XML
TREŚC JEST ARCHIWALNA

informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru budowy

KROSNO, 12.05.2021 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.2.40.2021.A
34/2021
 (numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia
robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy, o której mowa  w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d, art. 30 ust. 1b oraz art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Gmina Miasto Krosno  
ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Przebudowa instalacji gazowej kotłowni Zespołu Krytych Pływalni przy ul. Sportowej 8 w Krośnie.
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 1392/2
 
Obręb 0001 Turaszówka
 
Ulica Sportowa
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 21.04.2021 r.
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 12.05.2021 r.
 
 
 
 

 
 
KROSNO, 12.05.2021 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.2.40.2021.A
34/2021
 (numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia
robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy, o której mowa  w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d, art. 30 ust. 1b oraz art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Gmina Miasto Krosno  
ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno
 
 dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Przebudowa instalacji gazowej kotłowni Zespołu Krytych Pływalni przy ul. Sportowej 8 w Krośnie.
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 1392/2
 
Obręb 0001 Turaszówka
 
Ulica Sportowa
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 21.04.2021 r.
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 12.05.2021 r.
 
 
 
 

 
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłAgata Ziarkowska2021-05-12
Publikujący Agata Ziarkowska 2021-05-12 08:24