminu do ich odbioru przez znalazcę.
§ 3. Z chwilą nabycia własności rzeczy przez znalazcę, powiat albo Skarb Państwa wygasają obciążające ją ograniczone prawa rzeczowe.”
 

Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłSławomir Lechowicz2023-08-03
Publikujący Sławomir Lechowicz 2023-08-03 11:50
Prezydent Miasta Krosna
informuje, że w dniu 25 lipca 2023 r. Stowarzyszenie Unia Przedsiębiorczych z siedzibą w Krośnie, złożyło ofertę o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu organizacji imprez kulturalnych na terenie miasta pn. „Zakątek Rozmaitości Galicyjskich”.

Załączniki:

OFERTA Plik pdf 964.38 KB
OGŁOSZENIE Plik pdf 287.78 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKatarzyna Bienia2023-07-27
Publikujący Katarzyna Bienia 2023-07-27 13:41
Modyfikacja Katarzyna Bienia 2023-07-27 13:44
Prezydent Miasta Krosna informuje, że w dniu 21 lipca 2023 r. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Mechanik" Krosno złożył wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Załączniki:

Oferta Plik pdf 4.93 MB
Ogłoszenie Plik pdf 621.08 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaria Habrat2023-07-24
Publikujący Maria Habrat - Habrat Maria 2023-07-25 09:19
Modyfikacja Maria Habrat - Habrat Maria 2023-07-25 09:22
Prezydent Miasta Krosna ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację fizjoterapii ambulatoryjnej w ramach projektu "Bon zdrowotny dla Seniora" na 2023 r.

Załączniki:

Zarządzenie Nr 2100/23 Plik pdf 401.53 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMonika Szymbara2023-06-29
Publikujący Monika Szymbara 2023-07-05 15:08
Modyfikacja Monika Szymbara 2023-07-05 15:12
Prezydent Miasta Krosna
ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców miasta Krosna na rok 2023 r.
z zakresu organizacji imprez kulturalnych w mieście.

Załączniki:

Zarządzenie Plik pdf 217.62 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMałgorzata Błaż2023-06-22
Publikujący Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2023-06-22 12:55
Modyfikacja Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2023-06-22 12:58
Prezydent Miasta Krosna
informuje, że w dniu 16 czerwca 2023 r. Uczniowski Klub Sportowy Guzikówka Krosno, złożył ofertę na dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu organizacji imprez sportowych na terenie miasta Krosna, pn. „Turniej piłkarski z okazji 30-lecia UKS Guzikówka Krosno ”.

Załączniki:

Oferta UKS Guzikówka Plik pdf 909.34 KB
Ogłoszenie Plik pdf 309.51 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKatarzyna Bienia2023-06-21
Publikujący Katarzyna Bienia 2023-06-22 08:53
Modyfikacja Katarzyna Bienia 2023-06-22 08:57
Prezydent Miasta Krosna informuje, że w dniu 13 czerwca 2023 r. Krośnieńskie Towarzystwo Muzyczne z siedzibą w Krośnie, złożyło ofertę o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu organizacji imprez kulturalnych na terenie miasta pn. „XVI Wieczór z Operą i Operetką”.

Załączniki:

Oferta Plik pdf 921.73 KB
Ogłoszenie Plik pdf 290.13 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMałgorzata Błaż2023-06-15
Publikujący Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2023-06-15 12:31
Modyfikacja Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2023-06-15 13:35
Prezydent Miasta Krosna
ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców miasta Krosna na rok 2023 r.
z zakresu organizacji imprez kulturalnych w mieście.

Załączniki:

Zarządzenie Plik pdf 217.31 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMałgorzata Błaż2023-06-07
Publikujący Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2023-06-07 08:27
Modyfikacja Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2023-06-12 08:33
Prezydent Miasta Krosna zaprasza do składania ofert w otwartym konkursie na realizację fizjoterapii ambulatoryjnej w ramach projektu "Bon Zdrowotny dla Seniora" w 2023 r.

Załączniki:

formularz oferty Plik doc 95.00 KB
Zarządzenie Nr 2070/23 Plik pdf 1.07 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMonika Szymbara2023-05-30
Publikujący Monika Szymbara 2023-06-07 09:14
Modyfikacja Monika Szymbara 2023-06-07 09:17
Prezydent Miasta Krosna
informuje, że w dniu 29 maja 2023 r. Krośnieński Klub Szachowy Urania, złożył ofertę na dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu organizacji imprez sportowych na terenie miasta Krosna, pn. „XIII Turniej Szachowy o Puchar Prezydenta Miasta Krosna 2023”.

Załączniki:

Oferta Plik pdf 1.10 MB
Ogłoszenie Plik pdf 336.14 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKatarzyna Bienia2023-05-29
Publikujący Katarzyna Bienia 2023-05-31 07:12
Modyfikacja Katarzyna Bienia 2023-06-01 07:15
Prezydent Miasta Krosna
informuje, że w dniu 18 maja 2023 r. Aeroklub Podkarpacki Szkoła Lotnicza w Krośnie, złożył ofertę na dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu organizacji imprez sportowych na terenie miasta Krosna, pn. „VII Mistrzostwa Polski w paralotniowej celności lądowania”.

Załączniki:

Oferta realizacji zadania Plik pdf 956.61 KB
Ogłoszenie Plik pdf 313.53 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKatarzyna Bienia2023-05-23
Publikujący Katarzyna Bienia 2023-05-23 11:34
Modyfikacja Katarzyna Bienia 2023-05-23 11:40
Zarządzenie nr 2060/23 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia wników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców miasta Krosna na rok 2023

Załączniki:

zarządzenie 2060/23 Plik pdf 530.47 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaria Habrat2023-05-22
Publikujący Maria Habrat - Habrat Maria 2023-05-30 12:19
Modyfikacja Maria Habrat - Habrat Maria 2023-05-30 12:23

Prezydent  Miasta  Krosna

Na podstawie art. 5 ust. 4 pkt 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 r. poz. 571) oraz uchwały nr LII/1458/22 Rady Miasta Krosna z dnia 28 października 2022 r. w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Miasto Krosno z organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi  działalność  pożytku publicznego na rok 2023.

OGŁASZA OTWARTY  KONKURS  OFERT

na realizację zadania publicznego na rzecz mieszkańców Miasta Krosna
w 2023 roku.
 
RODZAJ ZADAŃ I WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA ICH REALIZACJĘ:   
Zadanie: Organizacja imprez kulturalnych w mieście - do kwoty 25 000 zł.

Załączniki:

Druk oferty Plik doc 63.63 KB
Zarządzenie Plik pdf 561.38 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMałgorzata Błaż2023-05-16
Publikujący Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2023-05-18 13:13
Modyfikacja Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2023-05-25 14:58

Prezydent  Miasta  Krosna

Na podstawie art. 5 ust. 4 pkt 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 r. poz. 571) oraz uchwały nr LII/1458/22 Rady Miasta Krosna z dnia 28 października 2022 r. w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Miasto Krosno z organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi  działalność  pożytku publicznego na rok 2023.
 
OGŁASZA OTWARTY  KONKURS  OFERT

 
na realizację zadania publicznego na rzecz mieszkańców Miasta Krosna
w 2023 roku.
 
I. RODZAJ ZADAŃ I WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA ICH REALIZACJĘ:   
Zadanie: Organizacja imprez kulturalnych w mieście do kwoty 30 000 zł.

Załączniki:

Druk oferty Plik doc 63.63 KB
Zarządzenie Plik pdf 563.56 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMałgorzata Błaż2023-05-10
Publikujący Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2023-05-10 08:20
Modyfikacja Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2023-05-10 08:27
Zarządzenie Nr 2040/23 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na rzecz mieszkańców miasta Krosna na rok 2023


Załączniki:

zarządzenie - wyniki Plik pdf 477.91 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMonika Szymbara2023-05-08
Publikujący Monika Szymbara 2023-05-11 11:43
Modyfikacja Monika Szymbara 2023-05-22 11:51
                                                                                   OGŁOSZENIE
 
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. 2015 poz. 397) art. 15 pkt. 3- Prezydent Miasta Krosna informuje, że dnia 04-04-2023 r. do Biura Rzeczy Znalezionych przekazano znalezioną
                                          Hulajnogę elektryczną
Osobę uprawnioną do odbioru wzywa się do kontaktu z Biurem Rzeczy Znalezionych Urzędu Miasta Krosna ul. Staszica 2 pok. nr 5 (Straż Miejska), tel 0-13 47 43 607 w terminie do  04-04-2024 r.
Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14:00.
 
Pouczenie
Na podstawie Kodeksu cywilnego art. 187. § 1. Rzecz znaleziona, która nie zostanie przez osobę uprawnioną odebrana w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania– w ciągu dwóch lat od dnia jej znalezienia, staje się własnością znalazcy, jeżeli uczynił on zadość swoim obowiązkom. Jeżeli jednak rzecz została oddana staroście, znalazca staje się jej właścicielem, jeżeli rzecz odebrał w wyznaczonym przez starostę terminie.
§ 2. Rzecz znaleziona będąca zabytkiem lub materiałem archiwalnym po upływie terminu do jej odebrania przez osobę uprawnioną staje się własnością Skarbu Państwa. Inne rzeczy znalezione stają się własnością powiatu po upływie terminu do ich odbioru przez znalazcę.
§ 3. Z chwilą nabycia własności rzeczy przez znalazcę, powiat albo Skarb Państwa wygasają obciążające ją ograniczone prawa rzeczowe.”
 

Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłSławomir Lechowicz2023-04-21
Publikujący Sławomir Lechowicz 2023-04-21 12:51
                                                                                       OGŁOSZENIE
 
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. 2015 poz. 397) art. 15 pkt. 3- Prezydent Miasta Krosna informuje, że dnia 18-03-2023 r. do Biura Rzeczy Znalezionych przekazano znaleziony
                                          Portfel wraz z kwotę pieniężną
Osobę uprawnioną do odbioru wzywa się do kontaktu z Biurem Rzeczy Znalezionych Urzędu Miasta Krosna ul. Staszica 2 pok. nr 5 (Straż Miejska), tel 0-13 47 43 607 w terminie do  17-03-2024 r.
Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14:00.
 
Pouczenie
Na podstawie Kodeksu cywilnego art. 187. § 1. Rzecz znaleziona, która nie zostanie przez osobę uprawnioną odebrana w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania– w ciągu dwóch lat od dnia jej znalezienia, staje się własnością znalazcy, jeżeli uczynił on zadość swoim obowiązkom. Jeżeli jednak rzecz została oddana staroście, znalazca staje się jej właścicielem, jeżeli rzecz odebrał w wyznaczonym przez starostę terminie.
§ 2. Rzecz znaleziona będąca zabytkiem lub materiałem archiwalnym po upływie terminu do jej odebrania przez osobę uprawnioną staje się własnością Skarbu Państwa. Inne rzeczy znalezione stają się własnością powiatu po upływie terminu do ich odbioru przez znalazcę.
§ 3. Z chwilą nabycia własności rzeczy przez znalazcę, powiat albo Skarb Państwa wygasają obciążające ją ograniczone prawa rzeczowe.”
 

Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłSławomir Lechowicz2023-04-21
Publikujący Sławomir Lechowicz 2023-04-21 12:46
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
SKMBT_C28010100108400.pdf Plik pdf 2.35 MB
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 23 września 2023r. 22:05:51
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.