XML
TREŚC JEST ARCHIWALNA

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy

Krosno, dn. 02.11.2020 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.2.123.2020.R
33/2020
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia
zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)
 
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy,
o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: MPGK Krosno Sp. z o.o.  
ul. A. Fredry 12, 38-400 Krosno
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych przy ul. Kopalnianej w Krośnie.
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 1801/2, 1803/2, 1808/2, 1809/2, 1814/4, 1814/9, 1814/10, 1814/11, 1815/4, 1815/7, 1820/2, 1821/2, 1824/2, 1825/2, 1829/4, 1830/4, 1831/4, 1834/2, 1835/2, 1837/4, 1839/2, 1840, 1842/2, 1843/2, 1845, 1846/4, 1847/7, 1847/10, 1848, 1849, 1852, 1853, 1857, 1858/2, 1861/2, 1862/12, 1864/2, 1865/1, 1865/2, 1869/5, 1869/6, 1870/3, 1870/5, 1871, 1876/3, 1876/5, 1876/6, 1877/3, 1877/4, 1877/5, 1879/4, 1880/2, 1881/2, 1886/2, 1887/2, 1889/2, 1890/2, 1891, 1894/2, 1895/2, 1900/2, 1901/2, 1907, 1908/2, 1910/2, 1918/2, 1919/2, 1922/2, 1923/3, 1923/5, 1923/6, 1928/2, 1929/2, 1930, 1935/2, 1936/2, 1942/2, 1943/2, 1944, 1951, 1952/2, 1953/2, 1960/2, 1961, 1963, 1968/1, 1978/4, 1978/14, 1978/16, 1978/17, 1980/5, 1981/1, 1992, 1993, 1994/1, 1994/2, 1995/3, 2002/2, 2012/2, 2013/3, 2013/4, 2013/7, 2014/5, 2014/8, 2015/2, 2020/2, 2021/2, 2022/2, 2024/2, 2025/1, 2026/2, 2027/2, 2028/2, 2029/2, 2029/3, 2037/2, 2038/2, 2039/2, 2042, 2043, 2044, 2051/4, 2052/2, 2053/6, 2053/8, 2056/2, 2056/5, 2057/4, 2057/8, 2058, 2062/10, 2063/6, 2063/7, 2063/8, 2063/9, 2063/11, 2065, 2066/2, 2067/1, 2067/2, 2071/9, 2072/9, 2073/2, 2075/2, 2076/7, 2077/4, 2082/2, 2083/7, 2084/8, 2085/2, 2086/2, 2091/2, 2092/2, 2096/1, 2097/2, 2098/11, 2101/9, 2102/2, 2103/2, 2104, 2105, 2106/1, 2110/2, 2352/1, 2350, 2435, 3368/4
 
Obręb 0006 Krościenko Niżne
 
Ulica Kopalniana
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 12.10.2020 r.
Data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu: 02.11.2020 r.
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2020-11-02
Publikujący Karolina Baran - Karolina Baran 2020-11-02 11:40