XML
TREŚC JEST ARCHIWALNA

Informacja o dokonaniu zgłoszenia

Krosno, dn. 22.09.2023 r.
(miejscowość i data)
PB.6743.1.50.2023.R
50/2023
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia
zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)
 
Informacja o dokonaniu zgłoszenia wykonywania robót budowlanych,
o których mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.)

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Patryk Wójcik
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym wraz z zewnętrznym jej odcinkiem.
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 2341/6, 2342/6, 2341/5, 2341/4, 2341/3
 
Obręb Suchodół
 
Ulica Polna
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 21.09.2023 r.
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKarolina Baran2023-09-22
Publikujący Karolina Baran - Karolina Baran 2023-09-22 11:58