XML
TREŚC JEST ARCHIWALNA

Informacja o dokonaniu zgłoszenia

KROSNO, 17.05.2024, r.
(miejscowość i data)
PB.6743.1.25.2024.U
Nr rej. 25/2024
(numer rejestru organu właściwego
do przyjęcia zgłoszenia robót nie
wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

 
Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r., poz. 682 z późn. zm.) zwane dalej ustawą, informuje o dokonaniu  zgłoszenia budowy, o której mowa
 art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy tj.:  
 
  1. Inwestor: P. Rafał Dębiec wspólnik spółki PIASTOWSKA SPÓŁKA CYWILNA,
  2. Adres obiektu: działka nr  195/30 w Krośnie - obręb ewid. Polanka
  3. Rodzaj (opis) obiektu: Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku usługowym na działce nr  195/30 w Krośnie - obręb ewid. Polanka
  4. Data wpływu (doręczenia) zgłoszenia: 15.05.2024 r.
  5. Znak sprawy: PB.6743.1.25.2024.U
  6. Data wniesienia sprzeciwu lub informacja o braku wniesienia sprzeciwu: 
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłRenata Uliasz2024-05-17
Publikujący Renata Uliasz - Podinspektor 2024-05-17 13:26