XML

Informacja o dokonaniu zgłoszenia

KROSNO, 24.06.2024, r.
(miejscowość i data)
PB.6743.1.31.2024.U
Nr rej. 31/2024
(numer rejestru organu właściwego
do przyjęcia zgłoszenia robót
nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

 
Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2024 r., poz. 725) zwanej dalej ustawą, informuje o dokonaniu  zgłoszenia budowy, o której mowa  art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy tj.:  
 
  1. Inwestor: Kamil Bęben
  2. Adres obiektu: działka nr  164/7 w Krośnie - obręb ewid. Turaszówka
  3. Rodzaj (opis) obiektu: Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku  mieszkalnym
  4. Data wpływu (doręczenia) zgłoszenia: 21.06.2024 r.
  5. Znak sprawy: PB.6743.1.31.2024.U
  6. Data wniesienia sprzeciwu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu: 
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłRenata Uliasz2024-06-24
Publikujący Renata Uliasz - Podinspektor 2024-06-24 12:44
Modyfikacja Renata Uliasz - Podinspektor 2024-06-24 12:44