XML
TREŚC JEST ARCHIWALNA

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy

Krosno, dn. 24.11.2020 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.2.133.2020.R
40/2020
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia
zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
 Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)
 
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy,
o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333)

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o.  
ul. A. Fredry 12, 38-400 Krosno
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa odcinka sieci wodociągowej i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 2329/8, 2329/7, 2346/1, 2271/1, 2271/2, 2266/5, 2266/6, 2266/4, 2267/2, 2266/1, 2266/7, 2266/3, 2266/8, 2266/9, 2266/2
 
Obręb Suchodół
 
Ulica Polna
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 20.11.2020 r.
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2020-11-24
Publikujący Karolina Baran - Karolina Baran 2020-11-24 14:00