XML

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krosna o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA KROSNA  
z dnia 23 sierpnia 2018 r.
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.
 
Na podstawie art. 48, ust. 4, art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405, 1566, 1999, z 2018 r. poz. 810, 1089), informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.
 

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krosna Plik pdf 864.91 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłAnna Kucharska2018-08-24
Publikujący Anna Kucharska 2018-08-24 07:43
Modyfikacja Anna Kucharska 2018-08-24 07:50