XML
TREŚC JEST ARCHIWALNA

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia

                                                                                                                                                      KROSNO, 11.05.2021 r.
                                                                                                                                                      (miejscowość i data)
PB.6743.1.73.2021.K
38/2021
(numer rejestru organu właściwego
do przyjęcia zgłoszenia robót
nie wymagających pozwolenia na budowę)
                                                                                    Prezydent Miasta Krosna
                                                                                    ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
                                                                                    …………………………………………….
                                                                                    (oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

 
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu
do zgłoszenia budowy, o której mowa
w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
(Dz.U z 2020 poz. 1333 z późn. zm.)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: P. Janusz Kwolek  
 
 
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 12 budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 2A
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 544
 
Obręb Śródmieście
 
Ulica Kolejowa   
 
Nr 2A
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 23.04.2021 r.
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 11.05.2021 r.

                                                                                                                                                      KROSNO, 11.05.2021 r.
                                                                                                                                                      (miejscowość i data)
PB.6743.1.73.2021.K
38/2021
(numer rejestru organu właściwego
do przyjęcia zgłoszenia robót
nie wymagających pozwolenia na budowę)
                                                                                    Prezydent Miasta Krosna
                                                                                    ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
                                                                                    …………………………………………….
                                                                                    (oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

 
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu
do zgłoszenia budowy, o której mowa
w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
(Dz.U z 2020 poz. 1333 z późn. zm.)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: P. Janusz Kwolek  
 
 
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 12 budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 2A
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 544
 
Obręb Śródmieście
 
Ulica Kolejowa   
 
Nr 2A
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 23.04.2021 r.
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 11.05.2021 r.

Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaria Hućko-Karp2021-05-11
Publikujący Maria Hućko-Karp 2021-05-11 08:22