XML
TREŚC JEST ARCHIWALNA

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

KROSNO, 17.06.2024 r.
(miejscowość i data)
PB.6743.1.26.2024.F
Nr rej. 26/2024
(numer rejestru organu właściwego
do przyjęcia zgłoszenia robót
nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

 
Informacja o braku sprzeciwu do  zgłoszenia budowy,
o której mowa w  art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. d, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. -
Prawo budowlane (Dz.U. z 2024 r., poz. 725)


 
 1. Przedmiot zgłoszenia:

Budowa i przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami na działkach nr ewid. 2555, 2541/42, 2541/4, 2540/2, 2537, 2536, 2534, 2424/3, 2421/29, 2421/27, 2421/26, 2421/3, 2421/25, 2421/33, 2421/32, 2421/12, 3207/13, 3207/12, 3207/10, 2421/15, 2421/21, 2421/22, 2421/23, 2441, 2442 w Krośnie przy ul. Piastowskiej - obręb ewid. Śródmieście.
 

2. Inwestor:

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o.
ul. A. Fredry 12, 38-400 Krosno
 

3. Data doręczenia zgłoszenia:
23.05.2024 r.
 
4. Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu:
14.05.2024 r.
 
 
 

 
 
KROSNO, 17.06.2024 r.
(miejscowość i data)
PB.6743.1.26.2024.F
Nr rej. 26/2024
(numer rejestru organu właściwego
do przyjęcia zgłoszenia robót
nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

 
Informacja o braku sprzeciwu do  zgłoszenia budowy,
o której mowa w  art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. d, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. -
Prawo budowlane (Dz.U. z 2024 r., poz. 725)


 
 1. Przedmiot zgłoszenia:

Budowa i przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami na działkach nr ewid. 2555, 2541/42, 2541/4, 2540/2, 2537, 2536, 2534, 2424/3, 2421/29, 2421/27, 2421/26, 2421/3, 2421/25, 2421/33, 2421/32, 2421/12, 3207/13, 3207/12, 3207/10, 2421/15, 2421/21, 2421/22, 2421/23, 2441, 2442 w Krośnie przy ul. Piastowskiej - obręb ewid. Śródmieście.
 

2. Inwestor:

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o.
ul. A. Fredry 12, 38-400 Krosno
 

3. Data doręczenia zgłoszenia:
23.05.2024 r.
 
4. Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu:
14.05.2024 r.
 
 
 

 
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKinga Garbacik2024-06-17
Publikujący Kinga Garbacik 2024-06-17 14:00