XML
TREŚC JEST ARCHIWALNA

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy

Krosno, dn. 19.11.2020 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.2.126.2020.R
37/2020
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia
zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
 Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy,
o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia (o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa) wraz z przyłączami gazu do dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 2524/2, 2520/4, 2520/2, 2507, 2530/4, 2491/1, 2491/2, 2492, 2474/3, 2474/4
 
Obręb Krościenko Niżne
 
Ulica Łąkowa
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 02.11.2020 r.
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 19.11.2020 r.
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2020-11-19
Publikujący Karolina Baran - Karolina Baran 2020-11-20 08:32