XML
TREŚC JEST ARCHIWALNA

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy

Krosno, dn. 14.06.2021 r.
(miejscowość i data)
PB.6743.2.73.2021.R
48/2021
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia
zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
 Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)
 
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy,
o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. e
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.)

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia (o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa) wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 520/1, 515/8, 520/2, 515/5, 515/4
 
Obręb Suchodół
 
Ulica Dębowa
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 11.06.2021 r.
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2021-06-14
Publikujący Karolina Baran - Karolina Baran 2021-06-14 13:41