XML
TREŚC JEST ARCHIWALNA

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

                                                                                                                                       KROSNO, 10.06.2024 r.
                                                                                                                                       (miejscowość i data)
PB.6743.1.27.2024.K
Nr rej. 27/2024
(numer rejestru organu właściwego
do przyjęcia zgłoszenia robót
nie wymagających pozwolenia na budowę)

                                                                              Prezydent Miasta Krosna
                                                                              ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
                                                                              …………………………………………….
                                                                              (oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

 
Informacja o braku sprzeciwu do  zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d,
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2024 r., poz. 725)
 
  1. Przedmiot zgłoszenia:
              Przebudowa i rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym  na działce
              nr ewid. 2563 w Krośnie przy ul. Podchorążych 5 - obręb ewid. Śródmieście.
 
  1. inwestor:
             PP. Marcin i Angelika Szczur
 
  1. data doręczenia zgłoszenia:
             04.06.2024 r.
 
        4. Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu:
       
            11.06.2024 r.

 
                                                                                                                                       KROSNO, 10.06.2024 r.
                                                                                                                                       (miejscowość i data)
PB.6743.1.27.2024.K
Nr rej. 27/2024
(numer rejestru organu właściwego
do przyjęcia zgłoszenia robót
nie wymagających pozwolenia na budowę)

                                                                              Prezydent Miasta Krosna
                                                                              ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
                                                                              …………………………………………….
                                                                              (oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

 
 
Informacja o braku sprzeciwu do  zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d,
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2024 r., poz. 725)
 
  1. Przedmiot zgłoszenia:
              Przebudowa i rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym  na działce
              nr ewid. 2563 w Krośnie przy ul. Podchorążych 5 - obręb ewid. Śródmieście.
 
  1. inwestor:
             PP. Marcin i Angelika Szczur
 
  1. data doręczenia zgłoszenia:
             04.06.2024 r.
 
        4. Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu:
       
            11.06.2024 r.

 
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaria Hućko-Karp2024-06-10
Publikujący Maria Hućko-Karp 2024-06-10 09:17