XML

Ogłoszenie wyników wyboru członków do Krośnieńskiej Rady Seniorów

                                               Krosno, 23 maja 2017 r.
 
OGŁOSZENIE
Prezydent Miasta Krosna
 
Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr XL/841/17 Rady Miasta Krosna z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie powołania Krośnieńskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu (Dz. Urz. Woj. Podk. z dnia 8 marca 2017 r. poz. 926)
 
ogłasza wyniki wyboru członków do Krośnieńskiej Rady Seniorów
 
W wyniku przeprowadzonego w dniu 23 maja 2017 r. losowania spośród zgłoszonych kandydatów (przedstawicieli osób starszych, zamieszkałych na terenie miasta Krosna bądź przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz osób starszych lub zrzeszających osoby starsze, mające siedzibę na terenie miasta Krosna):
 
1. W skład Krośnieńskiej Rady Seniorów wchodzą (według kolejności wylosowania):
1) Tadeusz Pribbenow,
2) Irena Zajdel - Krośnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku,
3) Andrzej Kolendowski - Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Krośnie,
4) Zofia Czaja,
5) Krystyna Szot,
6) Anna Bazan,
7) Stanisław Czaja.
 
2. Listę rezerwową Krośnieńskiej Rady Seniorów tworzą (według kolejności        wylosowania):
1) Danuta Wójtowicz - Aktywny Klub Nauczycieli Emerytów, Rencistów i Pracowników Administracji w Krośnie,
2) Elżbieta Koza,
3) Zbigniew Chudy – Polski Czerwony Krzyż – Oddział Rejonowy w Krośnie.
 
Wyniki losowania są ostateczne i nie podlegają procedurze odwoławczej.
 

 
                                       
 
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMarzena Leśniewska2017-05-23
Publikujący Marzena Leśniewska 2017-05-24 00:00
Modyfikacja Marzena Leśniewska 2017-05-24 14:56