XML
TREŚC JEST ARCHIWALNA

Informacja o dokonaniu zgłoszenia

                                                                                                                                                   KROSNO, 06.06.2024 r.
                                                                                                                                                   (miejscowość i data)
PB.6743.1.27.2024.K
27/2024
(numer rejestru organu właściwego                 
do przyjęcia zgłoszenia robót                       
nie wymagających pozwolenia na budowę)


                                                                              Prezydent Miasta Krosna
                                                                             ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
                                                                             …………………………………………….
                                                                             (oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)
 
 
 
 
Informacja o dokonaniu  zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d,
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2024 r., poz. 725)
 
  1. Przedmiot zgłoszenia:
             Przebudowa i rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym  na działce
             nr ewid. 2563 w Krośnie przy ul. Podchorążych 5 - obręb ewid. Śródmieście.
  1. inwestor:
             PP. Marcin i Angelika Szczur
 
  1. data doręczenia zgłoszenia:
              04.06.2024 r.
                                                                                                                                                   KROSNO, 06.06.2024 r.
                                                                                                                                                  (miejscowość i data)
PB.6743.1.27.2024.K
27/2024
(numer rejestru organu właściwego                 
do przyjęcia zgłoszenia robót                       
nie wymagających pozwolenia na budowę)


                                                                              Prezydent Miasta Krosna
                                                                             ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
                                                                             …………………………………………….
                                                                             (oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)
 
 
 
 
Informacja o dokonaniu  zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d,
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2024 r., poz. 725)
 
  1. Przedmiot zgłoszenia:
             Przebudowa i rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym  na działce
             nr ewid. 2563 w Krośnie przy ul. Podchorążych 5 - obręb ewid. Śródmieście.
  1. inwestor:
             PP. Marcin i Angelika Szczur
 
  1. data doręczenia zgłoszenia:
              04.06.2024 r.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaria Hućko-Karp2024-06-06
Publikujący Maria Hućko-Karp 2024-06-06 13:30