XML
TREŚC JEST ARCHIWALNA

Informacja o dokonaniu zgłoszenia

Krosno, 21.05.2020 r..
 (miejscowość i data)
PB.6743.2.59.2020.D
Nr rej. 22/2020
(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę)
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno
 …………………………………………….
(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Informacja o dokonaniu  zgłoszenia budowy, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186)
 
Inwestor:
Imię i nazwisko lub nazwa inwestora: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., ul. A. Fredry 12, 38-400 Krosno
 
dotyczącego (opis projektowanego obiektu):
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych
 przy ul. Klonowej w Krośnie.
 
Adres zamierzenia budowlanego:
Działka(-ki) ewidencyjna(-ne) 1294, 1295/1, 1295/2, 1296/3, 1296/4, 1307, 1308, 1309/1, 1309/3, 1309/4, 1310/2, 1310/4, 1310/5, 1310/6, 1310/7, 1310/8, 1311/1, 1311/2, 1312/1, 1312/2, 1312/3, 1312/4, 1312/6, 1312/7, 1312/8, 1313, 1314, 1316/2, 1316/3, 1316/4, 1316/5, 1316/6, 1316/7, 1316/8,1317/2, 1317/3, 1322, 1323/1, 1323/4, 1324/1, 1324/2, 1325, 1326/2, 1326/4, 1327, 1328/1, 1372/1, 1372/2, 1373, 1374/2, 1375, 1376
 
Obręb 0001 Turaszówka
 
Ulica Klonowa
 
Nr  
 
Kod pocztowy 38-400
 
Miejscowość Krosno
 
Data doręczenia zgłoszenia: 18.05.2020 r.
 
 
 
 

 
 
 

Krosno, 21.05.2020 r..

 (miejscowość i data)

PB.6743.2.59.2020.D

Nr rej. 22/2020

(numer rejestru organu właściwego do przyjęcia zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę)

Prezydent Miasta Krosna

ul. Lwowska 28A,38-400 Krosno

 …………………………………………….

(oznaczenie organu administracji architektoniczno-budowlanej)


Informacja o dokonaniu  zgłoszenia budowy, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186)

Inwestor:

Imię i nazwisko lub nazwa inwestora:

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., ul. A. Fredry 12, 38-400 Krosno

 

 

dotyczącego (opis projektowanego obiektu):

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych

 przy ul. Klonowej w Krośnie.

Adres zamierzenia budowlanego:

Działka(-ki) ewidencyjna(-ne)

1294, 1295/1, 1295/2, 1296/3, 1296/4, 1307, 1308, 1309/1, 1309/3, 1309/4, 1310/2, 1310/4, 1310/5, 1310/6, 1310/7, 1310/8, 1311/1, 1311/2, 1312/1, 1312/2, 1312/3, 1312/4, 1312/6, 1312/7, 1312/8, 1313, 1314, 1316/2, 1316/3, 1316/4, 1316/5, 1316/6, 1316/7, 1316/8,1317/2, 1317/3, 1322, 1323/1, 1323/4, 1324/1, 1324/2, 1325, 1326/2, 1326/4, 1327, 1328/1, 1372/1, 1372/2, 1373, 1374/2, 1375, 1376

 

Obręb

0001 Turaszówka

 

Ulica

Klonowa

 

Nr

 

 

Kod pocztowy

38-400

 

Miejscowość

Krosno

Data doręczenia zgłoszenia:

18.05.2020 r.

 

 

 

 


 

 

 

Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZbigniew Kasiński2020-05-21
Publikujący Danuta Knap 2020-05-21 14:44