XML

Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej w mieście Krośnie w roku 2019

Informacja o lokalizacji w mieście Krośnie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z harmonogramem dyżurów.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
 
      Od 1 stycznia 2019 r. został rozszerzony katalog beneficjentów: do uzyskania pomocy uprawniona jest każda osoba fizyczna, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

       Od 1 stycznia 2019 r. na terenie miasta Krosna funkcjonują dwa punkty bezpłatnych porad prawnych. Pierwszy z nich działa na parterze budynku USC, a drugi w CWOP-ie.

Pierwszy punkt nieodpłatnej pomocy prawnej mieści się na parterze budynku Urzędu Stanu Cywilnego  przy ul. Prochownia 4.
Telefon kontaktowy 13 47 43 395.

 
Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest według następującego harmonogramu:
poniedziałek    godz. 9.00 - 13.00      -  dyżur radcy prawnego
wtorek              godz. 14.00 – 18.00   -  dyżur adwokata
środa                godz. 9.00 - 13.00      -  dyżur adwokata
czwartek          godz. 14.00 - 18.00    -   dyżur radcy prawnego
piątek               godz. 9.00 - 13.00   
 
I i III piątek oraz 29 marca i 30 sierpnia 2019 r.  -  dyżur radcy prawnego,
II i IV piątek oraz 31 maja i 29 listopada 2019 r.  -  dyżur adwokata


 
Drugi z punktów prowadzony jest przez organizację pozarządową Stowarzyszenie „Sursum Corda”, z siedzibą w Nowym Sączu ul. Lwowska 11.

Punkt usytuowany jest w lokalu Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych
w Krośnie przy ul. Grodzkiej 10. Telefon kontaktowy 13 47 43 903.

 
Nieodpłatna pomoc prawna  udzielana jest według następującego harmonogramu:
poniedziałek    godz. 15.30 - 19.30
wtorek              godz. 15.30 - 19.30
czwartek          godz. 15.30 - 19.30
piątek               godz. 15.30 - 19.30
sobota              godz.    8.00 - 12.00  
Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej

  Nieodpłatna pomoc prawna jest zapewniana przez Gminy od 1 stycznia 2016 r. na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2030 z późn. zm.).
 

Rejestracji do punktu nieodpłatnej pomocy prawnej można dokonać:
  1. elektronicznie na stronie internetowej       https://krosno.npp-24.pl/
  1. telefonicznie pod numerem 13 47 43 907 lub 13 47 43 214
  1.  poniedziałek  od 7.30 do 16.30
  2.  od wtorku do czwartku od godziny 7.30 do 15.30
  3.  piątek  od 7.30 do 14.30
 
Wcześniejsza rejestracja jest obowiązkowa.


 

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2030 z późn. zm.) publikuje się:
 
 
 
 
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKrystyna Osika2019-01-02
Publikujący Maria Habrat - Habrat Maria 2019-01-02 16:18
Modyfikacja Krystyna Osika 2019-02-22 11:44