XML
TREŚC JEST ARCHIWALNA

Informacja o dokonaniu zgłoszenia

                                                                                                                                            KROSNO, 19.06.2024 r.
                                                                                                                                            (miejscowość i data)
PB.6743.1.30.2024.K
30/2024
(numer rejestru organu właściwego                 
do przyjęcia zgłoszenia robót                       
nie wymagających pozwolenia na budowę)


                                                                                     Prezydent Miasta Krosna
                                                                                     ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
                                                                                    …………………………………………….
                                                                                    (oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)
 
 
Informacja o dokonaniu  zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d,
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2024 r., poz. 725)
 
  1. Przedmiot zgłoszenia:
             Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym z odcinkiem instalacji 
             prowadzonym w gruncie na działce nr ewid. 1505/4 Krośnie przy ul. Kojdera - obręb ewid. Polanka
 
  1. inwestor:
             P. Małgorzata Stręk
 
  1. data doręczenia zgłoszenia:
             18.06.2024 r.
                                                                                                                                            KROSNO, 19.06.2024 r.
                                                                                                                                            (miejscowość i data)
PB.6743.1.30.2024.K
30/2024
(numer rejestru organu właściwego                 
do przyjęcia zgłoszenia robót                       
nie wymagających pozwolenia na budowę)


                                                                                     Prezydent Miasta Krosna
                                                                                     ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
                                                                                    …………………………………………….
                                                                                    (oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)
 
 
Informacja o dokonaniu  zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d,
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2024 r., poz. 725)
 
  1. Przedmiot zgłoszenia:
             Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym z odcinkiem instalacji 
             prowadzonym w gruncie na działce nr ewid. 1505/4 Krośnie przy ul. Kojdera - obręb ewid. Polanka
 
  1. inwestor:
             P. Małgorzata Stręk
 
  1. data doręczenia zgłoszenia:
             18.06.2024 r.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaria Hućko-Karp2024-06-19
Publikujący Maria Hućko-Karp 2024-06-19 14:35