XML
TREŚC JEST ARCHIWALNA

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy

KROSNO, 10.11.2020 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.147.2020.K
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia
robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
 38/2020
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno
 ………………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

 
Informacja o dokonaniu  zgłoszenia budowy, o której mowa  w art. 29 ust. 1 pkt 1-3, przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a, oraz instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333)

Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Monika Nowobilska-Całus
 
 
 dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym,
ul. Wojska Polskiego 36/6   38-400 Krosno.
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-i) ewidencyjna(-e) 2909/1
 
Obręb Śródmieście [0005]
 
Ulica Wojska Polskiego
 
Nr 36/6
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 06.11.2020 r.
 
 
 
 

 
 
KROSNO, 10.11.2020 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.147.2020.K
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia
robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
 38/2020
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno
 ………………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)
 
Informacja o dokonaniu  zgłoszenia budowy, o której mowa  w art. 29 ust. 1 pkt 1-3, przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a, oraz instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Monika Nowobilska-Całus
 
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym,
ul. Wojska Polskiego 36/6   38-400 Krosno.
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-i) ewidencyjna(-e) 2909/1
 
Obręb Śródmieście [0005]
 
Ulica Wojska Polskiego
 
Nr 36/6
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 06.11.2020 r.
 
 
 
 

 
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2020-11-09
Publikujący Agata Ziarkowska 2020-11-10 14:09