Przejdź do treści
Włącz kontrast
Miasta Krosna
Logo jednostki
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Platforma zakupowa Gminy Miasto Krosno

Obrady Rady Miasta Krosna

XXXV sesja Rady Miasta Krosna

Projekty uchwał przedstawione pod obrady XXXV sesji Rady Miasta Krosna:
 1. Projekt uchwały Nr XXXV/1006/21 w sprawie udzielenia wotum dla Prezydenta Miasta Krosna.
 2. Projekt uchwały Nr XXXV/1007/21 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Krosna za 2020 rok.
 3. Projekt uchwały Nr XXXV/1008/21 w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Krosna za 2020 rok.
 4. Projekt uchwały Nr XXXV/1009/21 w sprawie wniosków i zaleceń pokontrolnych wynikających z kontroli budżetu obywatelskiego.
 5. Projekt uchwały Nr XXXV/1010/21 w sprawie przyjęcia sprawozdania i dokonania oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Krośnie za 2020 r.
 6. Projekt uchwały Nr XXXV/1011/21 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez Żłobek Miejski w Krośnie.
 7. Projekt uchwały Nr XXXV/1012/21 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych w 2021 roku i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania.
 8. Projekt uchwały Nr XXXV/1013/21 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych dla młodzieży uczącej się w szkołach ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Krosno.
 9. Projekt uchwały Nr XXXV/1014/21 w sprawie . uchylenia uchwały Nr XXV/488/2016 Rady Miasta Krosna z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie ustanowienia Motywacyjnego Programu Stypendialnego Miasta Krosna dla uczniów gimnazjów i szkół Ponadgimnazjalnych.
 10. Projekt uchwały Nr XXXV/1015/21 w sprawie zmiany nazwy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Nr 2 w Krośnie.
 11. Projekt uchwały Nr XXXV/1016/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Dyrektora Muzeum Rzemiosła w Krośnie porozumienia o powierzeniu przez Wojewodę Podkarpackiego prowadzenia na obszarze Miasta Krosna niektórych zadań z zakresu właściwości Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
 12. Projekt uchwały Nr XXXV/1017/21 w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Krosno. AUTOPOPRAWKA.
 13. Projekt uchwały Nr XXXV/1018/21 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. AUTOPOPRAWKA.
 14. Projekt uchwały Nr XXXV/1019/21 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Krosno oraz tymczasowych pomieszczeń.
 15. Projekt uchwały Nr XXXV/1020/21 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w mieście Krośnie w strefie płatnego parkowania oraz określenia sposobu pobierania opłaty. AUTOPOPRAWKA.
 16. Projekt uchwały Nr XXXV/1021/21 w sprawie nadania nazwy dla ulicy w mieście Krośnie.
 17. Projekt uchwały Nr XXXV/1022/21 w sprawie sprzedaży nieruchomości.
 18. Projekt uchwały Nr XXXV/1023/21 w sprawie sprzedaży nieruchomości.
 19. Projekt uchwały Nr XXXV/1024/21 w sprawie sprzedaży nieruchomości.
 20. Projekt uchwały Nr XXXV/1025/21 w sprawie sprzedaży nieruchomości.
 21. Projekt uchwały Nr XXXV/1026/21 w sprawie sprzedaży nieruchomości.
 22. Projekt uchwały Nr XXXV/1027/21 w sprawie sprzedaży nieruchomości.
 23. Projekt uchwały Nr XXXV/1028/21 w sprawie nabycia nieruchomości.
 24. Projekt uchwały Nr XXXV/1029/21 w sprawie nabycia nieruchomości.
 25. Projekt uchwały Nr XXXV/1030/21 w sprawie obciążenia nieruchomości.
 26. Projekt uchwały Nr XXXV/1031/21 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości.
 27. Projekt uchwały Nr XXXV/1032/21 w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości.
 28. Projekt uchwały Nr XXXV/1033/21 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Krosno.
 29. Projekt uchwały Nr XXXV/1034/21 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na czas nieoznaczony oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Krosno.
 30. Projekt uchwały Nr XXXV/1035/21 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty oraz rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Krosno lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
 31. Projekt uchwały Nr XXXV/1036/21 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi finansowo-księgowej dla jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Krosno.
 32. Projekt uchwały Nr XXXV/1037/21 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Zarządzanie nieruchomością przy ul. Bieszczadzkiej 5 w Krośnie”.
 33. Projekt uchwały Nr XXXV/1038/21 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Budowa połączenia ciągów pieszych przy DK 28”.
 34. Projekt uchwały Nr XXXV/1039/21 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28 na odcinku od km 226+594 do km 237+962 wraz z dobudową drugiej jezdni”.
 35. Projekt uchwały Nr XXXV/1040/21 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „miejski system zarządzania jakością powietrza”.
 36. Projekt uchwały Nr XXXV/1041/21 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku przy ul. ks. P.Skargi 1 w Krośnie”.
 37. Projekt uchwały Nr XXXV/1042/21 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Modernizacja infrastruktury sportowej przy Miejskim Zespole Szkół Nr 2 w Krośnie.
 38. Projekt uchwały Nr XXXV/1043/21 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok. AUTOPOPRAWKA.
 39. Projekt uchwały Nr XXXV/1044/21 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krosna. AUTOPOPRAWKA.
powrot
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłIzabela Wszołek2021-06-18
Publikujący Izabela Wszołek 2021-06-18 10:50
Modyfikacja Izabela Wszołek 2021-06-25 07:34
Ostatnio dodane
Przetargi
Wyniki przetargów
Treści
data dodania: 2021-07-27
data dodania: 2021-07-27
Newsletter
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 31 lipca 2021r. 02:40:17
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.