XML
TREŚC JEST ARCHIWALNA

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia

                                                                                                                                         KROSNO, 04.05.2021 r.
                                                                                                                                         (miejscowość i data)
PB.6743.1.71.2021.K
(numer rejestru organu właściwego
do przyjęcia zgłoszenia robót
nie wymagających pozwolenia na budowę)
37/2021
                                                                          Prezydent Miasta Krosna
                                                                          ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
                                                                          …………………………………………….
                                                                          (oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o dokonaniu  zgłoszenia budowy, o której mowa  w art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2020 poz. 1333 z późn. zm.)
 

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.                       w Tarnowie
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16
33-100 Tarnów
 
 
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączami gazu dla budynków mieszkalnych, dwulokalowych w zabudowie szeregowej
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 1477, 3219
 
Obręb 0005 Śródmieście
 
Ulica Witosa
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 23.04.2021 r.

                                                                                                                                         KROSNO, 04.05.2021 r.
                                                                                                                                         (miejscowość i data)
PB.6743.1.71.2021.K
(numer rejestru organu właściwego
do przyjęcia zgłoszenia robót
nie wymagających pozwolenia na budowę)
37/2021
                                                                          Prezydent Miasta Krosna
                                                                          ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
                                                                          …………………………………………….
                                                                          (oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o dokonaniu  zgłoszenia budowy, o której mowa  w art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2020 poz. 1333 z późn. zm.)
 

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.                       w Tarnowie
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16
33-100 Tarnów
 
 
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączami gazu dla budynków mieszkalnych, dwulokalowych w zabudowie szeregowej
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 1477, 3219
 
Obręb 0005 Śródmieście
 
Ulica Witosa
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 23.04.2021 r.
 

Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaria Hućko-Karp2021-05-04
Publikujący Maria Hućko-Karp 2021-05-04 09:55