XML
TREŚC JEST ARCHIWALNA

Informacja o dokonaniu zgłoszenia robót budowlanych

Krosno, dn. 10.06.2021 r.
(miejscowość i data)
PB.6743.2.69.2021.R
44/2021
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia
zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o dokonaniu zgłoszenia robót budowlanych,
o których mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe Sp. z o.o.
ul. Wyzwolenia 4, 38-400 Krosno  
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 4 budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 123.
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 557/1
 
Obręb Polanka
 
Ulica ks. J. Popiełuszki
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 08.06.2021 r.
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2021-06-10
Publikujący Karolina Baran - Karolina Baran 2021-06-10 12:59