XML
TREŚC JEST ARCHIWALNA

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy/robót budowlanych

Informacja o dokonaniu zgłoszenia
                                                                                                                KROSNO, 04.05.2021 r.
                                                                                                                   (miejscowość i data)
PB.6743.1.85.2021.SK
Nr rej. 41/2021
(numer rejestru organu właściwego
 do przyjęcia zgłoszenia robót
nie wymagających pozwolenia na budowę)
                                                                                                       Prezydent Miasta Krosna
                                                                                                          ul. Lwowska 28A
                                                                                                            38-400 Krosno
                                                                                     …………….....................................................………………………….
                                                                                     (oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o dokonaniu  zgłoszenia budowy, o której mowa  w art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  - Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333 ze zm.)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  Gmina Miasto Krosno
 ul. Lwowska 28A
 38-400 Krosno
 
 dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa sieci elektroenergetycznej nN (do1 kV) oświetltnia ulicznego, w ramach inwestycji obejmującej dobudowę punktów oświetleniowych przy ul. Mięsowicza
w Krośnie, dz. nr 59/2, obręb Przemysłowa.
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne)  59/2
 
Obręb  Przemysłowa
 
Ulica  Mięsowicza
 
Nr   ---
 
Kod pocztowy  38-400
 
Miejscowość  KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia:  29.04.2021 r.
 
Informacja o dokonaniu zgłoszenia
                                                                                                                KROSNO, 04.05.2021 r.
                                                                                                                   (miejscowość i data)
PB.6743.1.85.2021.SK
Nr rej. 41/2021
(numer rejestru organu właściwego
 do przyjęcia zgłoszenia robót
nie wymagających pozwolenia na budowę)
                                                                                                       Prezydent Miasta Krosna
                                                                                                          ul. Lwowska 28A
                                                                                                            38-400 Krosno
                                                                                     …………………………….....................................................………….
                                                                                     (oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o dokonaniu  zgłoszenia budowy, o której mowa  w art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  - Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333 ze zm.)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:  Gmina Miasto Krosno
 ul. Lwowska 28A
 38-400 Krosno
 
 dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa sieci elektroenergetycznej nN (do1 kV) oświetltnia ulicznego, w ramach inwestycji obejmującej dobudowę punktów oświetleniowych przy ul. Mięsowicza
w Krośnie, dz. nr 59/2, obręb Przemysłowa.
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne)  59/2
 
Obręb  Przemysłowa
 
Ulica  Mięsowicza
 
Nr   ---
 
Kod pocztowy  38-400
 
Miejscowość  KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia:  29.04.2021 r.
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłStanisław Kindel2021-05-04
Publikujący Stanisław Kindel 2021-05-04 13:39