XML

informacja o braku wniesienia sprzeciwu

                                                                                                                                         KROSNO, 13.06.2024 r.
                                                                                                                                         (miejscowość i data)
PB.6743.1.29.2024.S
29/2024
(numer rejestru organu właściwego                 
do przyjęcia zgłoszenia robót                       
nie wymagających pozwolenia na budowę)

                                                                    Prezydent Miasta Krosna
                                                                    ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
                                                                    …………………………………………….
                                                                    (oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)
 
 
 
 
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 lit b,
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2024 r., poz. 725)
 
  1. Przedmiot zgłoszenia:

             Budowa odcinka sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych do budynków mieszkalnych jednorodzinnych
             przy ul. Żniwnej w Krośnie na działkach nr ewid. 2080/4, 2080/3 - obręb ewid. Suchodół.
  1. inwestor:

             INGINIO Sp. z o.o.
             ul. Mazowiecka 60
             35-324 Rzeszów  
 
  1. data doręczenia zgłoszenia:

             05.06.2024 r.

  1. data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu:
             13.06.2024 r.

 
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKatarzyna Grochmal2024-06-13
Publikujący Katarzyna Grochmal 2024-06-13 11:59