XML

Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej w mieście Krośnie w roku 2020

Informacja o lokalizacji w mieście Krośnie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z harmonogramem dyżurów.

Przypominamy, że od stycznia 2019 roku obowiązują przepisy dotyczące zapewnienia mieszkańcom dostępu do bezpłatnej pomocy prawnej. Teraz z takiej pomocy może skorzystać każdy, kto złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniające innych osób wciągu ostatniego roku.

 


Na terenie miasta Krosna funkcjonują dwa punkty bezpłatnych porad prawnych. Pierwszy z nich działa w budynku USC, a drugi w CWOP-ie.

 Pierwszy punkt nieodpłatnej pomocy prawnej mieści się w budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Prochownia 4 - parter.
 


Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest według następującego harmonogramu:
 

poniedziałek 9.00 - 13.00 dyżur radcy prawnego
wtorek 14.00 – 18.00 dyżur adwokata
środa 9.00 - 13.00 dyżur adwokata
czwartek 14.00 – 18.00 dyżur radcy prawnego
piątek 9.00 - 13.00  

 
I i III piątek oraz 31 stycznia i 31 lipca 2020 r.  -  dyżur radcy prawnego,
II i IV piątek oraz 29 maja i 30 października 2020 r.  -  dyżur adwokata.


Drugi z punktów prowadzony jest przez organizację pozarządową Stowarzyszenie „Sursum Corda”, z siedzibą w Nowym Sączu, a w naszym mieście punkt usytuowany jest w lokalu Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Krośnie przy ul. Grodzkiej 10. Telefon kontaktowy 13 47 43 903.
 

 


Nieodpłatna pomoc prawna  udzielana jest według następującego harmonogramu:

poniedziałek 15.30 - 19.30 dyżur radcy prawnego
wtorek 15.30 - 19.30 dyżur adwokata
czwartek 15.30 - 19.30 dyżur adwokata
piątek 15.30 - 19.30 dyżur adwokata
sobota 8.00 - 12.00 dyżur adwokataAby skorzystać z bezpłatnych porad należy się wcześniej zarejestrować:

  1. poprzez stronę -  np.ms.gov.pl/
  2. lub przesłać zgłoszenia na adres: osika.krystyna@um.krosno.pl z załączonym skanem lub zdjęciem wypełnionego i podpisanego wniosku o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa prawnego zawierającego oświadczenie, że nie jest się w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Wzór wniosku do pobrania znajduje się poniżej aktualności.
  3. wniosek MOŻNA TEŻ SPORZĄDZIĆ WŁASNORĘCZNIE, według podanego wzoru i przekazać do Urzędu Miasta Krosna ul. Lwowska 28a.
  4. telefonicznie pod numerem 13 47 43 907 lub 13 47 43 214
  • poniedziałek  od 7.30 do 16.30
  • od wtorku do czwartku od godziny 7.30 do 15.30
  • piątek  od 7.30 do 14.30

 
Wcześniejsza rejestracja jest obowiązkowa.
  


Nieodpłatna pomoc prawna jest zapewniana przez gminy od 1 stycznia 2016 r. na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim i nieodpłatnej mediacji (Dz. U. z 2019 r., poz. 294 z późn. zm.).
 
 
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKrystyna Osika2020-05-18
Publikujący Maria Habrat - Habrat Maria 2020-05-18 16:18
Modyfikacja Krystyna Osika 2020-06-08 11:11