XML

Informacja o dokonaniu zgłoszenia

                                                                                                                                                                  KROSNO, 27.11.2020 r.
                                                                                                                                                                        (miejscowość i data)
PB.6743.1.158.2020.K
Nr rej. 44/2020
(numer rejestru organu właściwego 
 do przyjęcia zgłoszenia robót 
nie wymagających pozwolenia na budowę)

                                                                                                                                                   Prezydent Miasta Krosna
                                                                                                                                                   ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
                                                                                                                                           …………………………………………….
                                                                                                     (oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o dokonaniu  zgłoszenia budowy, o której mowa  w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  - Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333)
 

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Gmina Miasto Krosno 
ul. Lwowska 28a 
38-400 Krosno
 
 
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy                           ul. Podchorążych 23 w Krośnie  
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 2908/13
 
Obręb 0005 Śródmieście
 
Ulica Podchorążych
 
Nr 23
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 25.11.2020 r.
 
 
                                                                                                                                                                   KROSNO, 27.11.2020 r.
                                                                                                                                                                        (miejscowość i data)
PB.6743.1.158.2020.K
Nr rej. 44/2020
(numer rejestru organu właściwego 
 do przyjęcia zgłoszenia robót 
nie wymagających pozwolenia na budowę)

                                                                                                                                                   Prezydent Miasta Krosna
                                                                                                                                                   ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
                                                                                                                                           …………………………………………….
                                                                                                     (oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o dokonaniu  zgłoszenia budowy, o której mowa  w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  - Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333)
 

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Gmina Miasto Krosno 
ul. Lwowska 28a 
38-400 Krosno
 
 
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy                           ul. Podchorążych 23 w Krośnie  
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 2908/13
 
Obręb 0005 Śródmieście
 
Ulica Podchorążych
 
Nr 23
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 25.11.2020 r.
 
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaria Hućko-Karp2020-11-27
Publikujący Maria Hućko-Karp 2020-11-27 12:11