XML
TREŚC JEST ARCHIWALNA

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy

Krosno, dn. 11.06.2021 r.
(miejscowość i data)
PB.6743.2.59.2021.R
42/2021
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia
zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)
 
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy,
o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. e
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazu do budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej.
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 86/11, 2490, 2491
 
Obręb Suchodół
 
Ulica R. Traugutta
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 24.05.2021 r.
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 11.06.2021 r.
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2021-06-11
Publikujący Karolina Baran - Karolina Baran 2021-06-11 08:11