XML

Zgłoszenia budowy lub robót, zgłoszenia z projektem

KROSNO, 27.11.2020 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.157.2020.SK
 
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
 
    43/2020
  Prezydent Miasta Krosna
  38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a
 ……………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

 
Informacja o dokonaniu  zgłoszenia budowy, o której mowa  w art. 29 ust. 1 pkt 1-3, przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a, oraz instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333)
 

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:    Gmina Miasto Krosno
   38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a
 
 
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Podchorążych 7 w Krośnie.
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-i) ewidencyjna(-e)  2568/6
 
Obręb  Śródmieście [0005]
 
Ulica  Podchorążych
 
Nr  7
 
Kod pocztowy  38-400
 
Miejscowość  KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia:  25.11.2020 r.

 

KROSNO, 27.11.2020 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.157.2020.SK
 
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
 
    43/2020
  Prezydent Miasta Krosna
  38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a
 ……………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

 
Informacja o dokonaniu  zgłoszenia budowy, o której mowa  w art. 29 ust. 1 pkt 1-3, przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a, oraz instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333)
 

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:    Gmina Miasto Krosno
   38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a
 
 
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Podchorążych 7 w Krośnie.
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-i) ewidencyjna(-e)  2568/6
 
Obręb  Śródmieście [0005]
 
Ulica  Podchorążych
 
Nr  7
 
Kod pocztowy  38-400
 
Miejscowość  KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia:  25.11.2020 r.

 

Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłStanisław Kindel2020-11-27
Publikujący Stanisław Kindel 2020-11-27 11:34
Modyfikacja Stanisław Kindel 2020-11-27 11:58