XML
TREŚC JEST ARCHIWALNA

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia

Krosno, dn. 12.06.2024 r.
(miejscowość i data)
PB.6743.1.28.2024.R
28/2024
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia
zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. c
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725)

 
1. Przedmiot zgłoszenia:
Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. H. Wieniawskiego i ul. gen. W. Sikorskiego w Krośnie na działkach nr ewid. 2812/11 (obręb Śródmieście), 2686, 2688/1, 2693, 2692, 2688/2, 2688/4, 2691/1, 2694/5, 2696, 2698/3, 2748/2, 2748/1 (obręb Krościenko Niżne).
 
2. Inwestor:
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o.
ul. A. Fredry 12, 38-400 Krosno
 
3. Data doręczenia zgłoszenia:
04.06.2024 r.
 
4. Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu:
12.06.2024 r.
 
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKarolina Szymańska2024-06-12
Publikujący Karolina Baran - Karolina Baran 2024-06-12 10:42