XML
TREŚC JEST ARCHIWALNA

Informacja o dokonaniu zgłoszenia

                                                                                                                                                            KROSNO, 15.06.2021 r.
                                                                                                                                                            (miejscowość i data)
PB.6743.1.106.2021.K
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia
obót nie wymagających pozwolenia na budowę)
49/2021
                                                                                      Prezydent Miasta Krosna
                                                                                      ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
                                                                                      …………………………………………….
                                                                                      (oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o dokonaniu  zgłoszenia budowy, o której mowa  w art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2020 poz. 1333 z późn. zm.)
 

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe w Krośnie Sp. z o.o.   
ul. Wyzwolenia 4
38-400 Krosno
 
 
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa sieci cieplnej z rur preizolowanych obsługująca projektowany budynek mieszkalno-usługowy  
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 262/2, 262/1, 269/1, 270/3
 
Obręb Przemysłowa
 
Ulica Składowa
 
Nr 6
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 11.06.2021 r.

                                                                                                                                                          KROSNO, 15.06.2021 r.
                                                                                                                                                            (miejscowość i data)
PB.6743.1.106.2021.K
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia
obót nie wymagających pozwolenia na budowę)
49/2021
                                                                                      Prezydent Miasta Krosna
                                                                                      ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
                                                                                      …………………………………………….
                                                                                      (oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o dokonaniu  zgłoszenia budowy, o której mowa  w art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2020 poz. 1333 z późn. zm.)
 

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe w Krośnie Sp. z o.o.   
ul. Wyzwolenia 4
38-400 Krosno
 
 
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa sieci cieplnej z rur preizolowanych obsługująca projektowany budynek mieszkalno-usługowy  
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 262/2, 262/1, 269/1, 270/3
 
Obręb Przemysłowa
 
Ulica Składowa
 
Nr 6
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 11.06.2021 r.
 

Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaria Hućko-Karp2021-06-15
Publikujący Maria Hućko-Karp 2021-06-15 12:18