XML
TREŚC JEST ARCHIWALNA

informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru budowy

KROSNO, 18.05.2021 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.2.45.2021.A
40/2021
 (numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia
robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy, o której mowa  w art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. e, art. 30 pkt. 1b oraz art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o.  
ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
 
 dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ulicy Granicznej w Krośnie.
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 1091/17, 1093/9, 1097/9, 1097/10, 1098/5, 1098/8
 
Obręb 0006 Krościenko Niżne
 
Ulica Graniczna
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 28.04.2021 r.
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 18.05.2021 r.
 
 
 
 

 
KROSNO, 18.05.2021 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.2.45.2021.A
40/2021
 (numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy, o której mowa  w art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. e, art. 30 pkt. 1b oraz art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o.  
ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ulicy Granicznej w Krośnie.
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 1091/17, 1093/9, 1097/9, 1097/10, 1098/5, 1098/8
 
Obręb 0006 Krościenko Niżne
 
Ulica Graniczna
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 28.04.2021 r.
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 18.05.2021 r.
 
 
 
 

 
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłAgata Ziarkowska2021-05-18
Publikujący Agata Ziarkowska 2021-05-18 08:52