XML
TREŚC JEST ARCHIWALNA

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy/robót budowlanych

Krosno, 19.05.2021 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.85.2021.SK
     nr rej. 41/2021
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia
zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę)

 
Prezydent Miasta Krosna
38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a
 ……………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

 
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  - Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333 ze zm.)
 

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:     Gmina Miasto Krosno
 
 
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym do 1 kV - stanowiącej odcinki oświetlenia ulicznego w ramach inwestycji polegającej na dobudowie punktów oświetleniowych przy ul. Mięsowicza w Krośnie, na działce nr 59/2, w obrębie Przemysłowa.
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-i) ewidencyjna(-e) 59/2
 
Obręb Przemysłowa [0003]
 
Ulica Mięsowicza
 
Nr ---
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 29.042.2021 r.

 
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 20.05.2021 r.
 
Krosno, 19.05.2021 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.85.2021.SK
     nr rej. 41/2021
 (numer rejestru organu właściwego do przyjęcia
zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę)

 
Prezydent Miasta Krosna
38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a
 ……………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

 
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  - Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333 ze zm.)
 

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:     Gmina Miasto Krosno
 
 
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym do 1 kV - stanowiącej odcinki oświetlenia ulicznego w ramach inwestycji polegającej na dobudowie punktów oświetleniowych przy ul. Mięsowicza w Krośnie, na działce nr 59/2, w obrębie Przemysłowa.
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-i) ewidencyjna(-e) 59/2
 
Obręb Przemysłowa [0003]
 
Ulica Mięsowicza
 
Nr ---
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 29.042.2021 r.

 
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 20.05.2021 r.
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłStanisław Kindel2021-05-19
Publikujący Stanisław Kindel 2021-05-19 11:01