XML
TREŚC JEST ARCHIWALNA

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia

Krosno, dn. 27.02.2024 r.
(miejscowość i data)
PB.6743.1.6.2024.R
6/2024
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia
zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o braku sprzeciwu do  zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. b
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.)
 
1. Przedmiot zgłoszenia:
Przebudowa i rozbudowa odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej na działkach nr ewid. 273/29, 273/27, 273/28, 273/21, 273/19 przy ul. F. Żwirki i S. Wigury w Krośnie (obręb Przemysłowa).
 
2. Inwestor:
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o.  
ul. A. Fredry 12, 38-400 Krosno
 
3. Data doręczenia zgłoszenia:
21.02.2024 r.
 
4. Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu:
27.02.2024 r.
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKarolina Baran2024-02-27
Publikujący Karolina Baran - Karolina Baran 2024-02-27 10:55