XML
TREŚC JEST ARCHIWALNA

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy

Krosno, dn. 29.10.2020 r.
 (miejscowość i data)
PB.6743.1.141.2020.R
35/2020
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia
zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A, 38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)
 
Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy,
o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333)

 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów
 
 
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia (o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa) wraz z przyłączami gazu do dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne)  827, 868/3, 876/2, 878, 859
 
Obręb 0004 Białobrzegi
 
Ulica Wierzbowa
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość KROSNO
 
Data doręczenia zgłoszenia: 23.10.2020 r.
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2020-10-29
Publikujący Karolina Baran - Karolina Baran 2020-10-29 11:09