Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Platforma zakupowa Gminy Miasto Krosno

Obrady Rady Miasta Krosna
data od
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zakup, dostawę i montaż pieca elektrycznego do wytopu szkła dla CDS Sp. z o.o. w Krośnie w formie leasingu II
Szczegóły:
http://www.bip.umkrosno.pl/fck_pliki/Uniewaznienie_CDS_21.01.2016.pdf
Podmiot publikującyMiejska Jednostka Organizacyjna
WytworzyłStefan Dziadosz2016-01-21
Publikujący Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o. 2016-01-21 19:07
Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zakup, dostawę i montaż jednej sztuki elektrycznego pieca do wytopu szkła dla CDS Sp. z o.o. w Krośnie w formie leasingu.
Szczegóły:
http://www.bip.umkrosno.pl/fck_pliki/Uniewaznienie_post._CDS.pdf
Podmiot publikującyMiejska Jednostka Organizacyjna
WytworzyłStefan Dziadosz2016-01-12
Publikujący Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o. 2016-01-12 17:23
PRZETARG NIEOGRANICZONY ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ PIECA ELEKTRYCZNEGO DO WYTOPU SZKŁA DLA CDS SP. Z O.O. W KROŚNIE W FORMIE LEASINGU
Szczegóły:
http://www.bip.umkrosno.pl/fck_pliki/Piec_3.pdf
Podmiot publikującyMiejska Jednostka Organizacyjna
WytworzyłStefan Dziadosz2015-12-16
Publikujący Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o. 2015-12-16 13:11
ZAPYTANIE OFEROWE NA USŁUGĘ SERWISOWANIA SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAROWEJ
Szczegóły:
http://www.bip.umkrosno.pl/fck_pliki/(1)ZAPYTANIE_OFERTOWE_NA_USLUGE_SERWISOWANIA_SYSTEMU_SYGNALIZACJI_POZAROWEJ1.pdf
 
Podmiot publikującyMiejska Jednostka Organizacyjna
WytworzyłStefan Dziadosz2015-11-20
Publikujący Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o. 2015-11-20 12:32
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTEPOWANIA W SPRAWIE ZAKUPU PIECA 27.10.2015
Szczegóły:
http://www.bip.umkrosno.pl/fck_pliki/27.10.2015cds.pdf
Podmiot publikującyMiejska Jednostka Organizacyjna
WytworzyłStefan Dziadosz2015-11-10
Publikujący Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o. 2015-11-10 13:28
Modyfikacja Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o. 2015-11-18 15:37
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZAKUPU PIECA 10.11.2015
Szczegóły:
http://www.bip.umkrosno.pl/fck_pliki/10.11.2015cds.pdf
Podmiot publikującyMiejska Jednostka Organizacyjna
WytworzyłStefan Dziadosz2015-11-10
Publikujący Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o. 2015-11-10 13:25
Modyfikacja Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o. 2015-11-18 15:35

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż jednej sztuki elektrycznego pieca do wytopu szkła dla Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o. w Krośnie

Szczegóły:

http://www.bip.umkrosno.pl/fck_pliki/PIEC_2.pdf

http://www.bip.umkrosno.pl/fck_pliki/ogloszenie_piec_2.pdf


 

Podmiot publikującyMiejska Jednostka Organizacyjna
WytworzyłStefan Dziadosz2015-10-29
Publikujący Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o. 2015-10-29 14:04

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż jednej sztuki elektrycznego pieca do wytopu szkła dla Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o. w Krosnie.

MODYFIKACJA:

http://www.bip.umkrosno.pl/fck_pliki/CDS_modyfikacja.pdf

http://bip.umkrosno.pl/fck_pliki/Przetarg_19.10.2015_CDS.pdf

Podmiot publikującyMiejska Jednostka Organizacyjna
WytworzyłStefan Dziadosz2015-10-19
Publikujący Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o. 2015-10-19 15:31
Modyfikacja Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o. 2015-10-22 16:55

Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. zo.o. w Krośnie informuje,że ulega przedłużeniu do 31 sierpnia 2015 r. termin składania ofert na usługę serwisowania systemu klimatyzacji i wentylacji.

Podmiot publikującyMiejska Jednostka Organizacyjna
WytworzyłStefan Dziadosz2015-08-13
Publikujący Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o. 2015-08-13 10:47

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na serwis urządzeń dźwigowych:

http://www.bip.umkrosno.pl/fck_pliki/zapytanie_ofertowe_winda_schody.pdf

Zapytanie ofertowe na usługę serwisowania systemu klimatyzacji i wentylacji:

http://www.bip.umkrosno.pl/fck_pliki/zapytanie_serwis_klimatyzacja.pdf

Podmiot publikującyMiejska Jednostka Organizacyjna
WytworzyłStefan Dziadosz2015-07-17
Publikujący Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o. 2015-07-17 13:13

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za 2014 rok ; Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o. w Krośnie

http://www.bip.umkrosno.pl/fck_pliki/RZiS_2014_cds.pdf

BILANS za 2014 rok ; Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o. w Krośnie

http://www.bip.umkrosno.pl/fck_pliki/Bilans_2014_cds.pdf

 

Podmiot publikującyMiejska Jednostka Organizacyjna
WytworzyłStefan Dziadosz2015-07-17
Publikujący Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o. 2015-07-17 12:55

Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o.                                               Krosno, 17.06.2015

ul. Blich 2

38-400 Krosno

NIP 6842607964

 

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA SERWIS URZADZEŃ GAZOWYCH

 

Przedmiot zapytania:

Serwis urządzeń  gazowych w 2 obiektach Centrum Dziedzictwa Szkła: budynek główny CDS oraz piwnice przedprożne  w Krośnie.

Opis przedmiotu zapytania:

Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o.  zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej
na serwis urządzeń gazowych w 2 obiektach:  Centrum Dziedzictwa Szkła oraz piwnicach przedprożnych  w Krośnie zgodnie z przedstawioną specyfikacją.

Wyszczególnienie urządzeń objętych serwisem:

 1. Budynek główny CDS:
 • Kocioł cieczowy VIESSMAN WERKE GMBH & CO KG, typ Vitodens 200 – 3 szt.  
 • Palnik gazowy Viessman, typ MATRIX, cylindryczny  - 3 szt.
 • Automatyka kotłowni + armatura i instalacja gazowa
 1. Piwnice przedprożne:
 • Kocioł cieczowy  DE DIETRICH, typ MCA 90 – 1 szt.
 • Palnik gazowy DE DIETRICH, typ MCA 90 - 1 szt.
 • Automatyka kotłowni + armatura i instalacja gazowa

Stała obsługa serwisowa urządzeń kotłowi obejmuje:

- 1 raz w roku przegląd ww. urządzeń przed sezonem grzewczym

- 1 raz w roku sprawdzenie armatury i instalacji gazowej

- 24h/dobę, 7 dni w tygodniu pogotowie awaryjne – czas reakcji od momentu odebrania zgłoszenia awarii – 6 h.

Wszystkie ww. przeglądy zostaną potwierdzone protokołem.

Płatność za wykonanie ww. usług dokonana zostanie w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury rozliczeniowej. Za części wmontowane do urządzeń objętych serwisem będą wystawiane osobne faktury.

Zamawiający zamierza zawrzeć umowę z wybranym wykonawcą od dnia podpisania umowy na okres 12 miesięcy.

Kryterium oceny propozycji przedstawionych przez Wykonawców będzie cena.

Kontakt:

W razie uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia można zwracać się do:

Małgorzata Florian – kierownik ds. administracji

e-mail: m.florian@miastoszkla.pl

tel. 512 824 650

Miejsce i termin składania ofert:

Oferta powinna zostać przygotowana w oparciu o załączony formularz ofertowy (załącznik 1). Do oferty proszę dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienia do serwisowania lub naprawiania urządzeń gazowych oraz oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami u mowy (załącznik 2).

Wymagane dokumenty mogą być dostarczone w postaci kserokopii, potwierdzone
za zgodność z oryginałem.

Ofertę należy przesłać e-mailem na adres: m.florian@miastoszkla.pl w terminie
do  15 lipca 2015 do godz. 15.00

W załączeniu przekazuję:

Załącznik nr 1 – formularz oferty

Załącznik nr 2 – oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami u mowy

Załącznik nr 3 - wzór umowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

………………………………………………………………………….

(pieczęć adresowa wykonawcy)

 

 

Formularz ofertowy

 

Dane dotyczące Wykonawcy:

 

Nazwa:…………………………………………………………………………………………………………………………….………

Siedziba: …………………………………………………………………………………………………………………………………

Województwo: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Nr. tel.: …………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nr NIP: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Nr REGON: ……………………………………………………………………………………………………………………………..

Adres e-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą:

Adres zamieszkania: ……………………………………………………………………………………………………………....

Nr dowodu osobistego: ………………………………………………………………., PESEL: …………………………….

 

Dane dotyczące Zamawiającego:

Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o.

ul. Blich 2

38-400 Krosno

NIP: 6842607964

REGON: 180619978

 

Zobowiązania Wykonawcy:

 

Zobowiązuję się wykonać przedmiot świadczenia, którym jest świadczenie serwisu urządzeń gazowych w centrum dziedzictwa Szkła w Krośnie.


Odpłatność za wykonane usługi wynosi:

a)  1 raz w roku przegląd główny urządzeń - ……………………… PLN netto

b) 1 raz w roku sprawdzenie szczelności armatury i instalacji gazowej - ………………………… PLN netto

c) 24 h/dobę – 7 dni w tygodniu pogotowie awaryjne – czas reakcji od momentu zgłoszenia awarii max 6 godzin – ……………………………………. PLN netto za roboczogodzinę

 

 

 

 

……………………………………………………………………

(podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej

 do występowania w imieniu Wykonawcy)

 

 

 

 

Załącznik nr 2

Miejscowość, data …………………………………………..

 

 

………………………………………

(pieczęć adresowa wykonawcy)

 

 

 

Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami umowy

 

 

 

Oświadczamy, że przystępując do udziału w postepowaniu ofertowym na świadczenie serwisu urządzeń gazowych zapoznałem/am  się z warunkami umowy, jaką Zamawiający zamierza zawrzeć
z wybranym Wykonawcą i co  do jej treści nie wnoszę zastrzeżeń.

 

 

 

 

…………………………………………………..

(podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej

 do występowania w imieniu Wykonawcy)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3

Wzór umowy

Umowa nr …..

Na świadczenie serwisu urządzeń gazowych

Zawarta w Krośnie, dnia …………………

Pomiędzy:

Centrum Dziedzictwa Szkła sp. z o.o., ul. Blich 2, 38 – 400 Krosno, NIP 684 – 260 – 79 – 64, REGON 180619978, wpisanym w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000367353, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu, Pana Lecha Kordasa, zwaną dalej „Zamawiającym”

a

………………………………………………………………. z siedzibą w …………………………………………. zarejestrowanym w Krajowym rejestrze sądowym prowadzonym przez ……………………………………… w dniu ………………………. pod numerem ……………………………….,
z kapitałem zakładowym w wysokości ………………………. zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez ………………………………………..

 

( to w przypadku osób prowadzących indywidualna działalność gospodarczą)

 

Panem/Panią …………………………. zamieszkałym/ą w ………………………………………….. legitymującym/ą się dowodem osobistym o numerze ………………… prowadzącym/ą działalność gospodarczą w ramach zakładu ………….. mającego swoją siedzibę w ……………… wpisanym
w dniu ……………… do rejestru ewidencji działalności gospodarczej, identyfikującym/ą się numerem NIP ………………….. posiadającym/ą REGON o numerze ………………………………..

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie zapytania ofertowego na świadczenie serwisu urządzeń gazowych  została zawarta umowa
o następującej treści:

§ 1

Przedmiotem umowy jest świadczenie serwisu urządzeń gazowych w Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie

§ 2

 1. Na mocy postanowień niniejszej umowy Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się świadczyć usługi pełnego serwisu i przeglądu urządzeń instalacji gazowej w Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie

Wyszczególnienie urządzeń objętych serwisem:

 

Kotłownia w budynku głównym CDS:

- Kocioł cieczowy VIESSMAN WERKE GMBH & CO KG, typ Vitodens 200 – 3 szt. 

- Palnik gazowy Viessman, typ MATRIX, cylindryczny  - 3 szt.

- Automatyka kotłowni + armatura i instalacja gazowa

 

 

Kotłownia w piwnicach przedprożnych:

 

- Kocioł cieczowy  DE DIETRICH, typ MCA 90 – 1 szt.

- Palnik gazowy DE DIETRICH, typ MCA 90 - 1 szt.

- Automatyka kotłowni + armatura i instalacja gazowa

 

Określone w pkt. 1 usługi serwisowe polegać będą w szczególności na:

- 1 raz w roku przegląd główny w/w urządzeń

- 1 raz w roku sprawdzenie szczelności armatury i instalacji gazowej

- 24 h/dobę – 7 dni w tygodniu pogotowie awaryjne – czas reakcji od momentu zgłoszenia awarii max 6 godzin

 

Wszystkie w/w przeglądy potwierdzone będą protokołami.

 

Przeglądy i oględziny polegać będą miedzy innymi na:

- usuwaniu zauważonych usterek i nieprawidłowości urządzeń lub instalacji,

- wymianie uszkodzonych części lub elementów,

- sprawdzeniu działania i utrzymania należytego stanu technicznego urządzeń i instalacji.

 

 1. Zleceniobiorca wykona zlecone usługi z należytą starannością zgodnie z wymogami określonymi w niniejszej umowie oraz wynikającymi z przepisów obowiązującego prawa, a w szczególności:

- rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 492),

- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2010., Nr 234, poz. 1623 z późn. zm.),

- instrukcji eksploatacji urządzeń,

- zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami BHP.

 

 1. Zleceniobiorca zobowiązuje się niezwłocznie powiadamiać  Zleceniodawcę
  o jakichkolwiek nieprawidłowościach w działaniu urządzeń lub instalacji podlegających serwisowi na podstawie niniejszej umowy, stwierdzonych w czasie przeglądów. Obowiązek poniższy obciąża również Zleceniodawcę, w czasie eksploatacji urządzeń podlegających serwisowi.
 2. Usterki wykraczające poza zakres konserwacji Zleceniobiorca niezwłocznie zgłosi Zleceniodawcy. W przypadku konieczności napraw albo remontów urządzeń lub instalacji strony ustalają termin ich wykonania, tak aby prowadzone prace nie utrudniały ponad miarę działalności zleceniodawcy
 3. Dokumentacje eksploatacyjne urządzeń technicznych przechowywane będą
  u Zleceniodawcy.
 4. Wykonawca oświadcza, ze posiada odpowiednie uprawnienia doi wykonywania usług będących przedmiotem niniejszej umowy oraz uprawnienia producentów
  do dokonywania przeglądów, konserwacji i usuwania awarii urządzeń.

 

§ 3

Zleceniodawca zobowiązany jest zgłoście awarię niezwłocznie po jej wystąpieniu, telefonicznie na następujący numer telefonu Zleceniodawcy ………………..  lub faksem na numer ………….. Zleceniobiorca podejmuje działania mające na celu usunięcie awarii (np. zabezpieczenie miejsca awarii lub odcięcie gazu) najpóźniej w okresie 6 godzin od zgłoszenia.

 1. Zleceniobiorca zobowiązany jest do :

- wykonania zgłoszonej naprawy w nieprzekraczalnym terminie 6 godzin od godziny zgłoszenia naprawy,

- niezwłocznego poinformowania Zleceniodawcy, jeżeli dokonanie naprawy nie będzie możliwe.

§ 4

 1. Strony zawierają niniejszą umowę na okres roku. Za termin przyjmuje się dzień podpisania umowy.
 2. Rozpoczęcie realizacji postanowień  niniejszej umowy nastąpi od dnia podpisania umowy.
 3. Każda ze stron może rozwiązać niniejszą umowę za 3 miesięcznym wypowiedzeniem, wypowiedzenie winno nastąpić na piśmie na koniec miesiąca kalendarzowego.

§ 5

 1. Strony ustalają, iż za wykonanie usług objętych zakresem niniejszej umowy  Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy wynagrodzenie w kwocie:

a)  1 raz w roku przegląd główny w/w urządzeń - ……………………… brutto

b) 1 raz w roku sprawdzenie szczelności armatury i instalacji gazowej - ………………………… brutto

c) 24 h/dobę – 7 dni w tygodniu pogotowie awaryjne – czas reakcji od momentu zgłoszenia awarii max 6 godzin – ……………………………………. brutto za roboczogodzinę

 1. Określone w punkcie 3 wynagrodzenie obejmuje koszty osobowe oraz koszty transportu, a nie obejmuje kosztów zakupu materiałów lub urządzeń. W przypadku konieczności dokonania wymiany urządzeń lub instalacji ich naprawy lub remontu, wszelkie koszty z tym związane obciążają Zleceniodawcę, koszty te będą refakturowane przez Zleceniobiorcę. Zleceniobiorca zobowiązany jest przedstawić Zleceniodawcy do akceptacji specyfikację przewidywanych kosztów naprawy lub remontu przed rozpoczęciem wykonywania czynności, pod rygorem odmowy zapłaty należności.
 2. Wynagrodzenie płatne będzie w jednorazowo po wykonaniu usługi przelewem na rachunek bankowy Zleceniobiorcy w banku …………. nr konta ……………………..
  w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury VAT.

 

 

§ 6

 1. Ze strony Zleceniobiorcy nad prawidłowym wykonaniem niniejszej umowy czuwał będzie ………
 2. Ze strony Zleceniodawcy nad prawidłowym wykonaniem niniejszej umowy czuwał będzie kierownik ds. administracji

§ 7

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia w całości bez możliwości powierzenia innym podmiotom realizacji przedmiotu zamówienia lub jego części

§ 8

W przypadku odstąpienia od wykonania usługi przez Wykonawcę, zobowiązany jest
on do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 20 % łącznej kwoty wartości przedmiotu umowy

§ 9

 1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy gdy:
 1. zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy
 2. zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy
 3. wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

§ 10

Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

§ 11

Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny dla siedziby Zamawiającego.

§ 12

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maja odpowiedzenie przepisy Kodeksy cywilnego.

§ 13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.

 

Zamawiający:                                                                                                  Wykonawca:

……………………………………………………                                                           …………….……………………………………………

Podmiot publikującyMiejska Jednostka Organizacyjna
WytworzyłStefan Dziadosz2015-06-22
Publikujący Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o. 2015-06-22 07:31

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za rok 2014   Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o. w Krośnie

http://www.bip.umkrosno.pl/fck_pliki/RZiS_2014_cds.pdf

BILANS Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o. w Krośnie na dzień 31.12.2014r

http://www.bip.umkrosno.pl/fck_pliki/Bilans_2014_cds.pdf

Podmiot publikującyMiejska Jednostka Organizacyjna
WytworzyłStefan Dziadosz2015-03-31
Publikujący Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o. 2015-06-30 16:18
Modyfikacja Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o. 2015-07-17 12:47

Krosno, 13.05.2014

Zapytanie ofertowe

 1. Zamawiający:

Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o.

Ul. Blich 2 , 38-400 Krosno

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
 1. Przeprowadzenie okresowej kontroli obiektów budowlanych w 2014 r. :

 

 1. Budynek główny Centrum Dziedzictwa Szkła, ul. Blich 2, powierzchnia użytkowa: 1578 m2; działka nr 2166/9

Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1,5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 poz. 1409 ze zm.)

 1. Piwnice Przedprożne , ul. Rynek, powierzchnia użytkowa: 219,82 m2; działka nr 2250/4

Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 poz. 1409 ze zm.)

 1. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia protokołów w 2 egzemplarzach, zawierających ocenę stanu technicznego wraz z zaleceniami napraw elementów obiektów.

 

 1. Maksymalny termin realizacji zamówienia 12.06.2014 r.

 

 1. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

 

 1. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy – załącznik nr 1.
 1. Zaświadczenie/decyzja o posiadaniu stosownych uprawnień budowlanych
  do wykonywania ww. czynności lub kserokopii poświadczonej za zgodność
  z oryginałem przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty.

IV. Miejsce składania ofert:

 1. Ofertę cenową należy przesłać na adres mailowy: m.florian@miastoszkla.pl

w tytule wpisując „Przeglądy okresowe obiektów budowlanych 2014”
w terminie do 27 maja 2014 r. do godz. 1530.

V. Opis sposobu obliczania oferty:

 1. Na załączonym formularzu ofertowym należy przedstawić cenę netto i brutto za wykonanie usług, o których mowa w części II ust. 1 i 2 niniejszego zapytania.
 2. Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
 3. Kryterium wyboru oferty - najniższa cena brutto.

 

Załącznik Nr 1

                                                                      

Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o .o.

ul. Blich 2

38-400 Krosno

Tel. 13 444 00 34

Tel. kom. 512 824 650

e-mail: m.florian@miastoszkla.pl

 

 

 

 

 

FORMULARZ  OFERTOWY

do zapytania z dnia 13 maja 2014 r.

 

W nawiązaniu do zapytania ofertowego Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o. oferuję:

 

1.  Za przeprowadzenie kontroli okresowej obiektów budowlanych w 2014 r.:

 1. Budynek główny Centrum Dziedzictwa Szkła, ul. Blich 2, powierzchnia użytkowa: 1578,60 m2; działka nr 2166/9

Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1,5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 poz. 1409 ze zm.)

 

 1. Piwnice Przedprożne , ul. Rynek, powierzchnia użytkowa: 219,82 m2; działka nr 2250/4

Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 poz. 1409 ze zm.)

 

i sporządzenia protokołów w 2 egzemplarzach, zawierających ocenę stanu technicznego wraz z zaleceniami napraw elementów obiektów.

 

Cena netto ....................... zł + podatek  ...... % VAT (.................. zł) = cena brutto ................................ zł (słownie: ………………………………………………….………...………..).

 

 

 

 

....................................., dnia …...........................               

                                                                                                

                                                                                                ……………………………….

                                                                                                             (pieczęć i podpis)

 

 

Podmiot publikującyMiejska Jednostka Organizacyjna
WytworzyłStefan Dziadosz2014-05-13
Publikujący Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o. 2014-05-13 13:32

                                                                 Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o. w Krośnie

                                                                                  ogłasza nabór na stanowisko:

                                                                                              "HUTNIK SZKŁA"

 

Wymagania odnośnie kandydatów:

- doświadczenie w formowaniu szkła metodą hutniczą "na gorąco" - wystrzyganie

- podstawowa znajomość technologii i historii szklarstwa

- umiejętność swobodnego wypowiadania się (w kontaktach z grupami turystów)

- umiejętność pracy w zespole

- zdolność szybkiego uczenia się oraz kreatywność w projektowaniu i wykonywaniu nowych wzorów

Każda z zainteresowanych osób poddana będzie weryfikacji pod kątem umiejętności formowania szkła.

Nabór prowadzony będzie do dnia 11.04.2014r.

Wszelkie informacje dotyczące naboru dostępne są pod numerem telefonu 511415556

Informacje udzielane będą w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00

Podmiot publikującyMiejska Jednostka Organizacyjna
WytworzyłStefan Dziadosz2014-03-25
Publikujący Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o. 2014-03-25 10:11

                                                                 Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o. w Krośnie

                                                                                 ogłasza nabór na stanowisko:

                                                                                 "SZLIFIERZ SZKŁA - KUGLER"

 

Wymagania odnośnie kandydatów

- doświadczenie w ozdobnym szlifowaniu szkła metodą kuglerską

- znajomość podstaw technologi szkła oraz dobra znajomość netod szlifowania szkła

- umiejętność swobodnego wypowiadania sie (w kontaktach z grupami turystów)

- umiejętność pracy w zespole

- zdolność szybkiego uczenia się oraz kreatywność w tworzeniu nowych wzoró

Każda z zainteresowanych osób poddana bedzie weryfikacji pod kątem umiejetności szlifierskich.

 Nabór prowadzony będzie do dnia 10.04.2014r

 Wszelkie informacje dotyczące naboru dostępne są pod numerem telefonu 511415556

 Informacje udzielane będą w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:00

Podmiot publikującyMiejska Jednostka Organizacyjna
WytworzyłStefan Dziadosz2014-03-25
Publikujący Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o. 2014-03-25 09:45
Modyfikacja Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o. 2014-03-25 09:54

                                                                  Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o. w Krośnie

                                                                                    ogłasza nabór na stanowisko:

                                                    "Palnikarz - formowanie szkła za pomocą palnika gazowego"

Wymagania odnośnie kandydatów:

- doświadczenie w formowaniu szkła metodami hutniczymi "na gorąco"

- zdolności plastyczne

- umiejętność swobodnego wypowiadania się (w kontaktach z grupami turystów)

- dostateczna znajomość historii i technologii szkła

- umiejętność pracy w zespole

- zdolność szybkiego uczenia się

Każda z zainteresowanych osób poddana będzie weryfikacji pod kątem umiejętności plastycznych oraz pracy ze szkłem.

Nabór prowadzony będzie do dnia 27.02.2014r

Wszelkie informacje dotyczące naboru dostępne są pod numerem telefonu 516 051 486

Informacje udzielane będą w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:00

Podmiot publikującyMiejska Jednostka Organizacyjna
WytworzyłStefan Dziadosz2014-02-12
Publikujący Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o. 2014-02-12 14:10

                                                                           Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o.

                                                                             z siedzibą w Krośnie przy ul. Blich 2

                                                                                                      ogłasza

                                                                                       postępowanie ofertowe na

                  "Najem i zagospodarowanie lokalu gastronomicznego w budynku Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie"

Przedmiotem konkursu jest dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty najmu i zagospodarowanie pomieszczeń o powierzchni 115,92m² (powierzchnia bufetu i kawiarni - 62,33m²) na poziomie -1 budynku CDS oraz tarasu na poziomie 0 o powierzchni 137,26m².

Informacje o szczegółowych zasadach, trybie i warunkach postępowania można otrzymać w Biurze Zarządu Spółki w Krośnie ul. Blich 2, tel. 134440034,  134643568

Oferty należy składać do dnia 21 lutego 2014r. w Biurze Zarządu Spółki ul. Blich 2 w Krośnie. Komisyjne otwarcie kopert z ofertami nastąpi w dniu 24 lutego 2014 o godz. 11.00.

 

Podmiot publikującyMiejska Jednostka Organizacyjna
WytworzyłStefan Dziadosz2014-02-06
Publikujący Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o. 2014-02-06 09:56

STRUKTURA WŁADZ CENTRUM DZIEDZICTWA SZKŁA SP. Z O.O. w Krośnie

 

Zgromadzenie Wspólników

Gmina Krosno

Rada Nadzorcza:

- Janusz Fic - Przewodniczący Rady

- Bogusław Kogut

- Krzysztof Wolf

Zarząd:

- Lech Kordas - Prezes Zarządu

Podmiot publikującyMiejska Jednostka Organizacyjna
WytworzyłStefan Dziadosz2014-01-09
Publikujący Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o. 2014-01-09 13:36
Modyfikacja Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o. 2014-06-10 11:05

                                                                                                O SPÓŁCE

 

Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie to pierwszy w Polsce obiekt turystyczno-kulturalny w interaktywny sposób prezentujący tematykę hutnictwa szkła i szklanej twórczości . Nasi zwiedzający mogą nie tylko podziwiać piękno szklanej sztuki czy kunszt artystów szkła, ale przede wszystkim poznać tajniki technik produkcyjnych i zdobniczych, w których brać mogą czynny udział.

Centrum Dziedzictwa Szkła oferuje niezwykłą podróż po świecie szkła. Nasze Centrum składa sie z dwóch obiektów - z bydynku głównego mieszczącego się przy ulicy Blich 2 oraz tzw. piwnic przedprożnych, znajdujących sie przed zachodnią pierzeją krośnieńskiego Rynku.

Głównymi atrakcjami budynku głównego są spektakularne prezentacje produkcji szkła. Podczas pokazów na oczach widzów powstają przedmioty artystyczne i dekoracyjne. Można także spróbować swoich sił i samodzielnie wydmuchać formę szklaną. Program Zwiedzania obejmuje także warsztaty obróbki i zdobienia szkła:

♦ warsztat malowania na szkle

♦ warsztat grawerowania

♦ warsztat tworzenia witraży

♦ formowanie szkła za pomocą palnika gazowego

W budynku CDS przy ulicy Blich 2 znajdują się także sale wystaw czasowych, gdzie prezentowane są dzieła najwybitniejszych artystów tworzących w szkle, sklep ze szkanymi wyrobami zarówno użytkowymi, czy artystycznymi jak i pamiątkami oraz sala kinowo - konferencyjna. Ponadto ogromną popularnością cieszą sie warsztaty zdobienia szkła, malowania na szkle, grawerowania czy wykonywania szklanej biżuterii organizowane przez centrum zaróno dla szkół jak i osób indywidualnych.

Piwnice przedprożne mieszczą przede wszystkim ekspozycję najcenniejszych dzieł szklanej sztuki wykonanych przez najsłynniejszych artystów działających, lub związanych z Krosnem (Stanisław, Paweł oraz Stanisław Borowscy, Jerzy i Mateusz Marajowie, Henryk i Rafał Ryszowie, Agnieszki Leśniak-Banasiak, Macieja Habrata, Marzeny Krzemińskiej-Baluch, Stanisława Mola czy Witolda Śliwińskiego). To także tam znajduje się tzw. sala "szkła w fizyce", w której turyści poznają właściwości szkła, przeprowadzając samodzielnie eksperymenty i doświadczenia na szkalnych rekwizytach (m.in. soczewki, kalejdoskop, światłowody).

Centrum Dziedzictwa Szkła to obiekt prezentujący przemysł szklany w zupełnie nowej formule - nowoczesnej, atrakcyjnej i przystępnej, dzięki czemu wielowymiarowy świat szkła staje się wyjątkowo bliski.

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, 6 oś priorytetowa:Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Działanie 6.4: Innowacje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym. Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 23 667 705, 73 PLN (wartość dofinansowania z Unii Europejskiej - 9 220 099,19 PLN). Celem głównym przedsięwzięcia jest stworzenie konkurencyjnego i innowacyjnego produktu turystycznego o charakterze unikatowym i ponadregionalnym.

 

 

Podmiot publikującyMiejska Jednostka Organizacyjna
WytworzyłStefan Dziadosz2013-12-19
Publikujący Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o. 2014-01-09 08:28
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
logotyp.jpg Plik image 1.77 MB
skanowanie0001.pdf Plik pdf 1.04 MB
skanowanie0002.pdf Plik pdf 1.04 MB
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 12 lipca 2024r. 14:17:53
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.