XML
TREŚC JEST ARCHIWALNA

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia

                                                                                                                                                      Krosno, 09.04.2021 r.
                                                                                                                                                      (miejscowość i data)
PB.6743.1.40.2021.L
Nr rej. 20/2021
 (numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
                                                                                                     Prezydent Miasta Krosna
                                                                                                     ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
                                                                                                    …………………………………………….
                                                                                                     (oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy, o której mowa w art. w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333)
 

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe Sp. z  o. o.
 
 
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 1 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 764
 
Obręb Śródmieście
 
Ulica Ignacego Łukasiewicza
 
Nr 108
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość Krosno
 
Data doręczenia zgłoszenia: 18.03.2021r.
 
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 09.04.2021r.

                                                                                                                                                      Krosno, 09.04.2021 r.
                                                                                                                                                      (miejscowość i data)
PB.6743.1.40.2021.L
Nr rej. 20/2021
 (numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
                                                                                                     Prezydent Miasta Krosna
                                                                                                     ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
                                                                                                    …………………………………………….
                                                                                                     (oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy, o której mowa w art. w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333)
 

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe Sp. z  o. o.
 
 
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 1 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 764
 
Obręb Śródmieście
 
Ulica Ignacego Łukasiewicza
 
Nr 108
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość Krosno
 
Data doręczenia zgłoszenia: 18.03.2021r.
 
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 09.04.2021r.
 

Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaria Hućko-Karp2021-04-09
Publikujący Maria Hućko-Karp 2021-04-12 11:08