XML
TREŚC JEST ARCHIWALNA

Informacja o dokonaniu zgłoszenia robót budowlanych

Krosno, dn. 25.11.2020 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.2.134.2020.R
41/2020
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia
zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
 Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)
 
Informacja o dokonaniu zgłoszenia robót budowlanych,
o których mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333)

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Jan Kuliga
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym.
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 1122/1
 
Obręb Turaszówka
 
Ulica S. Wyspiańskiego
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 23.11.2020 r.
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2020-11-25
Publikujący Karolina Baran - Karolina Baran 2020-11-25 13:29