XML
TREŚC JEST ARCHIWALNA

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy

KROSNO, 23.11.2020 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.2.130.2020.A
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia
robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
39/2020
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o dokonaniu  zgłoszenia budowy, o której mowa  w art. 29 ust. 1 pkt 1-3, przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a, oraz instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o.  
ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
 
 dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia (o ciśnieniu roboczym nie większym niż 0,5 MPa) wraz z przyłączem gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie w Krośnie.
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 1291/1, 1291/2, 1292/1, 1292/2, 1292/5, 1293/10, 1294/3
 
Obręb 0002 Polanka
Ulica Marii Skłodowskiej-Curie
Nr  
Kod pocztowy 38-400
Miejscowość KROSNO
Data doręczenia zgłoszenia: 18.11.2020 r.
 
 
 
 

 
 
KROSNO, 23.11.2020 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.2.130.2020.A
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia
robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
39/2020
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o dokonaniu  zgłoszenia budowy, o której mowa  w art. 29 ust. 1 pkt 1-3, przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a, oraz instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333)

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o.  
ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia (o ciśnieniu roboczym nie większym niż 0,5 MPa) wraz z przyłączem gazu dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie w Krośnie.
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 1291/1, 1291/2, 1292/1, 1292/2, 1292/5, 1293/10, 1294/3
Obręb 0002 Polanka
Ulica Marii Skłodowskiej-Curie
Nr  
Kod pocztowy 38-400
Miejscowość KROSNO
Data doręczenia zgłoszenia: 18.11.2020 r.
 
 
 
 

 
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2020-11-23
Publikujący Agata Ziarkowska 2020-11-23 09:15