XML
TREŚC JEST ARCHIWALNA

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Inwestycja planowana na działkach nr ew. 67/1, 66, 78 i 74 położonych w Krośnie, w obrębie ewidencyjnym Krościenko Niżne, przy ul. S. Okrzei

Działając na podstawie art. 7 ust. 10 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2021 r. poz. 1538):
  • zamieszcza się wniosek z dnia 27 lutego 2023 r., skorygowany i uzupełniony w dniu 10 marca 2023 r., o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą” wraz z dołączonymi do niego dokumentami;
  • informuję o możliwości składania uwag do wniosku.
Inwestycja planowana jest na działkach nr ew. 67/1, 66, 78 i 74 położonych w Krośnie, w obrębie ewidencyjnym Krościenko Niżne, przy ul. S. Okrzei.
Uwagi do wniosku można składać w terminie 21 dni od daty jego zamieszczenia (tj. do dnia 5 kwietnia 2023 r.) w postaci papierowej na adres Wydziału Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno lub w postaci elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) na adres e-mail: pb@um.krosno.pl lub za pomocą platformy ePUAP.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMarek Bednarz2023-03-15
Publikujący Marek Bednarz 2023-03-15 07:57
Modyfikacja Marek Bednarz 2023-03-15 08:39