XML
TREŚC JEST ARCHIWALNA

Informacja o dokonaniu zgłoszenia

                                                                                                                                            KROSNO, 02.04.2021 r.
                                                                                                                                            (miejscowość i data)
PB.6743.1.49.2021.K
Nr rej. 25/2021
(numer rejestru organu właściwego                          
do przyjęcia zgłoszenia robót
nie wymagających pozwolenia na budowę)
                                                                                                        Prezydent Miasta Krosna
                                                                                                       ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
                                                                                                         …………………………………………….
                                                                                                       (oznaczenie organu administracji architektoniczno-
                                                                                                        budowlanej)

Informacja o dokonaniu  zgłoszenia  budowy, o której mowa  w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  - Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333)

 

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Gmina Miasto Krosno
ul. Lwowska 28a
38-400 Krosno
 
 
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Przebudowa wewnętrznych instalacji gazowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym   
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 272/44
 
Obręb Przemysłowa
 
Ulica Żwirki i Wigury  
 
Nr 13
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 31.03.2021 r.
 
                                                                                                                                            KROSNO, 02.04.2021 r.
                                                                                                                                            (miejscowość i data)

PB.6743.1.49.2021.K
Nr rej. 25/2021
(numer rejestru organu właściwego                          
do przyjęcia zgłoszenia robót
nie wymagających pozwolenia na budowę)
                                                                                                        Prezydent Miasta Krosna
                                                                                                       ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
                                                                                                         …………………………………………….
                                                                                                       (oznaczenie organu administracji architektoniczno-
                                                                                                        budowlanej)

Informacja o dokonaniu  zgłoszenia  budowy, o której mowa  w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  - Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333)

 

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Gmina Miasto Krosno
ul. Lwowska 28a
38-400 Krosno
 
 
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Przebudowa wewnętrznych instalacji gazowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym   
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 272/44
 
Obręb Przemysłowa
 
Ulica Żwirki i Wigury  
 
Nr 13
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 31.03.2021 r.

 

Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaria Hućko-Karp2021-04-02
Publikujący Maria Hućko-Karp 2021-04-02 06:58