XML
TREŚC JEST ARCHIWALNA

Informacja o wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia

Krosno, dn. 05.06.2024 r.
(miejscowość i data)
PB.6743.1.20.2024.A
20/2024
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia
zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)
 
Informacja o wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia wykonywania robót budowlanych,
o których mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2024 r. poz. 725)
 
1. Przedmiot zgłoszenia:
Przebudowa przegrody zewnętrznej budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego przy ul. B. Prusa 21 w Krośnie na działce nr ewid. 1188/2 w obrębie ewid. 0007 Suchodół.
 
2. Inwestor:
P. Mateusz Mikoś
 
3. Data doręczenia zgłoszenia:
11.04.2024 r.
 
4. Data wniesienia sprzeciwu:
04.06.2024 r.

Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłIwona Skomiał - Naczelnik 2024-06-05
Publikujący Karolina Baran - Karolina Baran 2024-06-05 09:08