XML
TREŚC JEST ARCHIWALNA

Informacja o dokonaniu zgłoszenia robót budowlanych

Krosno, dn. 07.06.2021 r.
(miejscowość i data)
PB.6743.2.65.2021.R
43/2021
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia
zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
 Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o dokonaniu zgłoszenia robót budowlanych,
o których mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.)

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Robert Kranc  

dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Przebudowa z rozbudową budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej.
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 433/1
 
Obręb Krościenko Niżne
 
Ulica A. i D. Mazurkiewiczów
 
Nr 13
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 02.06.2021 r.
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2021-06-07
Publikujący Karolina Baran - Karolina Baran 2021-06-07 12:48